BERIT BJORVATN`S PROFETIC CORNER

BERITS PROFETIC LETTERS FROM GOD (ONLY NORWEGIAN)

STRONG PROFETIC VOICE

LETTER FROM GODFra Gud 16.01.2021 Er du villig?
Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.Markus 14:38Er du villig?Disipplene orket ikke å være våken en time for å be, selv om de visste at timen var kommet hvor Jeg skulle føres bort fra dem.De orket ikke våke i bønn, orket ikke gå den ekstra mila.Det samme ordet er like aktuelt i dag.Våk og be Mitt barn, så du ikke faller i fristelse.Våk og be, så du kan kjenne Min vilje.Våk og be, så din familie skal være trygg og beskyttet.Våk og be for dine ledere, så de får styrke, guddommelig ledelse og visdom.Våk og be, slik at ånden kan virke sterkt i deg.Det er ikke lenger tid til å sove.Det er en tid for å våke og be, så du kan fullføre i ånden og ikke i kjødet.Våk og be, så Mitt rike kan manifisteres på jord.Er du villig Mitt barn? Er du villig til å omprioritere litt i hverdagen, så du kan våke og be og få tak i Mitt hjerte for alle ting? Er du villig til å gi ditt liv for din neste? 


Fra Gud 15.01.2021 Du skal drives av agape.
For Kristi kjærlighet tvinger oss, idet dette er avgjort: Én er død for alle, og derved har de alle dødd. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og ble reist opp for dem.2 Korinter 5:14‭-‬15 Du skal drives av agape.Det er ikke meningen du skal tjene i all din kraft og styrke. Disiplin er vel og bra, og det bør også være endel av din Gudsdyrkelse, men uten kjærlighet blir det bare religiøse og rituelle handlinger. Paulus kjente Meg på dypet, hans hjerte var grepet av Meg og Min uendelige nåde og kjærlighet. Jeg møtte han der i det mørkeste og hardeste punktet i hans liv, han forfulgte og drepte Min menighet. Men så møtte han Meg, og ble aldri mer den samme. Min kjærlighet drev han til omvendelse,og Min kjærlighet drev han til å forkynne evangeliet. Ikke fordi han måtte, men han kunne ikke la være å fortelle hvor livsforvandlene Min kjærlighet er. Jeg gav Mitt liv i kjærlighet for morderen Paulus, han kunne ikke la være å gi sitt liv tilbake til Meg i kjærlighet. Han opplevde at der synden er stor, er nåden større og at kjærligheten er sterkere enn hatet.Ikke ta deg sammen, men fall inn i Mine armer og la agape drive deg


Fra Gud 14.01.2021 Bli ikke værende.
Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din bolig, hold ikke igjen! Strekk dine snorer langt ut, og gjør dine teltplugger faste! For du skal bre deg ut både til høyre og til venstre, og din ætt skal ta hedningefolk i eie og bygge opp igjen ødelagte byer. Frykt ikke, du skal ikke bli skuffet, og vær ikke skamfull, du skal ikke bli til skamme! Jesaja 54:2‭-‬4Bli ikke værende.Hold ikke lenger igjen Mitt barn.Hold ikke lenger fast på det som er, hold ikke fast i det som har vært.Strekk dine snorer ut, og utvid plassen for ditt telt.Ta nye steg med Meg. Vær ikke fornøyd med tingenes tilstand, men strekk deg ut etter mer.Strekk deg ut og grip tak i det livet Jeg har for deg. Bygg opp igjen ruinene, og la Meg virke i og gjennom deg.Reis deg Mitt barn! Gå så sterk du er og frykt ikke.Jeg skal gjøre det!Du skal ikke stå tilbake i skamme, men som et oppreist vitne om at Jeg, Herren, er med deg, og Min herlighet er med deg Mitt barn, og Jeg virker på underfult vis i ditt liv.Bli ikke værende der du er, ta nye steg Mitt barn.


Fra Gud 13.01.2021 Du kan innta større dybder.
Og Gud ga disse fire guttene kunnskap og forstand på allslags skrift og visdom. Daniel forsto seg også på alle slags syner og drømmer.Daniel 1:17 Du kan innta større dybder.Daniel og vennene var noen få av en gjeng som ble utvalgt til å tjene i kongens hus. 3 år gikk de i lære og fikk undervisning for at de skulle bli så vise som mulig.De var utvalgt, og ble utdannet som de andre, men Daniel tok ikke like lett på kallet, han tok det et skritt videre, i Guds frykt.Han fikk det for seg at han skulle avstå fra fete retter og vin og holde seg til grønnsaker og vann, han ville ofre noe for å innta mer av det Jeg hadde satt han til, mer av Mitt rike.Dette er et offer Jeg hadde behag i, og ikke bare ble helsen deres bedre, men de fikk kunnskap, forstand og visdom i alle ting, også dybdene i det åndelige.Jeg svarer alltid tørstende og hungrige hjerter, som ydmyker seg fremfor Meg.Slik er det også med deg, det er alltid mer land å innta, og noen ganger må du ydmyke deg og gi slipp på noe, for å få tak i noe bedre.Vær ikke fornøyd med tingenes tilstand, innta løfteslandet, og innta større dybder med Meg 


Fra Gud 12.01.2021 La ordet virke i deg.Derfor takker vi også alltid Gud for dette: Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror.1 Tessaloniker 2:13 La ordet virke i deg.Ta imot Mitt ord som det er.
Ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som kraft.Ordet går ikke bare inn i dine ører og prosesseres gjennom din hjerne, men det virker med kraft i deg som tror.Det kløyver igjennom, men det er også med på å skape nye ting og liv i ditt liv, særlig på områder i ditt liv hvor død og løyn har regjert.Jeg vil oppfordre deg i dag Mitt barn, til å lese ordet, mediter og grunn på ordet, og snakk med Meg om ordet.Spis Mitt ord liksom du spiser din mat, tygg på det, smak på det, svelg det og la deg bli fyllt av det.La ordet virke i deg og bli endel av deg.Mitt ord gir liv til den som finner det 


Fra Gud 11.01.2021 Du kommer igjennom dette.
Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg.Jesaja 43:2 Du kommer igjennom dette.Ja du kommer igjennom dette Mitt barn.Jeg ser deg, og Jeg vet hva du går igjennom, hvor tøft du har det. Men det skal ikke knekke deg.Du er ikke alene.Du går ikke igjennom dette alene.Glem det ikke Mitt barn, og mist ikke motet.Selv når du sier Jeg ikke ser deg, ser Jeg din sak.Når du går gjennom en flod av Problemer, skal de ikke drukne deg.Og når du går gjennom ilden, skal den ikke brenne deg.Midt i dine prøvelser er Jeg.Jeg støtter deg og holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd.Du er ikke glemt, du er ikke alene, vi går sammen du og Jeg, og ut av denne prøvelsen kommer noe så edelt, rent, sterkt og vakkert.Jeg styrker deg igjennom dette Mitt barn. 


Fra Gud 10.01.2021 Bryt ned festningsverk i ditt liv!
For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.2 Korinter 10:4‭-‬5 Bryt ned festningsverk i ditt liv!For at du skal bli grunnfestet og helliggjort er det viktig med sinnets fornyelse.Du kan ikke lenger tenke, føle og reagere som før, men la Mitt ord og sannhet få virke i ditt liv. Jeg har gitt deg autoritet til å bryte festningeverk i ditt liv, ved at du river ned tankebygninger og alt annet som går imot Mine tanker.Ta tankene til fange. Avslør og arrester de med engang de kommer, og si ut rake motsetningen.Det vil slippe taket og ikke lenger ha makt over deg.Står du djevelen imot, vil han unfly deg, for det er nettop han som gir deg disse tankene og følelsene. Det være seg hat og utilgivelse, forkastelse, eller frykt. Du kan med din munn bryte det. Ta det med i takknemmlighet i ditt bønneliv, stå i det, og du skal kjenne det skjer en forandring inni deg.Du er din egen løsning. Med dine tanker og din munn bekjenner du deg fri, og Min kraft river i stykker.


Fra Gud 09.01.2021 Dere skal støtte hverandre.
Da gikk det slik at så lenge Moses holdt sin hånd løftet, hadde Israel overtaket, men når han lot hånden synke, da fikk Amalek overtaket. Men da Moses' hender ble tunge, tok de en stein og la under ham, og han satte seg på den. Og Aron og Hur støttet hans hender, en på hver side. Så holdt hans hender seg støe helt til solen gikk ned.2 Mosebok 17:11‭-‬12Dere skal støtte hverandre.Så lenge Moses holdt hendene løftet i lovprisning til Meg, hadde han overtaket i krigen. Når han ble sliten og senket de, fikk fienden overtaket overtaket.Akkurat som Aron og Hur tok seg av Moses, er også dere kalt til å avlaste, støtte, løfte og styrke hverandre.Du er ikke kalt til å stå alene, men sammen som et folk. Du er et viktig lem, men du trenger resten av kroppen. I dag Mitt barn, ydmyk deg.Si du er sliten, be noen løfte deg opp i bønn når du ikke orker det selv.Ta imot hjelp. Ta imot trøst.Og sist men ikke minst; Vær en som løfter opp dine medmennesker.


Fra Gud 08.01.2021 Jeg gir deg kraft.
Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk.Filipperne 4:13 Jeg gir deg kaft.Når du går på spare bluss og føler du henger i en tynn tråd, og du har bare lyst til å gi opp.Da er Jeg alikevel der.Du er ikke en som gir opp.Du er ikke en taper, men en vinner.Du har fått en guddommelig kilde på innsiden, en kilde som gir deg kraft til å holde ut.Den gir deg kraft til å gå når du føler bena vakler.Den gir deg kraft til å holde ut kampen du kjemper.Alt makter du i Meg.Alt makter du i Han som gjør deg sterk.Jeg vet du er sliten, Jeg vet du er trøtt, men Jeg er med deg, og Jeg vil gi deg ny kraft og en ny oppdrift i ditt liv.Se deg ikke rådvill om, men løft blikket og proklamer ut at alt makter du i Ham som gjør deg sterk. Ikke litt, men alt. 


Fra Gud 07.01.2021 Sannheten skal komme frem.
Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre. Sannhet skal vokse opp av jorden, og rettferd se ned fra himmelen. Ja, Herren skal gi det som godt er, og vårt land gir sin grøde. Rettferd skal gå fram foran ham og stadig følge i hans spor.Salmene 85:11‭-‬14 Sannheten skal komme frem.Ja sannelig skal nåde og sannhet møtes.Det er en tid for avsløringer, det er en tid hvor sannheten kommer frem for å sette fri og avsløre.Men med sannhet kommer også nåde Mitt barn.Sannheten kommer ikke frem for å straffe deg, men for å gi deg sjanse til å bli fri, og til å omvende deg.Jeg må rense og hellige Min menighet.Det må være rent, det må være godt og edelt for at Min herlighet skal trives og hvile over deg.Ta til deg ordet, ta til deg sannheten og vær åpen for at Jeg peker på ting i ditt liv, åpen for at løyn skal bli avslørt og åpen for at Jeg kan komme med gjennopprettelse og fornyelse.Sannhet og nåde går hånd i hån, omfavn den.


Fra Gud 06.01.2021 Jeg vil åpenbare Min kjærlighet for deg.
Da nå Jesus så sin mor og den disippelen som han elsket, stå der, sa han til sin mor: Kvinne, se, det er din sønn! Deretter sa han til disippelen: Se, det er din mor! Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg.Johannes 19:26‭-‬27 Jeg vil åpenbare Min kjærlighet for deg.Johannes kalte seg selv; den disippelen Jesus elsket.Han hadde fått en åpenbaring og et møte med Min forvandlende kjærlighet.Han åpnet seg ikke bare opp for det, men han proklamerte det ut.Troen kommer av forkynnelsen, ikke bare det andre sier men også det du forkynner.Og mer enn noen sinne trenger mennesker å få et møte med denne kjærligheten, møte omsorg og hjelp fra deg som Mitt barn.Jeg vil gi deg mødre, fedre og søsken som du skal gi omsorg.Derfor er det så viktig at du får tak på dette, og lar Meg utvide ditt hjerte så Jeg kan øse ut av Min kjærlighet i deg


Fra Gud 05.01.2021 Du skal mettes.Jeg godtgjør dere de årene da vrimleren åt opp alt - og slikkeren og ødeleggeren og gnageren, min store hær, som jeg sendte mot dere. Dere skal ete og bli mette og prise Herrens, deres Guds navn, han som har handlet så underfullt med dere. Og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme.Joel 2:25‭-‬26 Du skal mettes.
Hevnens tid er kommet Mitt barn.Jeg skal godtgjøre det fienden har stjelt, gnagd i stykker og ødelagt i ditt liv.Dine sår skal Jeg forbinde og helbrede.Lagerhusene dine skal aldri gå tomme.Jeg Herren er kommet for at du skal ha liv, og liv i overflod.Ja sannelig er dette året et år av gjennopprettelse av Mitt folk.Det kommer en tid av fornyelse og legedom for Mitt folk.Hold du bare ikke igjen, prøv ikke du å kontrollere Meg, men la Meg slippe til på alle områder av ditt liv og la Meg mette deg med det som godt er.Du skal ikke sulte, du skal mettes.


Fra Gud 04.01.2021 Se deg ikke lenger tilbake.
Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden! Se, Jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken.Jesaja 43:18‭-‬19 Se deg ikke lenger tilbake.Gi ikke akt på fortiden, kom ikke i hu de gamle ting. Sammenlign ikke nåtiden med fortiden.Se, Jeg gjør noe nytt!Du ser det ikke klart nå, men Jeg sier deg; Jeg virker i det skjulte, og Jeg gjør noe nytt i ditt liv. Jeg vil løfte deg ut av det gamle og inn i det nye.Ja, selv der i sanddynene der du ser ørken og tomhet, der lager Jeg en vei.Der ingenting kan vokse, der bryter Jeg igjennom og kommer med liv.Kjenn etter i ditt hjerte, noe røres opp i din ånd, og det er Jeg som gjør noe nytt.Glem det gamle og løft ditt blikk å se; Nå kommer det nye, nå spirer det frem.Slipp du det gamle Mitt barn, så du kan gi rom til det nye Jeg vil gi deg, og se deg ikke lenger tilbake.


Fra Gud 03.01.2021 Du skal ikke tjene i egen kraft.Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus - ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.1 Peter 4:11 Du skal ikke tjene i egen kraft.Hvilken ære får Jeg om du tjener deg utbrent?Nei, barnet Mitt, du må være koblet på kilden.Det er vel som å stange i veggen, uten å komme noen vei, de gangene du har bedt ut din egen vilje istedenfor å be i Ånden.Det blir tyngre og tyngre og motløsheten sniker seg inn i ditt trette sinn.Hvor mange ganger har du ikke gått i egenkraft? Resultatet blir også deretter, noen ganger også værre enn utgangspunktet.Du må la Meg fylle ditt tomme kar.La Meg flyte gjennom deg ved Den Hellige Ånd. La salvelsen styrke og lede deg.Lev ditt liv i Ånden, og tjen i kraft av Ånden.Da kan du gå og ikke bli trett, be og dra ned himmelens rike uten å bli motløs. Sett deg selv til siden og la Meg få ta over slik at Jeg kan bli æret i alle ting du foretar deg. 


Fra Gud 02.01.2021
Ordet vender ikke tomt tilbake.
Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det til.Jesaja 55:10‭-‬11 Ordet vender ikke tomt tilbake.Mitt barn, Jeg virker selv om ikke du ser noe akkurat her og nå. Liksom såkornet spirer i jorda er det med Mitt ord, du ser det ikke, men du vet det snart kommer en plante av frøet. Det ord du hører, de ord som Jeg har talt til deg, og de ord Jeg legger i din munn for å tale inn i situasjoner eller be ut over noe. Det vil skje.Du vil se forandring, det vil komme nytt liv og lys inn i døde og mørke omstendigheter.Mitt ord skaper, og du Mitt barn skal sannelig se frukten av det.Mist ikke motet, for Mitt ord skaper hva det nevner uansett hva du måtte se, uansett hva du måtte føle er Jeg over og ikke under, og Mitt ord vender ikke tomt tilbake.


Fra Gud 01.01.2021
Du skal kjenne at Jeg er Herren.
Jeg vil gjøre dem og landet omkring min haug til en velsignelse. Jeg vil sende regn i rette tid, velsignelsens regnstrømmer skal det være. Markens trær skal gi sin frukt, og jorden skal gi sin grøde, og de skal bo trygt i sitt land. De skal kjenne at jeg er Herren, når jeg bryter stengene på deres åk og frir dem av hendene på dem som holdt dem i trelldom.Esekiel 34:26‭-‬27 Du skal kjenne at Jeg er Herren.Det blir et tøft år, den åndelige hæren slår inn for fullt, du har allerede kjent oppløpet. Men du skal ikke frykte Mitt barn. Jeg, Herren er med deg. Og Jeg er den som skal bryte stengene på ditt åk, og fri deg ut av dem som holder deg i trelldom, så du kan være med som fotsoldat i Min arme'. Jeg vil sende Mitt himmelske regn i rette tid og du skal bo trygt i landet. Men viktigere enn noen sinne er det nå at du holder blikket ditt festet på Meg. Se deg ikke rundt, se deg ikke tilbake, da vil du synke -bli dradd med av massene. Fortsett bare å ha ditt fokus på Meg, søk Meg, lev tett inntil Meg. Der, i den posisjonen må fienden slippe sitt grep, og der, nær til Meg, der vil Jeg trene dine hender opp til strid og gjøre deg skarp og sterk i det du lever i den himmelske regnstrømmen.


Fra Gud 31.12.20
Jeg vil fornye deg.
Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn.Apostlenes gjerninger 3:19‭-‬20 Jeg vil fornye deg.Men Jeg slipper ikke til. Du må slippe ditt eget.Du vil ikke slippe retten til å være såret, forkastet, og bitter. Du skylder på andre, sitter fast i forbannelsens grep.Fatt et annet sinn Mitt barn, og omvend deg.Omvendelse handler ikke om å slutte med en masse greier, men om å tenke nytt.Du er ikke forkastet, du er elsket.Du er ikke verdiløs, du er verdifull.Du er ikke fattig, all verdens rikdom er tilgjengelig hos Meg.Du er ikke alene, Jeg er alltid med deg.Hvis noe stikker, når følelsene dine skriker i din sjel; fatt et annet sinn. Tenk, si og be ut det motsatte av dine tanker, proklamer Mine tanker for din sjel.Slutt å forbann deg selv og andre med dine tanker og ord, fatt et nytt sinn, og la Meg fornye og trøste din sjel.Gå inn i det nye året med nytt mot, og nye tanker.Jeg vil så gjerne fornye deg.


Fra Gud 30.12.20
Den Hellige Ånd er en gave.
Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd. Men da Simon så at Ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa: Gi også meg denne makt, at den jeg legger hendene mine på, må få Den Hellige Ånd! Men Peter sa til ham: Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger! Du har ingen lodd eller del i dette ordet, for ditt hjerte er ikke rett for Gud.Apostlenes gjerninger 8:17‭-‬21 Den Hellige Ånd er en gave.Du kan ikke kjøpe Den.Du kan ikke manipulere Den.Simon var en trollmann, han var høyt aktet i byen sin og gjorde mange tegn og under.Han var en mektig mann. Evangeliet gikk fram og han kom til tro. Han møtte sin overmann og var fasinert av De tegn og miraklene som fulgte dissiplene. Folket hadde blitt frelst, men hadde ikke mottat Den Hellige Ånd før nå. Simon så dette, og ville kjøpe det for penger. Motivene hans var ikke rett, han ville ha det for å bli enda mektigere i byen. Han fant ikke rom for omvendelse. Jeg gir av Min Ånd i kjærlighet, for at du skal få kraft til å være Mitt vitne.En gave til deg, så du kan være til velsignelse


Fra Gud 29.12.20
Alle dine dager er skrevet opp.
Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!Salmene 139:16‭-‬17 Alle dine dager er skrevet opp.Fra før du ble et foster så Jeg deg.Ja det var Jeg som formet deg i din mors liv.Ikke en dag er bortgjemt for Meg, Jeg har skrevet di ned alle sammen.Ting tar av og til litt lenger tid enn planlagt, fienden gjør alt han kan for å sette deg ut av spill, ut av Min hensikt og plan med ditt liv, men Jeg har alltid engler parat til å få deg tilbake til sporet.Min plan for deg er bare god Mitt barn, men noen ganger gjør du feil valg som får deg ut av sporet.Det er ikke det at Jeg har dårlige planer for deg, men konsekvensen av dine handlinger kan desverre svi litt.I dag er det en ny dag, kom deg på sporet av ordet igjen.La Mitt ord få lyse opp din vei, og la Min plan bli fullbyrdet i ditt liv


Fra Gud 28.12.20
Jeg vil la deg se Min herlighet.
Deretter sa Herren: Se, her tett ved meg er et sted, still deg der på klippen. Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg er gått forbi. Så vil jeg ta min hånd bort. Da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan ingen se.2 Mosebok 33:21‭-‬23 Jeg vil la deg se Min herlighet.Moses og Jeg var venner.Vi talte sammen som venner og delte hjerter med hverandre.Men Mitt ansikt kunne han ikke se, for ingen kan se Mitt ansikt og leve.Dog kunne han få et glimt av Min herlighet når Jeg gikk forbi.Du som har tatt imot Jesus i hjertet kan også se Min herlighet.Klippen du står på er jo Jesus, og himmelrike er derfor ditt.Du ser Meg kanskje ikke fysisk, men som et indre bilde, og du vil kjenne Min herlighet og fred.Du vil se Min mektige hånd virke i ditt liv.Min herlighet hviler over deg der du er, hele tiden. Ikke bare et øyeblikk, men konstant skal Min herlighet være over deg.


Fra Gud 27.12.20
Gå på det ord Jeg taler.
Da sa Barak til henne: Hvis du går med meg, vil jeg gå. Men hvis du ikke går med meg, så går ikke jeg heller. Og hun sa: Visst skal jeg gå med deg. Men æren skal ikke bli din for den reisen du gjør. For Herren vil overgi Sisera i en kvinnes hånd. - Så gjorde hun seg klar og gikk med Barak til Kedesj.Dommerne 4:8‭-‬9 Gå på det ord Jeg taler.Profetinnen og dommeren Debora var en gudfryktig kvinne, Jeg gav henne visdom og innsikt i alle ting.Folket hadde lenge vært underkuet av Jabin, Kana'ens konge. Og de ydmyket seg og ropte til Meg om frelse.Jeg svarte ved å gi Debora et ord fra Meg til Barak, Jeg ville gi ham seier over Sisera, Jabins hærfører.Han ville ikke gå uten Debora. Stolte mer på henne en på Meg.Hun gikk med på det, men sa også at da ville æren gå til en kvinne. Så skjedde også, æren gikk til Jael som drepte Sisera med en teltplugg.Jeg formaner deg i dag til å ikke gjøre opprør når Jeg gir instrukser.Det gir ære og velsignelse i lydighet til det ord Jeg taler.


Fra Gud 26.12.20
Kom opp på din vaktpost.
På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal få til svar på mitt klagemål.Habakkuk 2:1 Kom deg opp på din vaktpost.Gå du opp på muren.Jeg kaller deg inn i bønn Mitt barn.Maner deg til å være tilgjengelig for Meg.Jeg lengter etter å høre din røst.Jeg lengter etter at du skal høre Min røst.Kom litt avsides med Meg.Prioriter litt annerledes.Du er så opptatt med alt annet at du ikke hører Min milde røst.Jeg taler, men du hører ikke.Jeg har rett og slett blitt litt fjern for deg.Men nå Mitt barn, kan du omprioritere.Kom deg opp på din vaktpost, så Jeg får renset de åndelige ørene dine, så du kan høre når Jeg taler til deg.Ikke bare blir det lettere å høre, men det blir også lettere for deg å se ting fra Mitt perspektiv.Kom deg opp på din vaktpost. 


Fra Gud 25.12.20
Det er nok det Jeg gjorde.
Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt! Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd.Johannes 19:30 Det er nok det Jeg gjorde.Du trenger ikke å legge til noe.Mitt Golgataverk, Mitt uskyldige blod utøst for deg.Det er nok. Det var alt som skulle til for å frelse deg.Du kan slippe alt nå.Slipp det tunge som har vært, slipp din smerte.Du trenger ikke lenger bære det.Skammen din, frykten din, bitterheten din.Slipp det!Jeg bar det for deg, og naglet det til korset.Så ta imot Min fred, ta imot Min kjærlighet.Kom du hit og hvil deg hos Meg.La tårene renne og gi slipp på alt det vonde.Det er fullbrakt, du trenger ikke kjempe lenger.Det var nok det Jeg gjorde 


Fra Gud 24.12.20
Jeg elsker deg.
For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.Johannes 3:16‭-‬17 Jeg elsker deg.Med en evig kjærlighet har Jeg elsket deg Mitt barn.Jeg kom ikke for å dømme deg, men for å frelse deg.Jeg har deg så inderlig kjær at Jeg gav avkall på tronen og herligheten, for å gå igjennom alt du som du som menneske går igjennom.Fra et hjelpeløst lite barn på flukt, til den smertefulle veien til Golgata.Jeg gjorde det alt for deg, fordi Jeg elsker deg.Fordi Jeg ville kjøpe deg fri fra forbannelsen.Jeg, det perfekte lytefri offerlammet, Jeg gav Meg selv til deg så du skulle bli frelst fra dommen.I dag er dagen hvor du kan feire frelsen og livet.I dag er dagen hvor du kan pakke ut den Gudegitte gaven; frelsen, friheten, helbredelsen og freden og gleden. Ta imot den gaven Jeg har gitt deg, Min kjærlighet utøst for deg


Fra Gud 23.12.20

Kast det på Meg.
Kast på Herren det som som er lagt på deg, han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.Salmene 55:23 Kast det på Meg.Det er ikke ment at du skal bære det.Disse byrdene, kast de på Meg.Mennesker tynger deg ned, de lesser på deg tunge bører.Men Jeg vil gi deg fred, en fred som overgår all forstand.En hvile du bare kan få hos Meg.Så hva enn det er som tynger deg, kast det på Meg og ta på deg Mitt åk istede, Mitt åk som er lett og ganglig.La deg ikke lenger tynges, men la Meg holde ditt mot oppe. Hvil i det at Jeg har kontroll og Jeg er den som strider for deg.Aldri i evighet vil Jeg la den rettferdige rokkes, Jeg fører deg frem til fred og seier 


Fra Gud 22.12.20

Du skal leve sannheten tro i kjærlighet.
Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.Efeserne 4:15‭-‬16 Du skal leve sannheten tro i kjærlighet.Ja, hva vil det si, sier du.Jo det skal Jeg fortelle deg Mitt barn.Vær tro til sannheten og ikke dine følelser.Sannheten er jo Mitt ord.La Min Hellige Ånd lede deg og virke i deg.Fyll deg med Min kjærlighet, så du vil leve trofast etter Mitt ord.Lev ut Mitt ord, ikke dine følelser.La Mitt ord bli i deg, la Min kjærlighet få grunnfeste seg i deg så du kan bli i Meg.Du må vokse opp til mannsmodenhet i Kristus.Bli kjent med Meg.For å leve i sannheten kan du ikke være passiv. Du må aktivisere din tro, og handle på den. Du må ta til deg åndelig føde, disiplinere deg, og trene dine åndelige muskler så du blir et sterkt lem på Min kropp som kan virke i kjærlighet 


Fra Gud 21.12.20

La oss gå i rette med hverandre.
Rens dere! Vask dere! Ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne! Hold opp med å gjøre det som er ondt! Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som er rett. Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett, før enkens sak! Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting.Jesaja 1:16‭-‬19 La oss gå i rette med hverandre.Du lever i den nye pakt, i en såkalt nådetid.Men det betyr ikke at du skal synde på nåden.Nei, Min nåde er deg til hjelp så du kan vende deg bort fra synd og urenhet, bort fra den vei du gikk på.Gå irette med hverandre.Gjør det gode og legg vinn på det som er rett.Om din bror lever i urenhet, tal ham til rette. Pek på korset, forklar blodet og forsoningen.La nåden få et møte med den nådeløse.Hjelp den farløse på kjærlighetens vei, så han kan komme til omvendelse, bli renset hvit og ete Guds rikes frukt


Fra Gud 20.12.20

Se deg ikke tilbake.
Men Lots kone, som fulgte etter ham, så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte.1 Mosebok 19:26 Se deg ikke tilbake.Det var så mye synd og umoral i Sodoma og Gomorra at Jeg måtte utslette det området. De gjorde som de selv ville og fulgte ingen bud eller regler.De fant ikke rom for omvendelse.Den dag i dag kan du fremdeles lukte svovellukten av svovelen som kom ned fra himmelen.Men det bodde en Gudfryktig mann der, nemlig Lot og hans familie.Jeg hadde en frelsesplan for dem, nemlig å følge Min instruks, dra ut av byen og aldri se seg tilbake.Lots kone klarte ikke det, tankene hennes var fremdeles igjen i byen, i det gamle miljøet.Mitt barn; Du må forlate det gamle i tankene dine og ikke se deg tilbake, men følge Meg av hele ditt hjerte så du ikke igjen blir fanget i ditt gamle fordervede mønster.Glem det som har vært, løft ditt blikk mot Meg, og la Meg lede deg. 


Fra Gud 19.12.20

Jeg vil skjule deg i Min hytte.
For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag, han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører han meg opp. Nå løfter jeg mitt hode høyt over mine fiender rundt omkring meg. Jeg vil ofre jubeloffer i hans telt. Jeg vil synge og lovsynge for Herren.Salmene 27:5‭-‬6 Jeg vil skjule deg i Min hytte.Du føler deg fanget.Du føler deg naken og bar, helt forlatt.Men det er ikke sannheten.Jeg skjuler deg i Min hytte. Min trofasthet er skjold og vern for deg.Ser du ut av vinduet blir du tatt av krigen og stormen.Men vend du ditt blikk innover i hytta, her er det trygt og godt. Her inne, i Min trygge favn vil freden bre seg over deg som et godt og varmt teppe.Len deg på Meg, og sett din lit til Meg.La Meg skjule deg i Min hytte og bli her.Når du har fått landet godt og hvilt deg ut i Min kjærlige favn vil du se klart og tydelig at Jeg alltid har vært med.Det vil fødes frem en trygghet og glede bare Mitt nærvær kan skape. Kom Mitt barn


Fra Gud 18.12.20Jeg er ditt lys.Solen skal ikke mer være ditt lys om dagen, og månen skal ikke skinne og lyse for deg. Men Herren skal være et evig lys for deg, og din Gud skal være din herlighet. Din sol skal ikke mer gå ned, og din måne skal ikke miste sitt skinn. For Herren skal være et evig lys for deg, og dine sørgedager skal være til ende.Jesaja 60:19‭-‬20 Jeg er ditt lys.Om du skulle vandre på mørke steder, trenger du ikke frykte, for Jeg er ditt lys, og mitt lys skinner igjennom deg, og rundt deg.Jeg er der sammen med deg.Jeg som er livets lys, Jeg lyser for deg i enhver omstendighet du måtte møte.Så frykt ikke Mitt barn.Ikke noe mørke er så mørkt at ikke Jeg kan lyse det opp.Når Mitt lys kommer, når Min herlighet kommer, da må mørket vike.


Fra Gud 17.12.20Jeg vil hellige deg.Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!1 Tessaloniker 5:23 Jeg vil hellige deg.Mitt barn, også du trenger å helliggjøres.Ydmyk deg for Meg.La Meg få beskjære deg og kutte bort det i ditt liv som ikke bærer frukt.Det er Meg, Fredens Gud som skal gjøre det.Måten Jeg gjør det på er smidig og kjærlig.Jeg hogger ikke i omganger, men kutter det fort av.La Meg ta Meg av beskjæringen.La Meg hellige deg helt igjennom.La Meg, Fredens Gud, bevare deg fullkommen til den dag Jeg kommer igjen.Jeg vil hellige deg, men du må overgi deg.La Min kjærlighet drive deg til omvendelse.Jeg er en gentleman, Jeg tvinger Meg ikke på.Du har fri vilje, og du må selv ta et valg om å følge Meg og la Meg hellige deg.Valget er ditt. Men det ene valget fører med seg både salvelse, kraft og velsignelse 


Fra Gud 16.12.20Lev ikke bare for deg selv.Vi formaner dere, brødre: Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle!1 Tessaloniker 5:14 Lev ikke bare for deg selv.Du kjenner kanskje ikke at du har myndighet til å korrigere og irettesette noen som ikke skikker seg vel, som gjør opprør og lager strid.Men noen har den tjenesten.Jeg har mange forskjellige blåseinstrumenter, men den som blåser i de er Meg.Dere er en kropp, Jeg er hode, og dere er hver deres lem, hvert menneske er et redskap for Meg.Dere skal ha omsorg for hverandre og tjene hverandre.Sett mot i de mismodige.Trøst de som sørger.Gi mat til de som sulter, og rekk ut en hånd der det trengs hjelp.Er det ikke på tide å løfte blikket bort fra deg selv og spørre Meg; Far, hvem trenger en velsignelse i dag? Hva kan jeg gjøre?Dette er bønner Jeg svarer med glede og Jeg drøyer ikke. Så tre frimodig frem og spill på det instrumentet du får utdelt 


Fra Gud 15.12.20Du skal ikke mangle noe.For så sier Herren, Israels Gud: Melkrukken skal ikke bli tom og oljekruset ikke mangle olje helt til den dagen Herren sender regn over jorden.1 Kongebok 17:14 Du skal ikke mangle noe.Kvinnen ved Sarepta hadde nesten ikke mat, faktisk så lite at hun trodde hun og sønnen skulle dø.Men Jeg talt til henne via Min profet, at hun skulle gi ham mat først, så lage til seg selv.Hun fikk et oppdrag fra Meg, et oppdrag om å tjene og å gi. Hun fikk et løfte om at hun ikke skulle mangle noe, og hun grep det i tro, hun kjente salvelsen.Når hun begynte å bake hadde hun et løfte om at melkrukken og oljekrukken aldri skulle gå tom.Hun fikk erfare at lydighet er bedre enn offer.Hun fikk erfare at Jeg er trofast.Hun fikk erfare at Jeg som kalte henne til et oppdrag, også ville forsørge det. Når Jeg ber deg gjøre noe, vil Jeg også komme med guddommelig forsørgelse. Når du gir, skal du sannelig få mer tilbake.Når du handler på det Jeg taler, skal du ikke mangle noe.Så stol på det Mitt barn, Jeg vil forsørge deg når du går ut i det Jeg kaller deg til. 


Fra Gud 14.12.20Stå opp og rist av deg støvet.Våkn opp, våkn opp, kle deg i din styrke, Sion! Ta på deg ditt høytidsskrud, Jerusalem, du hellige by! For de uomskårne eller urene skal ikke komme inn i deg igjen. Ryst støvet av deg, stå opp, ta sete, Jerusalem! Gjør deg løs fra båndene om din hals, du fangne Sions datter! For så sier Herren: For intet ble dere solgt, og uten penger skal dere bli gjenløst.Jesaja 52:1‭-‬3Stå opp og rist av deg støvet.Det som har skjedd, de ruinene du ligger er et gammelt kapittel. Fienden har ropt, brølt og prøvd å skremme deg ut av kallet. Han har holdt deg nede lenge nok nå.Salvelsen binder ikke, den legger ikke byrder på dine skuldre, den setter deg fri fra åk.Nå er det på tide å reise seg Mitt barn, i Min veldige kraft. La fortid være fortid.Det som har bundet deg har ikke lenger makt, for Mitt blod bryter lenker og bånd.Bruk det Mitt barn, bruk Mitt dyrebar blod i ditt liv.Rist av deg støvet, rist av deg sorgen, rist av deg det som har vært.Kom ut i frihet. For intet ble du solgt til trelldommen, men jeg har kjøpt deg fri med Mitt dyrebare blod


Fra Gud 13.12.20Det er makt i den rettferdiges bønn.Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.Jakob 5:16 Det er makt i den rettferdiges bønn.Ikke alle bønner som bes, stiger opp til Meg.Mange bønner går ikke lenger enn ut av munnen. Hjerteholdningen til mennesket som ber er ikke rett, synden hindrer og binder.Og en demoner står ved din side og kansellerer disse bønnene, synd gir djevelen et fotfeste i ditt liv.Jeg snakker ikke bare her om synlig synd som hor, drap, og løyn, men Jeg taler om det du gjør i det skjulte, i tankene og sinnet ditt, bitterhet og anklager. Det er der synden fødes, og det er der du må ta et oppgjør.Jeg kan ikke komme å helbrede ditt indre før du gir slipp og omvender deg, for du blokkerer den himmelske strømmen med dine egne ideer, både hos deg selv og dine. Så i dag Mitt barn; Bekjenn, omvend deg og be om helbredelse. Ydmyk deg og la Min veldige kraft komme over deg og sette deg fri. Jeg har allerede betalt prisen for din rettferdiggjørelse, så ta imot den Mitt barn, og la himmelrike backe bønnene dine 


Fra Gud 12.12.20Tål urett.De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus. Og de steinet Stefanus, mens han ba og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd! Så falt han på kne og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synden! Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn.Apostlenes gjerninger 7:58‭-‬60 Når du tar et standpunkt, velger å følge Meg, velger å vitne, da vil du også møte motgang.I alle tider har det reist seg opp en ånd av Saulus når Mitt rike går frem. En religiøs åndsmakt som vil steine deg til døde. Kanskje ikke fysisk, men åndelig sett vil denne åndsmakten drepe deg.Disse steinene som blir kastet mot deg kan komme i form av ord, handlinger, osv, og de vil alltid prøve å få en inngang. Først i ditt sinn, for at du skal miste troen, miste håpet, miste besinnelsen, og føre motløshet over deg. Når den så har fått et feste i ditt sinn, går det videre til din ånd for å slukke den og jage den ut. Men du har fått nøkkelen Mitt barn, til å overkomme denne taktikken. Du har fått Min kjærlighet utøst i ditt hjerte. Du kan tilgi, velsigne og be for de som forfølger deg. Jeg gir deg kraft og styrke til å stå løpet ut, og tåle den urett som rammer deg 


Fra Gud 11.12.20Vokt deg.For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden.Apostlenes gjerninger 20:27‭-‬29 Vokt deg.Du har fått hele Mitt ord til rettledning og formaning, og du er satt i menigheten for å gi akt på og vokte den, pleie den, gi åndelig føde og veiledning til den.Men alt begynner med deg. Du må gi akt på deg selv. Du må leve ditt liv i ransakelse, omvendelse og kjærlighet. Du skal være en trygg person som mennesker får tillit til.Du er kalt til å leve et liv i kjærlighet, være en brobygger for Mitt rike, ha tilsyn med tingenes tilstand og sette en god atmosfære rundt deg.Ikke bare i menigheten, men i din familie. Du skal bygge opp hjorden rundt deg, du skal være en hyrde der Jeg har satt deg.Vokt deg, vokt den, skån, plei og vern om Min hjord


Fra Gud 10.12.20Det er glemt.Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.Jesaja 43:25 Det er glemt.Mitt barn, det er glemt.Dine synder kommer Jeg ikke lenger i hu.Du er vasket ren i Jesu blod, din skyld og synd er vasket bort.Når du omvender deg og ber Meg om tilgivelse, ja da tilgir Jeg uten å nøle.Du er tilgitt, dine synder og misgjerninger ligger i glemselens hav, de finnes ikke mer.Like fort som Jeg har tilgitt, er du rask til å fiske det opp igjen fra glemselens hav.Men Jeg sier deg; La det gå, slipp det.Slutt å torturer ditt sinn.Det gamle er forganget, se alt er blitt nytt.Forlat de gamle tankene, og lev i fornyelse av ditt sinn.Liksom Jeg har glemt det, liksom Jeg har utslettet dine misgjerninger, ber Jeg også deg om å glemme og slette det vonde ut av ditt minne. Gi det fra deg.La Min salveolje og legedom flyte over ditt minne, og slipp det aldri inn igjen 


Fra Gud 9.12.20La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre! Vær ikke lunkne i iveren! Vær brennende i ånden, tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen! Kom de hellige til hjelp i deres nød. Legg vinn på gjestfrihet! Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke! Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende! Ha ett sinn innbyrdes! Romerne 12:9‭-‬16 La kjærligheten være uten hykleri.Akkurat som Jeg har vært nådig mot deg, slik skylder også du å være nådig mot andre.Slik Jeg gav Meg selv for deg, slik skylder også du å legge ned ditt liv for andre. Avsky det onde, avsky selvhevdelse og bitterhet og vær varmhjertet og overbærende med hverandre. Kjærligheten søker ikke sitt eget.Når du er brennende i Ånden, lever du ditt liv i Ånden. Og lever du ditt liv i Ånden, da lever du også ditt liv i kjærligheten. En kjærlighet som er så ren, så mild, så trofast, så ydmyk og forsiktig, så trygg, så fylt av glede og velsignelse. Jeg ønsker ikke at din hardhet skal være kjent hos alle, men din mildhet og nestekjærlighet. La ikke hykleri og falskhet snike seg inn i dine motiver, men ha et rent og oppriktig hjerte for Meg og din neste. Kjemp den gode strid sammen, og ha et sinn innbyrdes


Fra Gud 8.12.20Jeg vil gi deg fred.Må han selv, fredens Herre, gi dere fred, alltid og på alle måter! Herren være med dere alle!2 Tessaloniker 3:16 Jeg vil gi deg fred.På alle måter vil Jeg gi deg fred.Uansett hva du går igjennom.Uansett hva andre mennesker utsetter deg for.Uansett hva som skjer.Jeg vil gi deg fred.Jeg er fredsfyrsten, og Jeg har tatt bolig i deg.Så når det blåser opp til storm; la deg ikke forferdes, og bli ikke urolig.Min fred har Jeg gitt deg.Ta imot Min fred med takknemlighet, Min fred som overgår all forstand skal bevare ditt hjerte.Min fred som Jeg har gitt deg.Bruk den! Ikke forkast den.Ta ikke imot frykten som står å roper ved din side, men ta imot Min fred i enhver situasjon du møter 


Fra Gud 7.12.20Hold dine løfter.Når du gjør Gud et løfte, så dryg ikke med å holde det, for han har ikke behag i dårer! Hold det du lover! Bedre er det at du ikke lover, enn at du lover og ikke holder det.Forkynneren 5:3‭-‬4 Hold dine løfter.Det er ikke likegyldig hva du gjør med ordene dine.Gir du et løfte gang på gang uten å holde det, vil noen bli såret, også Jeg blir såret.Du skjønner det Mitt barn, at ord binder deg og det binder mennesker.Hvis du gjentatte ganger møter et menneske og hver gang sier at vi må ta en kaffi en dag, og du ikke står for det, hva tror du skjer med det mennesket og relasjonen til deg.Personen blir skuffet, føler seg alene og tror ingen bryr seg og mister tillit. Personen blir bundet.Du blir også bundet, men på en annen måte.Du blir lik en dåre, en tvesinnet mann, en bølge som kastes hit og dit. En person som vandrer på utsiden av velsignelsen. Et menneske som er vanskelig å stole på.Vær tro til Meg, vær tro til de Jeg har satt i din vei. Stå for det du sier, og hold dine løfter.Ikke bare si de rette ting, men gjør de rette ting


Fra Gud 6.12.20Jeg vil løse deg fra selvskading.Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.1 Korinter 12:26‭-‬27 Jeg vil løse deg fra selvskading.Fo det er nettop det mange kristne og mange familier holder på med.Du gjør det kanskje ikke bevisst, men fordi du har en rot av forkastelse, handler du også deretter.Istedenfor å tenke og handle rasjonelt, så reagerer du helt ut av sammenheng og forvrenger det som egentlig skjer, en løyn blir plantet i ditt sinn.Resultatet er selvskading. Du anklager din neste basert på en løyn, den ene armen kutter den andre, du skader din egen kropp.I dag er Jeg her for å la sannheten sette deg fri.Vende deg bort fra det og la meg løse deg fra denne forkastelsen. Du er et lem som er kalt til å bry deg om resten av kroppens lemmer, ikke ødelegge dem.Når du kutter deg på fingeren; tar du ikke da å renser den, plastrer den og er forsiktig med den?Slik skal du også være med din neste Mitt barn


Fra Gud 5.12.20Du er viktig.Den som høster, får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster, kan glede seg sammen. For her er det et sant ord at én sår og en annen høster.Johannes 4:36‭-‬37 Du er viktig.Ikke se smått deg selv.Du er kanskje ikke der, at du går bort å deler evangeliet på gata og ber frelsesbønn der, men noen er kalt til det.Du deler kanskje vitnesbyrd med noen nære.Du deler kanskje ordet i sosiale medier.Eller du sår inn midler, penger og tjenester inn i en tjeneste som bringer frelsesbudskapet ut.Du har en funksjon, og det er viktig at du kjenner din plass der du trengs..Noen sår penger, noen sår bønner og noen sår ordet. Andre igjen går ut og høster inn sjeler til frelse.Noen lytter og noen taler.Men ingen er viktigere enn andre, alle er like viktige lemmer på Min kropp.Og lurer du på hva og hvordan du kan tjene meg? Det du kjenner en brann for og tenker mye på, det er der Jeg vil bruke deg, og du er en viktig brikke akkurat der


Fra Gud 4.12.20Jeg vil åpenbare Min herlighet.Jerusalem skal ligge fritt og åpent, fordi det bor slik en mengde mennesker og fe der. Og jeg, sier Herren, vil være en ildmur rundt omkring byen. Og jeg vil åpenbare min herlighet der.Sakarja 2:8‭-‬9 Jeg vil åpenbare Min herlighet.Over Min menighet vil Jeg åpenbare Min herlighet.Når Mitt folk ydmyker seg og vender om til Meg, da vil Jeg også svare og komme.Jeg vil komme å ta bolig i deres midte, og der Herrens Ånd er, der er det frihet. Der som Mitt folk bor, der skal det være fritt og åpent, og Min herlighet skal hvile over det stedet.Rundt menigheten vil Jeg reise en ildmur.En mur finnes rundt alle menigheter, engler som tjener de som skal arve frelsen. Men muren har full dekning. Mange menigheter har huller i beskyttelsen på grunn av diverse svake karakterer, religiøsitet, kontroll eller verdslighet. Englene står å venter på at Mitt folk skal sette dem i bevegelse. Full beskyttelse finnes bare på steder hvor Jeg får rom og tid, og hvor kjærlighet, ordet, bønn og tilbedelse får førsteprioritet.Jeg vil åpenbare Min herlighet, og det begynner med deg Mitt barn, ved at du lar Meg sette deg på dreieskiven og ydmyker deg.


Fra Gud 3.12.20Lev i lyset.For alt som blir åpenbart, er lys. Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.Efeserne 5:14 Lev i lyset.Ja Mitt barn, det er på tide å våkne.Det er på tide å la sannheten bli åpenbart for deg.På tide å la Mitt ord og sannhet få lyse opp hos deg.Du har tidlere vandret som du selv ville.Mørket omkapslet deg, og det bandt deg.Du gikk i blinde, forvirret som i søvne.Du gikk og så ingen retning eller mening.Men nå er det over!Nå Mitt barn er det tid for å reise seg og gå. Jeg har satt på lyset, og Jeg vil fortsette å lyse for deg så du ikke skal støte din fot mot noe vondt.Så lenge du følger Meg, så lenge du lar Mitt ord, sannheten være din lykt, vil du aldri kunne gå deg vill.Lev i lyset Mitt barn 


Fra Gud 2.12.20Lovprisning er ditt mektige våpen.Når dere drar i krig i deres land mot fiender som overfaller dere, skal dere blåse alarm med trompetene. Og Herren deres Gud skal komme dere i hu, så dere skal bli frelst fra deres fiender.4 Mosebok 10:9 Lovprisning er ditt mektige våpen.I alle tider har Mitt folk hatt et mektig våpen.Nemlig lovprisning.Det er en grunn til at Jeg skapte musikk, og det er for at du skal bruke det. Lovprisning er din nøkkel til seier. Når du danser, spiller og synger i ærefull tillit til Min suverenitet, ja da troner Jeg på din lovsang og får virke på underfult vis. Du er i en strid, om du vil eller ei. Og får å nå ditt fulle potensial og vinne seier på alle områder, er lovprisning porten til seier.Se bare på Jeriko; 6 dager gikk de i tog rundt muren mens de blåste i shofaren. Det samme gjorde de dag 7, men da satt de også i gang med å rope og juble for seier.Du har kanskje ikke en trompet å blåse på, men din røst er enda vakrere og mektigere enn noe annet instrument. Din munn er din trompet, så blås Mitt barn, la lovprisningen lyde og bruk ditt mektige våpen. Jeg vil frelse deg ut fra den krigen du står i 


Fra Gud 1.12.20Vær ett folk.Hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og én sjel. Apostlenes gjerninger 4:32 Vær ett folk.Ďen første menigheten var utenom det vanlige.De var ett folk, med ett hjerte og en sjel.De hadde omsorg og et hjerte for hverandre.Ingen manglet noe.De rike og velstående solgte og gav til apostlene, og de delte ut til de som trengte.De så sin neste.Ikke bare det, men de var så påkloblet Den Hellige Ånd, fulle av kraft og forkynte evangeliet overalt.De var ett folk, med samme sinnelag.Ett folk som valgte å ta opp sitt kors for å følge Meg.Ett folk som daglig kom sammen, delte Mitt ord, hadde samfunn med hverandre og Den Hellige Ånd.De var i Meg, og Jeg i dem.De levde et liv i kjærlighet.De elsket sin neste høyere enn seg selv.Det er det du også er kalt til, leve for noe som er større enn deg selv.Er du villig til å legge ned ditt liv for andre? 


Fra Gud 30.11.20Jeg vil åpenbare hemmeligheter for deg.Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Daniel 2:28 Jeg vil åpenbare hemmeligheter for deg.Men Jeg venter på at du skal bli klar for å ta imot det Jeg vil fortelle deg.Du skjønner, karakteren din må bygges.Daniel var igjennom mange prøvelser og trengsler før Jeg begynte å dele min visdom med han.Det begynte med en drøm om at brødrene skulle bøye seg for han. Han ble stolt og skrøt vilt om drømmen til brødrene. Det førte til hat og misunnelse. Han havnet i brønnen.Der begynte hans reise, først ydmykhet, så slaveri. For å få en sterk karakter som Jeg kunne bruke, måtte Jeg skru opp temperaturen så alt det kjødelige måtte vike. Igjen sto en sterk Daniel, ydmyk, vennlig, full av tro og gudsfrykt. Jeg åpenbarte hemmeligheter for ham som ingen visste om. Og jeg ga ham visdom og guddommelig innsikt både når det gjalt drømmetydning og hvordan man skulle styre et land. Også for deg vil Jeg åpenbare hemmeligheter. Jeg vil gi deg guddommelige nøkler og strategier. Men tiden må være rett. Jeg vil ikke miste deg inn i stolthet og opprør.Du er så dyrebar for Meg 


Fra Gud 29.11.20Jeg har et rikt liv for deg.Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! 4 Mosebok 6:24‭-‬26Jeg har et rikt liv for deg.Det er ingenting Jeg heller vil enn å velsigne deg.Når du vender om til Meg, vil du også vende deg bort fra forbannelsen, og inn i velsignelsen.Forbannelsens grep vil løsne og du vil oppleve hva som ligger i velsignelsen.Her hos Meg er det beskyttelse mot farer.Du vil oppleve at Min nåde er over deg.Sannelig skal du også kjenne at Min fred som overgår all forstand overskyller deg.Det du tar deg fore skal lykkes for deg, og Min favør skal hvile over deg og gi deg fremgang.Jeg skal befale velsignelsene å komme over deg i stort monn. Ja sannelig skal du kjenne at Jeg har behag i deg, og at livet i Meg er et rikt liv


Fra Gud 28.11.20Fest ditt blikk på Meg.Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Hebreerne 12:1‭-‬2 Fest ditt blikk på Meg.Jeg skal gjøre det.Jeg skal fullbyrde det verk Jeg har begynt.Legg av det som tynger deg, legg det fra deg ved korsets fot og løft ditt blikk.Fest ditt blikk på Meg, Jeg som er troens oppphavsmann og fullender.Der, i den posisjonen, med blikket festet på Meg, der blir Jeg stor.Og der vokser troen på at det du venter på, det snal komme.Det du håper på skal skje.Slutt å stritt imot, slutt å løp andre steder.Løp du det løpet Jeg har staket ut for deg.Det er der salvelsen virker.Så legg av deg synden og det som tynger deg.Fest ditt blikk på Meg.


Fra Gud 27.11.20Jeg bryter igjennom.Da sa han: Herren har brutt igjennom mine fiender foran meg, som vann bryter igjennom. Derfor ble dette stedet kalt Ba'al-Perasim.2 Samuel 5:20 Jeg bryter igjennom.Akkurat som Jeg var med David, er Jeg med deg.Han og du ble skapt for gjennombrudd.David søkte Meg,ventet på Meg,og gjorde bare det Jeg sa han skulle gjøre.Her sa Jeg til han at han skulle gå, og at Jeg ville gi han seier over filisterene.Dette store mektige folket som alle fryktet.Men David fryktet ikke, for han visste at Jeg var med, han visste at gjennombruddet var der.Slik er det også for deg. Det er en tid for gjennombrudd!Jeg bryter igjennom fiendene som står foran deg.Som vann bryter igjennom og finner nye veier, slik bryter Jeg Meg vei i ditt liv, i din omstendighet.Du er Ba'al-Perasim, som betyr gjennombryteren.Du er det, og det er for deg. NÅ! Det gjelder ikke bare andre,men Jeg bryter igjennom for deg,Jeg bryter igjennom i deg og rundt deg. Følg Meg, og bruk Min strategi. Gå mot strømmen, gå mot følelsene, gå med Meg.Mitt rike og Min herlighet bryter igjennom nå.


Fra Gud 26.11.20Prioriter rett.Men Herren svarte og sa til henne: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.Lukas 10:41‭-‬42 Prioriter rett.Marta jobbet og styrte. Hun var så optatt med å tjene Meg at hun ikke hadde tid til Meg.Ikke bare det, men hun ble irritert fordi Maria ikke gjorde noe arbeid.Maria satt ved Mine føtter. Hun lyttet til det Jeg hadde å si, og tok imot det Jeg ville gi. Hun bygde en sterk relasjon til Meg.Hun prioriterte det intime fremfor det praktiske.Og det forandret henne.Du trenger også å sitte ned ved Mine føtter.Ikke kast bort livet ved å bare tjene, men bli kjent med, og motta livet i det å bygge relasjon til Meg.Hvordan kan du tjene rett om du ikke vet hva Jeg tenker?Kom til kjernen Mitt barn.Gjør litt om på prioriteringene så proppen løsner, så vil transformering skje.Dette gjelder også i vanlige relasjoner


Fra Gud 25.11.20Vær brennende i Ånden.Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.2 Timoteus 1:6‭-‬7 Vær brennende i Ånden.Opptenn den nådegsven som er i deg.Jeg taler ikke om gaven til å helbrede, profetere og de andre nådegavene Paulus nevner.Jeg taler om Den Hellige Ånd i deg.Du må legge ved på bålet så flammen ikke dør ut.Slik er det også med ditt åndelige liv.Vær brennende!Ha alltid ditt blikk løftet på Meg, be i Ånden, lovpris og tilbe.La ikke ilden slukne og dø ut.La ikke motløshet, frykt og feighet få taket i deg.La heller krafts, kjærlighets og sindighets ånd få styre deg, ved at du lever ditt liv brennende i Den Hellige Ånds kraft.Motløshet finnes ikke i salvelsen, og hat og intriger finnes ikke i kjærligheten.Så i dag Mitt barn, lytt til det Jeg vil si: Legg ved på bålet og vær brennende i Ånden.


Fra Gud 24.11.20Jeg bærer deg.Og siden i ørkenen. Der så du hvordan Herren din Gud bar deg, som en mann bærer sitt barn, hele den veien dere gikk, til dere kom til dette stedet. Likevel trodde dere ikke på Herren deres Gud.5 Mosebok 1:31‭-‬32 Jeg bærer deg.Jeg førte Israels folk ut av slaveriet i Egypt. For å komme til løfteslandet måtte Jeg føre dem gjennom ørkenen.I denne vandringen mistet de Meg av syne.Selv om Jeg hadde satt de fri.Selv om de hverken manglet mat eller klær.De så på det de ikke hadde, istedenfor å se på det de hadde.Som en mann bærer sitt barn, slik bar Jeg dem.Men de så det ikke.Det samme gjelder deg Mitt barn.Du mister Meg så lett av syne, men sannheten er at Jeg bærer deg.Jeg bærer deg gjennom det tunge, det vanskelige og det tørre landskapet du befinner deg i.Jeg bærer deg Mitt barn


Fra Gud 23.11.20Hver dag har nok med sin egen plage.Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.Matteus 6:34 Hver dag har nok med sin egen plage.Vær ikke bekymret for morgendagen. For hva du skal spise eller kle deg i.La ikke uro og frykt torturere ditt sinn, du vet jo hvor det kommer fra.Nei la Min fred fylle deg, Min fred som overgår all forstand.Se deg rundt Mitt barn, se på alt det gode du har.Fryd og gled deg over det Jeg har gitt deg.Du tror du er fattig, men du er rik.Så søk da Mitt rike, så skal du få alt det andre i tillegg.Det er et løfte fra Meg til deg.Så vær ikke bekymret for morgendagen, frykt ikke Mitt barn. 


Fra Gud 22.11.20Du er trygg.

Av David. Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for? Når ugjerningsmenn kommer imot meg for å sluke meg - mine motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv. Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg.
Salmene 27:1‭-‬3 Du er trygg.Mitt barn, du skal ikke gå under. Jeg er ditt lys og din frelse, et vern på nødens dag.Du er trygg Mitt barn.Når verden rundt deg raser. Når alt ser mørkt og håpløst ut.Når dine motstandere reiser seg og skriker mot deg, en ondskapens åndehær leirer seg.Selv da er du trygg.For Min trofasthet er skjold og vern.Jeg er din faste klippe, og ikke noe kan rokke det.Husk Mitt barn, at Han som bor i deg, er større enn han som er i verden.Mine engler beskytter deg, og slår leir rundt de som frykter Meg.Vær ikke redd Mitt barn, Jeg har overvunnet denne verden


Fra Gud 21.11.20.

Du må be i tro Mitt barn.
Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.Jakob 1:6‭-‬8
Du må be i tro Mitt barn.Du må tro at Jeg står bak Mitt ord, tro at Jeg lønner den som søker Meg.Vantro hindrer ditt bønnesvar å komme.Men hvordan skal jeg klare å produsere den troen jeg trenger da Gud, spør du deg.Troen kommer når du bruker lovprisnings nøkkelen din.Takk Meg for alt.Takk Meg under alle forhold.Der i takksigelsen, er det et møtepunkt mellom himmel og jord, der skapes det en forventning og en tillit til Meg.Når du løfter ditt blikk fra deg selv, og fra ditt problem, og over på Min makt og Mitt Herrevelde, der skapes troen du trenger for å få gjennomslagskraft i ditt bønneliv


Fra Gud 20.11.20

Det du ber om vil Jeg gi deg.
Samme natt åpenbarte Gud seg for Salomo og sa til ham: Be om det du vil jeg skal gi deg!2 Krønikebok 1:7
Det du ber om vil Jeg gi deg.Jeg er ikke en Gud som ignorer deg og unngår deg. Jeg er en Gud som ser deg, som hører deg og som svarer deg. Jeg er også en Gud som bryr Meg, og som lengter etter at du frimodig begjærer av Meg.Lengter etter at du skal kjenne Meg på alle dine veier.Dette hadde Salomo fått tak i, og han hadde ærefrykt for Meg og det kallet han fikk som konge.Han kjente Meg, kjente Min makt, og visste at i seg selv var han liten og svak.Han ba med frimodighet, om visdom og kunnskap til å lede folket som konge.Gud svarer slike bønner.Salomo fikk guddommelig visdom som ingen hadde sett maken til, han ble viden kjent.Han ba bønner etter Mitt hjertet og forventet svar.Nå er det din tid, be så skal du få Mitt barn 


Fra Gud 19.11.20

Jeg har utvalgt deg.
Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe.1 Korinter 1:27‭-‬28
Jeg har utvalgt deg.Før verdens grunnvoll ble lagt, la Jeg planer for deg.Det er Jeg som har skapt deg, formet deg og dannet deg, fordi du er utvalgt nettop for en tid som denne.Du sier du ikke er god nok. Men Jeg sier deg at Jeg har utvalgt deg.Min kraft fullendes i din svakhet.Du er perfekt, det er en sånn som deg Jeg har bruk for,.Jeg kan ikke bruke de som tror de vet og kan alt.Jeg kan ikke bruke de som opphøyer og roser seg selv.Nei det er de ydmyke og sønderknuste, de som i seg selv ingenting er, for å gjøre de vise til skamme.Du er et kar til Min ære, og Jeg har utvalgt deg.


Fra Gud 18.11.20
Navnet over alle navn.
Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn.Filipperne 2:9
Navnet over alle navn.Jeg fornedret meg, kom ned til denne jord som et menneske.Prøvet i alle ting og ble lydig, verdens offerlam.Syndefri, uten flekk eller lyte, ga Jeg Meg selv i kjærlighet til denne verden.Jeg ble naglet til korset og overvant døden, for at du skulle få et liv i Meg.Derfor har Jeg blitt opphøyet, og derfor har Jeg fått et navn som er over alle navn.Du skal vite en ting; Når du lever ditt liv i Meg, vil også mørkets krefter som prøver å sette deg ut av spill, måtte bøye seg.Mitt navn er over enhver sykdom.Mitt navn er over enhver omstendighet.Det ser mørkt ut en liten stund, men Mitt navn, Jesu navn er mektigere enn det du opplever. Jeg har siste ordet.Det som reiser seg må bøye kne 


Fra Gud 17.11.20

Jeg vil ikke legge byrder på deg.
De forrige stattholdere, de som var før meg, la tunge byrder på folket, og tok brød og vin av dem i tillegg til førti sekel sølv. Til og med tjenerne deres gjorde seg til herrer over folket. Men jeg gjorde ikke det, for jeg fryktet Gud.Nehemja 5:15
Jeg vil ikke legge byrder på deg.Nehemja hadde et kall til å bygge opp igjen muren som var ødelagt rund Jerusalem.. Byen var ubeskyttet, og de var sårbare på alle kanter. Lederene styrte med autoritet til egen vinning, det var kaos, uorden og trange kår. Folket ble som slaver, og gleden ble stjålet.Men så kom Nehemja på banen, med Mitt rike, utvalgt for å bygge opp igjen muren så de igjen kunne bli trygge. Han var full av støtte, ga ingen mer enn de klarte. Ikke bare det, han bringte også inn Mine ordninger. En god leder, med guddommelig visdom. Det ble igjen rom for både glede og håp, og det var en enhet de ikke hadde sett maken til. Slik er det også i dag.Jeg vil gjenreise Mine tiltenkte ordninger i ditt liv og din familie. Jeg vil bringe orden inn i ditt kaos.Jeg vil gi deg fred mens du jobber.Derfor sier Jeg; Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! 


Fra Gud 16.11.20

Du er Mitt barn.
Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham.1 Johannes 3:1
Du er Mitt barn.Jeg er din Far, en perfekt Far som elsker betingelsesløst, ikke for hva du presterer eller gjør, men for den du er.Du er Mitt barn.Høyt elsket og verdifull.Verden skjønner ikke dette. De skjønner ikke troen du lever i, og favøren som hviler over deg. De makter bare ikke å forstå, for du er av Mitt rike, og de tilhører denne verdens rike.De kjenner Meg ikke.Men du kjenner Meg, og du vet at Jeg bare har fredstanker for deg og at Jeg er den som forsørger dine behov. La deg ikke påvirke av disse, men len deg på Meg Mitt barn, bli i Min kjærlighet og ha tillit til det at Jeg er din Far, og Jeg vil alltid virke til det beste for deg. 


Fra Gud 15.11.20

La Meg bli din herre.
Vet dere ikke, at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet.Romerne 6:16
La Meg bli din herre?Du kan være født på ny og frelst, uten at Jeg er Herre i ditt liv. For du lytter ikke til Min røst.Du lytter til følelsene dine, og lystene dine.Istedenfor å leve i frihet under lydigheten til rettferdighet, tjener du synden og blir syndens trell. Men syndens lønn er død.Du blir din egen herre og opphøyer deg selv.Det Mitt barn er stolthet, og Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde.Derfor Mitt barn, lengter Jeg etter å velsigne deg, lengter etter å se deg vandre i Min herlighet.Jeg har så uendelig mye mere for deg, men du vil ikke ta imot.Du vil ikke gi fra deg det du har, i bytte med noe bedre og større.Men Jeg ber deg Mitt barn, slipp det!La Meg sette deg fri fra ditt slaveri!La Meg velsigne deg med alt som godt er.La Meg bli Herre i ditt liv 


Fra Gud 14.11.20

Vil du slippe Meg inn?
Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.Åpenbaringen 3:20
Vil du slippe Meg inn?Se, Jeg står for døren å banker.Om du åpner vil Jeg komme inn å holde nattverd med deg.Jeg vil så mye mer enn du forstår.Jeg vil komme inn, og rense deg fra all synd og urett som har festet seg på deg.Tilgi all din synd.Vaske og rense alt som er sårt og betent i din sjel.Jeg vil forløse Min legende kraft og helbrede deg.Det er alt sammen tilgjengelig for deg, i nattverden.Jeg ga Meg selv for at du skulle ha liv og liv i overflod på alle områder i ditt liv.Åpn opp døra Mitt barn, la Meg gjøre deg hel.Vil du slippe Meg inn? 


Fra Gud 13.11.20

Jeg er trofast mot deg.
Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv.2 Timoteus 2:13
Jeg er trofast mot deg.Tro aldri at Jeg har forlatt deg.Tro aldri at Jeg har sluttet å elske deg.Selv om du er troløs, forblir Jeg trofast.Selv om du snur deg bort, vil Jeg alltid stå å speide etter deg med åpne armer.Selv om du kan svikte Meg, vil Jeg aldri svikte deg.Du skjønner det at Jeg er kjærlighet, og det finnes ikke svik i kjærligheten.Derfor er Jeg trofast, trofastheten bor i kjærligheten.Uansett hvor mye du snubler og feiler, vil du ikke møte en hard skulder hos Meg.Mitt barn, vit det at; Jeg er trofast, og Jeg vil alltid være her for deg. 


Fra Gud 12.11.20

Jeg elsker deg.
Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg: Ja, med evig kjærlighet har Jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved.Jeremia 31:3
Jeg elsker deg.Med en evig kjærlighet har Jeg elsket deg.Tro ikke at Jeg ikke bryr Meg.Tro ikke at Jeg har vendt Mitt blikk bort fra deg.Du står alltid for Meg Mitt barn.Jeg følger med på deg, og Jeg er oppriktig intressert i hva du gjør, tenker og føler.Ikke noe er skjult for Meg, Jeg vet det alt sammen.Tross dine feil og mangler, elsker Jeg deg.Ingenting, Jeg sier ingenting, kan skille deg fra Min kjærlighet.Med en evig kjærlighet har Jeg elsket deg, og derfor er Jeg også nådig og viser miskunn mot deg.Du er god nok, og Jeg elsker deg Mitt barn 


Fra Gud 11.11.20

Hva slags frukt vil du spise?
Med frukten av en manns munn blir hans mage mettet, med sine leppers grøde blir han mettet. Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt.Salomos Ordspråk 18:20‭-‬21
Hva slags frukt vil du spise?Som du sår, vil du også høste.Hva er det du sår i dine omgivelser? Det finner du ut ved å se hva du høster.Høster du fred? Høster du liv?Høster du glede?Død og liv er i tungens vold, og enhver skal ete dens frukt.Du har altså makt Mitt barn, til å skape liv eller død i ditt eget og andres liv.Som en Kristi etterfølger er det ment at du skal skape liv der du er, med tunga di.Det hele begynner med viljen din. Du må bestemme deg for å tenke positivt, tenke liv, tenke Mine tanker over de rundt deg.Tal liv inn i mennesker.Gå ikke djevelens ærend ved å kritisere, kreve, binde, rakke ned på, og diskvalifisere det Jeg holder på å gjøre menneskers liv.Let etter gullet, og så velsignelser som du kan høste og spise frukten av.


Fra Gud 10.11.20

Du er et redskap i Min hånd.
Se, jeg setter deg i dag over folkene og over rikene til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante.Jeremia 1:10
Du er et redskap i Min hånd.Du er kalt til å gjøre en forskjell der du er.Jeg har gitt deg autoritet til å rykke opp med rot, og rive ned det som fienden har plantet ogreist opp i ditt og andres liv.
Du skal gå Rom like i mot og tale Mitt ord.Sannheten skal være på dine lepper, og Mine ord vil Jeg legge i din munn.Vær frimodig Mitt barn, til å rive ned det fienden har bygd.Gå i den salvelsen Jeg har gitt deg, det er der styrken ligger, det er der motet kommer fra, og det er der Mine løsninger får utløp.
Så gå frimodig Mitt barn, og ødelegg fiendens verk, og bygg Mitt rike der du er.Vandre i de ferdiglagte gjerningene som Jeg har beredt for deg. Riv ned og bygg opp.Dra opp og plant.La Meg bruke deg som et redskap i Min hånd. 


Fra Gud 9.11.20

Forherd ikke ditt hjerte.
Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik.Hebreerne 3:12‭-‬13
Forherd ikke ditt hjerte.Se til at ditt hjerte holdes mykt, rent og ydmykt ved vannbadet i ordet og bønn.La ikke bitterhet, selvmedlidenhet, utålmodighet og vantro få feste i ditt liv. Når negative tanker kommer skal du kaste de på dør.La de ikke få et feste i sinnet ditt.Det begynner med en tanke, så fester det seg i ditt sinn, for så å forflytte seg ned og forherde ditt hjertet.Men du Mitt barn har en høyere kallelse, du er kallt til å være over, ikke under.Du er kalt til å være fri, ikke bundet.Så i dag Mitt barn, om du hører Min røst; Forherd ikke ditt hjerte, og la deg ikke friste.Ta ydmykt imot ordet, la det ikke provosere deg, men la det forme deg og bli til liv i deg.


Fra Gud 8.11.20.

Bevar åndens enhet.
Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd.Efeserne 4:1‭-‬3
Bevar åndens enhet.I alle tider og alle menigheter har det til tider vært mangel på enhet. Dette gjelder også familier.Mennesket har en tendens til å bøye av for egne lyster, søke sitt eget.Det vandrer ikke ikke i ydmykhet og mildhet.Det vandrer egoistisk og stiller krav.Men du er kalt til så mye mer. Du er kalt til å vandre verdig, i ydmykhet, mildhet, langmodighet og kjærlighet.Du er kalt til å stifte fred, ikke for å skape uro og splid.Du er kalt til å bevare åndens enhet ved å følge Min vandring på jorden. Jeg krevde ikke, Jeg ga, Jeg tjente og Jeg elsket uten å få noe igjen. Jeg var ett med Faderen og Ånden. Slik er det også ment at du skal være ett i ånd og sannhet, i hjem og menighet


Fra Gud 7.11.20

Bli ikke trett av å gjøre det gode.
Derfor ber vi også alltid for dere at vår Gud må akte dere verdige for sitt kall, og at han må fylle dere med all lyst til det gode og med kraft til troens gjerning, så at vår Herre Jesu navn må bli æret ved dere, og dere i ham, etter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde.2 Tessaloniker 1:11‭-‬12
Bli ikke trett av å gjøre det gode.Det er ikke alltid lett å være en etterfølger.Akkurat som menigheten i Tessalonika ble hardt prøvet i forfølgelse, vil også du få prøvelser og motgang.Du blir nok ikke mishandlet og fengslet her til lands i dag, men det vil koste å stå på Mitt ord.Du vil møte motgang i familie, arbeid, helse, økonomi osv.Ikke fordi Jeg ikke elsker deg, men fordi du er i en strid, en åndelig strid.Midt i dette vil Jeg fylle deg med lyst og kraft til å fortsette, og med mot til å gjøre det gode.Du kan elske og velsigne dine fiender.På den måten får Jeg ære, ved måten du lever ditt liv på.Gi ikke opp, be Meg om kraft og styrke.Bli ikke trett av å gjøre det gode Mitt barn.


Fra Gud 6.11.20

Rop til Meg.
Rop til Meg, og jeg vil svare deg, jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.Jeremia 33:3
Rop til Meg.Dette var ordene Jeg talte til Jeremia når han satt fengslet.Og dette er ordene Jeg taler til deg.Rop til Meg Mitt barn!Jeg vil svare deg!Midt i alle vanskeligeheter og prøvelser du befinner deg i, der er Jeg.Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting.Ting som du ikke kjenner vil Jeg åpenbare for deg.Jeg har jo sagt at den som søker Meg, han skal finne Meg, og den som ber, han får.Så Mitt barn; Rop til Meg, Jeg vil svare deg 


Fra Gud 5.11.20

Som en mor trøster sitt barn.
For så sier Herren: Se, jeg lar fred komme over henne som en flod og hedningenes herlighet som en overstrømmende bekk. Og dere skal få die, på armen skal dere bli båret, og på fanget skal dere bli kjærtegnet. Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere.Jesaja 66:12‭-‬13
Som en mor trøster sitt barn.Jeg vil la Min fred og Min herlighet skylle over deg Mitt barn.På armen vil Jeg bære deg, og Jeg vil gi deg den kjærlighet du trenger og fortjener.Som en mor trøster sitt barn, vil Jeg trøste deg.Jeg er ikke bare en Far for deg, men Jeg har også alle egenskapene til en mor.Mennesket er skapt i Mitt bilde, altså både mor og far. Og det er ikke bare mangel på farsbilder der ute, også morsbilde hos mange er forvaklet.I dag vil Jeg si til deg at Jeg vil korrigere ditt morssyn. Og der du har et savn og er blitt sviktet, der vil Jeg komme med gjennoprettelse og legedom.Jeg vil bære deg på armen, kjærtegne ditt kinn og si; Jeg elsker deg Mitt barn


Fra Gud 4.11.20

Gi Meg ære.
Hør, Herre, og vær meg nådig! Herre, vær du min hjelper! Du har vendt min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær og har ombundet meg med glede, for at min ære skal lovsynge deg og ikke tie. Herre, min Gud! Jeg vil gi deg takk for evig!Salmene 30:11‭-‬13 Gi Meg ære.David satt med en stor og mektig nøkkel i sin hånd. Og han brukte den.Denne nøkkelen var lovprisning.Uansett omstendighet, uansett hva David møtte, så lovpriste han Meg i ydmykhet.Han hadde tilbedelse som livsstil.Når du begynner å bruke lovprisningens nøkkel flittig i ditt liv vil du merke stor forskjell.Atmosfæren rundt deg vil forandres.Mørket blir til lys i ditt liv, og du vil gå fra seier til seier.Så i dag Mitt barn, vil Jeg mane deg til å gå ut.Ut av klagetilstanden, og inn i lovprisningsdrakten Jeg har gitt deg, det er der Jeg blir stor i ditt liv. Og det er der du vinner seier over deg selv og din fiende.Så i dag Mitt barn, bytt ut ditt klagerop med jubelrop og gi Meg ære.


Fra Gud 3.11.20

Du er sliten og trett Mitt barn.
Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.Jesaja 40:28‭-‬31 Du er sliten og trett Mitt barn.Har du glemt at den kampen du kjemper er Min.Jeg har jo sagt til deg at Jeg skal stride for deg, og du skal være stille.Det er ikke rart du er sliten.Gang på gang forteller du Meg hva Jeg skal gjøre, og hvordan Jeg skal gjøre det.Nå er det på tide å bytte strategi. Gjør som Jeg har befalt deg, så du kan få ny kraft og styrke til bønnesvaret blir synlig. Takk Meg, og stol på Meg.Len deg tilbake og hvil i det at Jeg er Gud og Jeg har kontroll.


Fra Gud 2.10.20

Jeg er den som kan tilfredstille deg.
Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most. I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet.Salmene 4:8‭-‬9Jeg er den som kan tilfredstille deg.Andre gleder seg over rikdommen sin.Men deres glede er kortvarig.Rikdommen blir drivkraften. Mye vil ha mer.Drivkraften din, er Min Ånd, en glede som veller fram innenfra.For Jeg salver deg med tro og glede, og omslutter deg med Min fred, så du kan hvile.Du vet Jeg vokter deg. Du vet Jeg beskytter deg.Du vet at Jeg er din forsørger.Du vet at Jeg elsker deg.Du vet at Jeg er den eneste som kan tilfredstille den dype lengselen, og fylle det tomrommet du kjenner på.Du vet det, alikevel søker du tilfredstillelse andre steder.Vend om til Meg, og la Meg fylle alle dine behov.


Fra Gud 1.10.20

Midt i din smerte virker Jeg.
Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal ha smerte, men deres smerte skal bli til glede! Når en kvinne skal føde, har hun smerte, fordi hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske er født til verden.Johannes 16:20‭-‬21 Midt i din smerte virker Jeg.Verden rundt deg fryder og gleder seg.Men i din verden er det som at alt raser. Det er ingen glede.Sorg og smerte er alt du kjenner. Men Jeg sier deg Mitt barn, at det er kortvarig.Jeg er sammen med deg i din smerte.Som en kvinne som føder, er også din lidelse.Men gleden kommer. I stort monn vil gleden komme.Du har sådd med tårer, men du skal høste med fryderop.Midt i din smerte virker Jeg


Fra Gud 31.10.20

Jeg vil bo hos deg.
Fryd deg høylig og gled deg, du Sions datter! For se, jeg kommer og vil bo hos deg, sier Herren. Og mange hedningefolk skal gi seg til Herren på den dagen og bli mitt folk. Jeg vil bo hos deg, og du skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt meg til deg.Sakarja 2:14‭-‬15 Jeg vil bo hos deg Mitt barn.Ved Min Hellige Ånd, vil Jeg bo hos deg.Ta imot Mitt barn, ta imot Min Ånd.Bli kjent med Min Ånd.Han vil trøste deg, oppmuntre deg og styrke deg.Du kan ha alt i ditt hus. Du er denne boligen, men du vet ikke hva du har tilgang på.Min Ånd, sannhetens ånd vil veilede deg hele tiden om du bare vil vende ditt sinn til Meg.Jeg vil bo hos deg, ikke bare komme på besøk av og til. Vil du gi Meg den plassen i ditt liv?Kan Jeg få komme å bo hos deg, i alle dine rom?Jeg vil så gjerne bo hos deg, og hjelpe deg i alle ting.Så er det da opp til deg Mitt barn.


Fra Gud 30.10.20

Ta imot Min fred.
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!Johannes 14:27 Ta imot Min fred.Min fred etterlater Jeg dere, Min fred vil Jeg gi deg.La ikke ditt hjerte bli grepet av angst.Frykt ikke for de kommende ting.Men ta imot Min fred.Du har så lett for å oppjage deg over ting.Så lett for å la kaos komme inn.At du glemmer løftet Mitt til deg.Min fred gir Jeg deg. Ta imot Mitt barn. Ta imot Min fred så du kan holde fokus, selv om omstendigheter truer deg.Som et teppe av fred vil Jeg omslutte deg Mitt barn.Ta imot Min fred 


Fra Gud 29.10.20

Rettferdigheten sol skal gå opp.
Men for dere som frykter Mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset.Malaki 4:2 Rettferdigheten sol skal gå opp.Ja, på deg skal rettferdighetens sol stråle.I denne stråleglansen hviler også legedom og fred.Når du tar din tilflukt til Meg, og frykter Mitt navn, vil denne rettferdighetens sol gå opp over deg.Som en kappe skal den bre seg ut over deg og ditt hus, og hvile over deg.Du er kledd i rettferdighet, kledd i rettferdighetens kappe.Så gled og fryd deg du Mitt barn, Jeg har jo tilveiebragt alt for deg.Grip alt det Jeg har for deg.I Meg er du rettferdiggjort, i Meg har du fred og ved Mine sår har du fått legedom. 


Fra Gud 28.10.20

Jeg vil gi deg dobbelt igjen.
Vend tilbake til festningen, dere fanger som har håp! Også i dag forkynner jeg at jeg vil gi dere dobbelt igjen.Sakarja 9:12
Jeg vil gi deg dobbelt igjen Mitt barn.Det du gjennom årenes løp har mistet.Alt det som fienden har stjålet.Du skal få en dobbel del.Gleden du har blitt frarøvet, helsen din, økonomien din og familien din.Jeg vil gi deg dobbelt igjen om du bare vil vende om til Meg.Om du bare vil slippe kontrollen, slippe det som binder deg.Kom til Meg Mitt barn, vend tilbake fra det sted du er på.Vend om til Meg.Det er jeg som er din trygge festning. Her hos Meg er det stedet du får hvile, her hos Meg er det fred og frihet å få.Og i dag forkynner Jeg at du skal få dobbelt igjen! 


Fra Gud 27.10.20

Det skal skje.
Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det.Jesaja 2:2 Det skal skje.Det Jeg har fastsatt, og det Jeg har talt, det skal skje.I de siste dager, skal Min menighet bli grunnfestet i Meg, i Mitt ord og Mitt rike.De skal være hode og ikke hale.Over en hver omstendighet skal de stå klippefast.Hvorfor? Jo fordi Jeg er Gud, og Jeg står bak Mitt ord.I den siste tid vil Jeg ytgyte av Min Ånd over alle mennesker. De skal bli dradd til Meg for di ser hva som bor i deg, i Min menighet. Ektheten, renheten, kjærligheten, og kraften i sannheten vil dra til seg strømmer av ufrelste til menigheten.Det skal skje Mitt barn. 


Fra Gud 26.10.20

Den som lesker andre blir selv forfrisket.
Den ene strør ut og får enda mer, den andre holder tilbake mer enn rett er, og det blir likevel bare fattigdom. Den som sprer velsignelse, skal trives. Og den som lesker andre, han blir selv forfrisket.Salomos Ordspråk 11:24‭-‬25 Den som lesker andre blir selv forfrisket.Mitt rike er ikke som andre riker.I Guds rike blir man ikke fattig av å gi.Den som gir ut, han får mangfold tilbake.På den ene eller andre måten.Du skal sannelig kjenne at det er saligere å gi enn å få.Når du sprer velsignelser skal du trives.Og når du lesker andre, blir du selv forfrisket.Når du velger å være en som velsigner, vil du kjenne og oppleve at Min favør over ditt vil øke i kraft og styrke.For du er ment å være en som velsigner og lever i overnaturlig forsørgelse.I dag er dagen, hvor du kan rekke ut din hånd til din neste


Fra Gud 25.10.20

Er kjærligheten din ekte?
La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode.Romerne 12:9 Er kjærligheten din ekte?Kan du med et oppriktig hjerte si at du viser andre kjærlighet med en rent motiv?Kjærligheten er ikke at du elsker Meg, men at Jeg har elsket deg først.Du kan ikke gi noe du ikke har fått.Og for å få noe, må du også være en mottaker.Når Jeg sier; La kjærligheten være uten hykleri, er det vesentlig at du får denne guddommelige agape kjærligheten åpenbart for ditt indre.Hvis ikke du har åpnbaring om hva kjærlighet er, kan du umulig vise den. Du må erfare Min kjærlighet.Kjærligheten er ren, overbærende, ydmyk, og selvoppofrende. Den ekte kjærligheten søker ikke sitt eget, søker ikke å bli sett av andre, men søker sin nestes beste.Er din kjærlighet ekte? 


Fra Gud 24.10.20

Noe ligger brakk.
Idet han kommer inn, sier han til dem: Hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke død, hun sover.Markus 5:39 Noe ligger brakk.Alle trodde den lille piken var død.Sånn så det også ut menneskelig sett.Men Jeg kommer med liv, og liv i overflod.Du har kanskje ting i ditt liv som ser dødt ut, både sjelelig og åndelig.Tjenester, kall, visjoner, drømmer og andre ting ser dødt ut i ditt liv.Men i dag sier Jeg deg at det er ikke dødt.Det ligger brakk.Men Jeg kommer med Mitt liv inn i det som sover og ligger brakk.Oppstandelseskraften, makten i Jesu dyrebare blod er over deg og ditt i dag. Jeg kommer med Mitt liv inn i din død.Ting har ligget brakk, men ikke nå lenger.En ny tid er over deg. 


Fra Gud 23.10.20

Du skal gi frukt i rett tid.
Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.Salmene 1:1‭-‬3 Du skal gi frukt i rett tid.Akkurat som et frø ikke bærer frukt med engang det kommer i jorda, slik er det også med deg.Du må vokse opp til mannsmodenhet i Kristus.Slik som frøet i jorda trenger vann, lys, gjødsel og tid, slik er det også med den åndelige sed som er sådd i ditt hjerte. Det trenger vannet som er Den Hellige ånd.Det trenger lyset som er Mitt ord, sannheten og veien du skal gå på.Og det trenger prøvelser og bønn som skaper dype røtter.Frukt er ikke noe du skal produsere, det er Jeg som virker i deg.La deg bli grunnfestet i Mitt ord, la Min Ånd fylle deg, så skal du gi frukt i rett tid


Fra Gud 22.10.20

Herren er med deg.
Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham: Herren er med deg, du djerve kjempe!Dommerne 6:12 Herren er med deg.Du synes kanskje du er liten og svak, at du ingenting er.Og du har alskens unnskyldninger for å ikke gå ut av comfortsonen.Men Jeg sier deg; Du er så mye mer.Du er en djerv kjempe!I dag Mitt barn vil Jeg si at, Jeg er med deg, du djerve kjempe. Og denne kampen kjemper du ikke alene.Det er ikke speilbildet på badet som definerer hvem du er, og ikke hva andre mennesker sier at du er. Men Mitt ord er det som skal definere deg.I Mine øyne er du en djerv kjempe, en mektig kriger i det åndelige.Når du setter din fot foran deg, går Jeg med deg akkurat som Jeg gjorde med Gideon.Herren er med deg. 


Fra Gud 21.10.20

Det har vært en lang reise.
På din lange reise ble du trett. Likevel sa du ikke: Jeg gir tapt! Du fant ny livskraft for din hånd, derfor ble du ikke svak.Jesaja 57:10 Det har vært en lang reise.Slitsom og lang har turen vært, og du har vært på nippet til å gi opp.Alikevel fortsatte du å kjempe. Motgang møtte deg.Alikevel fortsatte du å gå. Det har vært noe over deg, noe drev deg.Jeg har sendt engler som har våket over deg.Engler som har styrket deg på veien, og som har kommet med ny kraft når du ikke visste om du engang orket å reise deg.Det har vært en lang reise, men du vil komme styrket ut av den, og inn i løfteslandet som flyter med melk og honning.Jeg som har begynt en god gjerning i deg, vil også fullføre den 


Fra Gud 20.10.20

Jeg er med deg.
Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra fram både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, og heller ikke ildstøtten om natten.2 Mosebok 13:21‭-‬22 Jeg er med deg.Det tok tid før Mitt folk kom inn i løfteslandet, og det var deres egen skyld at det drøyde så lenge.Men uansett hva de gjorde, så vek Jeg aldri fra dem, for Jeg er trofast.Slik er Jeg fremdeles den dag i dag, trofast.Og slik Jeg gikk foran dem som en skystøtte, slik går Jeg også foran deg.Når det blir mørkt, vil Jeg være lyse opp din vei.Jeg går foran, og Jeg går med.Og Min trofasthet vil alltid etterjage deg, for Jeg elsker deg.Jeg er med deg Mitt barn.


Fra Gud 19.10.20

Jeg ser til hjertet ditt.
Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.1 Samuel 16:7 Jeg ser til hjertet ditt.Du har en tendens til å sammenligne deg Mitt barn. Sammenligne deg med alt og alle, ser på de såkalte fasadene rundt deg. De har så fine hus, fine biler, fine hager, og ser uforskammet flotte ut både i utseende og klær. Alt ser så vellykket ut.Men bak fasaden kan det ligge et sinn i ruiner, et hjerte som er like sønderknust som ditt.Det er der Jeg finner verdien. I et søndeknust hjerte der vil Jeg bo.Jeg ser ditt gode hjerte. Jeg har utvalgt deg, og Jeg vil også fylle deg med alt du trenger for ditt oppdrag.Se bare ikke på andre, men vit at Jeg er den som fyller alt i alle, og i din svakhet kan Jeg virke på et underfult vis.Jeg ser hjertet ditt 


Fra Gud 18.10.20

Du er frigitt.
Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes. Men der det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd.Hebreerne 10:16‭-‬18 Du er frigitt Mitt barn.Jeg har slettet ut gjeldsbrevet som skulle rammet deg. Dine synder kommer Jeg ikke lenger i hu.Du er tilgitt.Du trenger ikke ofre noe, trenger ikke gjøre deg fortjent til noe, for Jeg har alt gjort det.Alt du trenger å gjøre er å ta imot, og akseptere Mitt fullkomne frelsesverk.Fra den dagen du tar imot Meg, vil Jeg skrive Mine lover på ditt hjertes tavle, så ditt sinn vil følge dem. Som et indre guddommelig kompass.Ikke noe strev, men Min Ånd som virker i deg.Du er frigitt


Fra Gud 17.10.20

Du har et mektig våpen.
For selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.2 Korinter 10:3‭-‬5Du har et mektig våpen.Kampen mellom godt og ondt er reell. Det er en åndelig strid, og den kan ikke kjempes på menneskelig vis, bare på åndelig vis, med åndelige våpen. Våpenet har du fått utdelt; Åndens sverd - Guds ord, Mitt levende mektige ord du bruker i meditasjon og bønn.Bruk det Mitt barn! Bli kjent i Mitt ord og bruk det. Rett deg etter det, lev i det og bruk det flittig. Det gir liv til den som finner det. Og det skjærer igjennom i åndeverdenen. Med det bryter du igjennom til seier, om du bare står fast på det. Stå fast på løftene, og tal ut Mitt livgivende ord istedenfor død. Død og liv er i tungens vold, velg da liv Mitt barn. Bruk det våpenet som Jeg har gitt deg


Fra Gud 16.10.20

Vend øret til sannheten.
Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.2 Timoteus 4:2‭-‬4 Vend øret til sannheten.Det er så mange røster som roper i dag, og det er alt annet enn sannheten. Folk vender seg bort fra sannheten, og over til det eventyrlige. Tomme og tøylesløse følger de sine lyster og sitt begjær. Istedenfor sannhet er det løyn som blir forkynt. Det som klør massene i ørene.Men du er ikke kalt til å følge massene. Du er kalt til å være salt og en motvekt i denne verden. Til å tale Mine sannheter, og forkynne ordet i tide og utide. Trøste, irettesette og lære den sunne og edle lære. Det er en tid Mitt barn, hvor Jeg kaller deg til å sitte ned ved Mine føtter, ta til deg Ordet og lytte til det Jeg vil si.Vend øret til sannheten Mitt barn, og la den lede deg.


Fra Gud 15.10.20

Jeg er din klippe.
Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste.Salmene 40:3 Jeg er din klippe.Ut fra fordervelsens grav har Jeg ført deg. Ja, ut av den dype gjørmen og opp på den faste klippen. Ser du det ikke? Ser du ikke hvor du var og hvor Jeg har ført deg? Ser du ikke hva Jeg har gitt deg?Jeg er din klippe. Jeg er klippen du står på. En evig klippe som ikke kan rokkes.Sett ikke din lit til verdier, sett ikke din lit til rikdom. Men sett din lit til Meg av hele ditt hjerte, og stol ikke på dine egen forstand. Jeg vil gjøre dine skritt faste, og Jeg vil føre deg på den rette vei for Mitt navns skyld.Jeg er, og Jeg vil være din klippe og din trygge havn. 


Fra Gud 14.10.20

Jeg er kilden.
Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.Johannes 4:14 Jeg er kilden. Jeg er kilden til liv. Jeg er kilden til glede. Jeg er kilden til fred.Hva enn du leter etter, hva enn du søker etter. Det kan ikke tilfredstille. Bare Jeg kan møte all din lengsel.Jeg har det du søker og leter etter. Jeg har det levende vann, og du kan ta del i det. Frelsens vann som blir en kilde i deg som du kan øse av når du vil, og hvor du vil. Den Hellige Ånd som du kan drikke av, og som fyller deg midt i prøvelsens stunder. Hvorfor tørster du? Hvorfor drikker du ikke av det vannet Jeg har gitt deg. Kom å drikk av kilden. 


Fra Gud 13.10.20Jeg gjør deg til en kobbermur.Jeg vil gjøre deg til en fast kobbermur mot dette folket. De skal stride mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg og vil frelse deg og redde deg, sier Herren. Jeg vil redde deg av de ondes hånd, og jeg vil løse deg ut av voldsmenns grep.Jeremia 15:20‭-‬21 Jeg gjør deg til en kobbermur Mitt barn.Mang en gang har du møtt motstand, mang en gang har du opplevd strid og splid fra andre mennesker, ofte de som står deg nærmest, og de du ser opp til. Men det har ikke knekket deg Mitt barn. Ei heller skal de få overtaket på deg. Jeg gjør deg til en fast kobber mur. Fienden kan ikke knekke deg. Hva enn du møter, hva enn som kommer imot deg; du skal stå rakrygget og djerv, og kjenne at Jeg er den som frelser deg. Jeg løser deg ut av fiendens grep nå


Fra Gud 12.10.20Jeg er den samme i dag.Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.Hebreerne 13:8 Jeg er den samme i dag.I går, i dag og i morgen. Jeg er den samme som for 2000 år siden ble til spott, pint, mishandlet og korsfestet på Golgata. For deg. For din skyld.Går du gjennom prøvelser i dag? Jeg gikk igjennom dem for deg på Golgata, de ble naglet i kjærlighet på korset, for at du skulle gå seirende igjennom.Jeg ble en smertenes mann, vel kjent med sykdom, og ved Mine sår har du fått legedom. Jeg gjorde det da, det gjelder også i dag. Når noen anklager deg, se for deg Meg på korset. Det er Kristus i deg. Se hvordan disse ordene rammet Meg, disse lidelsene rammet Meg, sykdommen rammet Meg.Korset er bak deg, men også foran deg. Og hver dag vil korset tale for deg, og bringe legedom og frihet til deg. Ta det til deg. Jeg er den samme i dag 


Fra Gud 11.10.20Du er et lys.Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset.Matteus 5:14‭-‬15Du er et lys.Det er ikke meningen at du skal være en "skap kristen", som lever ditt Kristus liv skjult. Du skal ikke være en kameleon som kamuflerer seg og forandrer seg etter miljøet den er i. Du skal ikke tilpasse deg samfunnet. Men du skal være den Jeg har kalt deg til å være. Unik, og full av kraft, kjærlighet og visdom. Jeg har ikke kalt deg til å legge deg under noe annet enn Mitt ord. Det er ditt lys, og det er også lyset som skinner i deg, og som kan lyse opp i andres mørke. Akkurat som et lys lyser opp et rom, slik er også du ment å lyse opp i denne verden


Fra Gud 10.10.20

Søk ly hos Meg.
Vær meg nådig, Gud! Vær meg nådig! For min sjel tar sin tilflukt til deg, og i dine vingers skygge finner jeg ly inntil ødeleggelsen er dratt forbi.Salmene 57:2 Søk ly hos Meg.Jeg strekker ut Min nåde til deg Mitt barn. Og Jeg vil øse ut Min barmhjertighet over deg. Når det stormer, og når det raser, kan du søke din tilflukt hos Meg.Kom Mitt barn. Kom og søk tilflukt hos Meg. Her under Mine vingers ly, kan du få lov til å hvile. Her vil Jeg trøste deg, styrke deg, og oppmuntre deg i Min kjærlighet. Fokuser ikke mer på ditt problem, la det ikke lenger suge livskraften ut av deg, men løft ditt blikk og søk tilflukt hos Meg. Søk ly hos Meg til ødeleggelsen er dratt forbi 


Fra Gud 9.10.20

Jeg går foran deg.
Jeg vil gå fram foran deg, og bakker vil jeg jevne. Dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg hogge i stykker. Jeg vil gi deg rikdommer i mørket og skatter som er gjemt på mørke steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn, Israels Gud.Jesaja 45:2‭-‬3 Jeg går foran deg. Høyder skal Jeg senke, og daler skal Jeg heve. Jeg er veien du går på, og Jeg er den som lager en vei der det i det menneskelige ikke er noen vei. Jeg, Herren, vil gå fram foran deg. Du skal gå i fred og vite det, at Jeg kjemper og strider for deg. Der det ser hardt ut, og der det ser umulig ut, der lager Jeg en vei for deg, og der lager Jeg en vei for frelse. Du har gått gjennom mørke, tunge og smertefulle ting, men midt i det vil Jeg gi deg en rikdom og skatt du aldri ellers ville oppdaget. Jeg er med deg, men Jeg går også foran deg for å berede en vei og et sted for deg Mitt barn.


Fra Gud 8.10.20

Du er djerv.
Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham: Herren er med deg, du djerve kjempe!Dommerne 6:12Du er djerv.Jeg er med deg Mitt barn. Midt i disse prøvelsenes tider er Jeg med. Selv om du føler at du går unner nå, og ikke orker mer, sier Jeg deg at ALT MAKTER DU I HAM SOM GJØR DEG STERK.Jeg styrker deg og holder deg oppe, så du kan stå seirende gjennom alt. Husk; Du er i denne verden, men ikke av denne verden. Du har autoritet, du er djerv, du har evne til å vise mot, være modig og dristig når det virkelig teller. Uansett hvor mye som kommer imot deg; Jeg er for deg, og de som er imot deg er ferre enn de som er med deg. I deg selv er du liten og svak, men i Meg har du vunnet mer enn seier. Det er på tide at Løven av Juda våkner på innsiden av deg Mitt barn, du er djerv. 


Fra Gud 7.10.20

Du får det du ber om.
For han har gjort dine portbommer sterke, og han har velsignet dine barn inne hos deg. Han er den som gir dine grenser fred. Han metter deg med den beste hvete. Han er den som sender sitt budskap til jorden, hurtig løper hans ord.Salmene 147:13‭-‬15 Du får det du ber om. Jeg har jo lovet at den som søker Meg skal finne Meg. Og den som ber, ja han skal få. Når du ber om styrke, vil Jeg styrke deg. Når du ber for dine barn, venner og familie, ja da svarer Jeg også den bønnen. Ber du om beskyttelse, fred og visdom for landet, ja da er det også det du får. Når du ber, ja da settes hele himmelen i bevegelse. Mitt ord og Mitt løfte som du taler ut, de får bein å gå på. For vi er ment å samarbeide du og Jeg. Du ber og øser ut ditt hjerte for Meg, og Jeg svarer ved å utføre det du begjærer. Så se ikke smått på dine bønner om at Mitt rike skal komme. Du får det du ber om


Fra Gud 6.10.20

Jeg ser til hjertene.
Da han så opp, fikk han se de rike legge gavene sine i tempelkisten. Men han så også en fattig enke som la to skjerver i den. Og han sa: Sannelig sier jeg dere: Denne fattige enken har gitt mer enn alle. For alle de andre ga av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom - alt det hun hadde å leve av.Lukas 21:1‭-‬4Jeg ser til hjertene. Du trenger ikke være rik for å gi hellige gaver. Denne kvinnen gav alt hun eide, 2 skjerver. Og det var henne Jeg la merke til. Det var henne Jeg velsignet. Hvorfor? De andre gav for å vise seg frem, hvor flotte og vellykkede de var. Enken ga alt hun hadde i kjærlighet. Jeg sier ikke at du må gi fra deg alt du har, men Jeg ser til hjertet ditt. Jeg ser etter et villig hjerte, som vil gi Meg første plass. Som er lydhør til hva Min Ånd sier. Samtidig er det også en åndelig lov om det å gi. Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Så er det da opp til deg om du vil gi. Men en ting kan Jeg love deg Mitt barn, du blir aldri fattig av å gi inn i Guds rike. Om ikke midlene er der, så kan du begynne med å gi av din tid.


Fra Gud 5.10.20

Jeg vil du skal kjenne Min kjærlighet.
Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.Efeserne 3:16‭-‬19Jeg vil du skal kjenne Min kjærlighet.Paulus fikk et radikalt møte med Meg. Han møtte Min veldige kraft. Men han skjønte at ikke det var nok. Slik er det også med deg. Du trenger at Jeg styrker ditt indre menneske daglig. Du trenger at Jeg ved troen bor i ditt hjertet. Det er ikke nok at Jeg kommer på besøk av og til. Nei, Jeg vil bo i ditt hjerte og ha daglig samfunn med deg. Først da kan du bli grunnfestet i kjærlighet. Du trenger denne livsforvandlende åpenbaringen av Meg, Mitt vesen og Min kjærlighet. Du trenger å bli fylt av hele Min fylde. Bruk denne bønnen, sett av tid til Meg, og Jeg vil åpenbare Meg for hjertet ditt


Fra Gud 4.10.20

Du skal ha overflod.
Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.Johannes 10:10 Du skal ha overflod. Jeg taler ikke her om at du skal være en Onkel Skrue som vasser i penger og rikdom, men du skal ha nok til å dele med andre når det gjelder det materialistiske. Mest av alt taler Jeg om det åndelige livet i Kristus, disse åndelige rikdommene som bare finnes nettop der, i Kristus. I Meg er det du har liv, i Meg er alle nådegaver tilgjengelig til å hjelpe, oppmuntre, sette fri, og lege enhver sykdom og ethvert sønderknust hjerte. Jeg er selve livet og kilden til overflod av glede, fred, gode gjerninger, gjennombrudd og seier. Og dette overflodslivet er for deg Mitt barn. Jeg har så mye mer for deg og Jeg innviterer deg inn i dette livet. Vær ikke lenger en tilskuer, men bli en del av det. Vær en velsignelse der du er. Du skal ha overflod til all god gjerning. 


Fra Gud 3.10.20

Du skal godtgjøres.
Forakter ikke folk en tyv når han stjeler for å stille sin sult? Og hvis han blir grepet, må han betale sjudobbelt, alt det gods han har i sitt hus, må han gi fra seg.Salomos Ordspråk 6:30‭-‬31 Du skal godtgjøres Mitt barn. Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Men han er avslørt.Det er fienden som har stjelt din økonomi, fienden som har stjelt din glede, og det er fienden som har ødelagt din familie. Nå er det på tide at du adresserer ødeleggelsene til riktig avsender. Det er ikke mennesker som er din fiende, det er djevelen. Han bruker mennesker, ja, men det er ikke de som er din fiende. Djevelen er tyven og ødeleggeren, og han må betale tilbake med sjudobbel rente. Proklamer dette verset ut over deg selv, din familie, din menighet og din arbeidsplass. Tal det ut. Du skal godtgjøres Mitt barn.


Fra Gud 2.10.20Jeg elsker deg på dypet.Jeg vil forlove meg med deg for evig tid. Jeg vil forlove meg med deg i rettferdighet og rett, i miskunnhet og barmhjertighet. Og jeg vil forlove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren. Det skal skje på den dagen at jeg vil bønnhøre, sier Herren. Jeg vil bønnhøre himmelen, og den skal bønnhøre jorden.Hosea 2:19‭-‬21Jeg elsker deg på dypet. Og Jeg vil forlove Meg med deg. Menigheten er bruden, og Jeg, Kristus er brudgommen. Å bli frelst handler ikke bare om noe fint etter døden, men Jeg ønsker relasjon. En kjærlighets relasjon som går enda dypere enn et ekteskap her på jorden, fordi Jeg er kjærlighet. Agape; kjærlighet full av nåde, fred, barmhjertighet og trøst. Uselvisk, selvoppofrende og alltid tilstede for deg. Jeg elsker å sitte ned og lytte til hva du har på hjertet, elsker å høre pusten din, hjerteslagene dine. Elsker å velsigne deg på alle mulige måter. Men Jeg lengter også etter at du vil gjøre disse tingene med Meg. Stanse opp og tilbringe tid med Meg. Bare slik kan vi bygge denne dype ekteskapelige relasjonen.


Fra Gud 1.10.20

Jeg er ikke sen med løftet.
Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.2 Peter 3:8‭-‬9Jeg er ikke sen med løftet. Du blir utålmodig, og du synes Jeg drøyer og bruker alt for lang tid. Du vil ha en kvikk fiks fra Meg, mens Jeg vil at du skal stole på Meg. Du skjønner det barnet Mitt, at alt virker til det gode for den som frykter Meg. Så i dag vil Jeg si deg det Mitt barn, at Jeg virker, og Jeg vil svare på bønnen din. Jeg kommer aldri for sent. Jeg er over tiden. Jeg er tross alt Gud. I denne ventetiden vil ditt hjerte vendes om til Mitt hjerte, og du vil vokse i tro og kjennskap til Meg. Jeg er ikke sen med løftet.


Fra Gud 30.9.20

Jeg vil styrke deg Mitt barn.
Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.1 Korinter 1:8‭-‬9 Jeg vil styrke deg Mitt barn. Gjennom prøvelser og trengsler vil Jeg aldri forlate deg, og aldri svikte deg. For Jeg holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd. Jeg er trofast som har kalt deg, Jeg skal også gjøre det Jeg har lovet. Nemlig å gi deg kraft og styrke til å fullføre det løpet Jeg har for deg. Din trette sjel vil Jeg styrke, og de slitne bena vil få ny kraft. Og i samfunn med Meg, kan du legge av alt som tynger deg. Alt som har blitt lagt på dine skuldre vil Jeg løse deg fra nå, og du skal kjenne at du får ny kraft. Du skal løpe og ikke bli trøtt. Jeg vil styrke deg i dag Mitt barn


Fra Gud 29.9.20

Jeg vil tale gjennom deg.
Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Men da jeg begynte å tale, falt Den Hellige Ånd på dem, likesom på oss i begynnelsen.Apostlenes gjerninger 11:14‭-‬15Jeg vil tale gjennom deg. Mennesker rundt deg, familien og venner, de skal bli frelst ved de ord Jeg gir deg å tale. Både i bønn og forkynnelse. Og Min Ånd skal falle på dem, og virke i dem, akkurat som Jeg har lovet. Du og ditt hus skal bli frelst, det er Mitt løfte, både for deg og de du møter. Det er Min største lengsel; å frelse og elske Mine barn.Men det begynner med deg og Meg, en til en, ånd mot Ånd, og hjerte til hjerte. Utifra en kjærlighetsrelasjon i Meg. Det er der det springer ut, det livgivende kraftfulle ordet Jeg vil gi deg å tale


Fra Gud 28.9.20

Du er med på å bygge opp igjen.
Vi er tjenere for himmelens og jordens Gud, og vi bygger opp igjen det huset som allerede for mange år siden var bygd her. Det var en stor konge i Israel som bygde det og fullførte det.Esra 5:11 Du er med på å bygge opp igjen. Bygge opp igjen det tempelet som ble ødelagt, Mitt tempel, Mitt hus, Min menighet. På nytt skal det bygges, på nytt skal det reises, men denne gang blir det evig. Jeg reiser den opp fra asken.Det kan aldri i evighet brytes ned. Ondskapens åndehær skal ikke få makt over den. Det er Min menighet som bygges, full av kraft og kjærlighet. Og det blir et evig verk som aldri kan rokkes. Du er en bit i dette veldige arbeidet, du er med på å bygge opp igjen. Som Mitt barn vil du dra de bortdrevne barna hjem til Faderhuset, byggesteinene i Mitt hus. Mitt rike har tatt bolig i deg, og det vil utbre seg over hele kontinentet. Du er med på å bygge opp igjen det fienden har ødelagt. 


Fra Gud 27.9.20Det er intet nytt under solen.

Det som har vært, er det som skal bli. Det som er hendt, er det som skal hende. Det er intet nytt under solen.Forkynneren 1:9 Det er intet nytt under solen.I alle år har det vært det samme. Årets sesonger, vinter, vår, høst og sommer. Det kommer hvert år. Som et frø blir sådd i jorden, trenger det en hvileperiode og en vannflom for å spire, det er plantens syklus. Slik er det også med dere mennesker. Det er intet nytt under solen. I alle tider, og alle sesonger trenger du hvile og fred, en strøm av kjærlighet og det levende vann. Det finnes intet nytt under solen. Du er skapt for å leve i en himmelsk strøm. Det som er hendt, er det som skal hende. Der på Golgate hendte det; Jeg kom med forsoning, tilgivelse, fred og legedom. Det var, og det er. Jeg forsonet deg med Meg, og det skal komme til syne. Det finnes intet nytt under solen. 


Fra Gud 26.9.20Jeg vil gi deg forstand.

Og den som kjemper på idrettsbanen, får ikke seierskransen uten at han følger reglene. Bonden som arbeider, skal først ha sin del av fruktene. Tenk over det jeg sier! For Herren skal gi deg forstand på alt.2 Timoteus 2:5‭-‬7Jeg vil gi deg forstand. I alle ting vil Jeg gi deg forstand, en evne til å tenke og forstå. Liksom fotballspillere må følge fotballregler, og friidrettsutøvere har sine regler å forholde seg til, slik er det også med deg og den åndelige verden. Kjuvstarter du på løpebanen blir du disket. Slik er det også i det menneskelige og det åndelige. Det finnes ingen snarvei, og går du dine egne veier kan du måtte ta noen strafferunder. Men Jeg har gitt deg Mitt ord, den lærer deg både rett og galt, og gir deg retning for hvordan du bør opptre. Der er all visdom tilgjengelig. Likeså har du det hellige samfunn med Meg. Når du er sammen med Meg og tilbringer tid med Meg, vil du også bli preget av Meg, og Jeg vil åpenbare Meg for deg og gi deg forstand på mange områder


Fra Gud 25.9.20Rettferdigheten skal komme.


For Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv. For dommen skal vendes til rettferdighet, og alle de oppriktige av hjertet skal gi den medhold.Salmene 94:14‭-‬15 Rettferdigheten skal komme. Den skal etterjage deg, og komme over deg i stort monn. Du har opplevd så mange nederlag, så mange skuffelser, fått livet som et slag i magen. Du mister pusten, mister livsgnisten og lukker deg inn i et mørke. Orker ikke mere. Men dette er ikke Mine tanker for deg. Det er ikke den arven Jeg vil etterlate deg. Jeg bryter dette åket som har ligget så tungt over deg. Jeg setter deg fri, og du skal mer enn seire. Jeg vil gi deg din rett, Min rettferdighet skal gå opp over deg, og hvile på deg. Du er ikke lenger hva du har opplevd, du er over Mitt barn, over og ikke under det som skjedde, og rettferdigheten skal komme til deg.


Fra Gud 24.9.20

Overvinn det onde med det gode.
Om din fiende er sulten, så gi ham å ete. Om han er tørst, så gi ham å drikke. For når du gjør det, samler du glødende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.Romerne 12:20‭-‬21Overvinn det onde med det gode. Din fiende er ikke nødvendigvis ond for å være ond. Men han har opplevd noe vondt, blitt hard og bitter og reagerer ut ifra et åpent verkende sår i sin sjel. Disse menneskene trenger et møte med Min barmhjertighet og kjærlighet gjennom deg. De trenger å bli bombadert med kjærlighet. Det er det eneste som kan smelte og mykgjøre det harde hjertet. Om noen gjør deg urett; rist det av deg, velsign de og spør Meg hvorfor det mennesket reagerer som det gjør, og møt det med kjærlighet. Overvinn det onde med det gode


Fra Gud 23.9.20

La Mitt folk fare.
Da sa Herren til Moses: Gå til farao og si til ham: Så sier Herren: La mitt folk fare, så de kan tjene meg!2 Mosebok 8:1 La Mitt folk fare. Dette er fremdeles et rop som går ut fra Meg. Og Jeg vil bruke deg til å bringe disse menneskene til frihet. Frihet fra fra syndens slaveri, frihet fra sykdomsmakter, frihet fra underkuing, angst og depresjon. Det finnes flere konger, faraoer og fyrster som har bundet Mitt folk. Men nå er det nok. Jeg reiser opp Min arme, og du er en av dem, til å rope ut frihet for fanger, til å løse ugudelighets lenker og bånd, til å sette mot i de motløse, og sette fri de som er underkuet av djevelen. Jeg kaller deg Mitt barn, til å reise deg. Reise deg i Min veldige kraft og la Meg bruke deg. Jeg vil legge ord i din munn, min kraft skal overskygge deg og virke gjennom deg, og du skal sannelig kjenne at Jeg er med deg Mitt barn. Løven av Juda bor på innsiden av deg, du har autoritet og makt til å binde og løse, og til å sette fri. La Mitt folk fare. 


Fra Gud 22.9.20

Bevar Åndens enhet.
Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd.Efeserne 4:1‭-‬3 Bevar Åndens enhet. Det er kun mulig hvis du vandrer i ydmykhet, mildhet, og langmodighet. Vær overbærende med hverandre og vandre i kjærlighet. Om noen tråkker deg på tærne, la det gå. Slipp det. Dvel ikke over fornermelser, la ikke bitterhet, sårethet og selvmedlidenhet få innpass i ditt sinn,men overvinn det onde med det gode og omvend deg. La din mildhet bli kjent av alle, og vandre du i Min fred og kjærlighet. Slik kan du bevare Åndens enhet.


Fra Gud 21.9.20

Ta nye steg med Meg.Så målte han igjen tusen alen. Da var det en elv som jeg ikke kunne vade igjennom. For vannet var så høyt at en måtte svømme der - det var en elv som ikke lot seg vade.Esekiel 47:5 Ta nye steg med Meg.Jeg har så mye mere for deg. Det er så mye Jeg har lyst til å gjøre gjennom deg, si gjennom deg og være gjennom deg. Jeg kaller deg dypere ut. Dyp kaller på dyp. Lenge nok har du vasset i vannet, lenge nok har du fått et glimt av Meg. Så vidt pirket borti det overnaturlige. Men Jeg har så mye mer for deg. Jeg ønsker at du skal se hvem Jeg er, vite hvem Jeg er, og kjenne hvem Jeg er. Lengter etter at du skal gi deg helt hen til Meg. Kaste deg på svøm og la dobbeltbekken lede deg. Slipp all din kontroll og len deg på Meg. Stol på det at Jeg er den som virker i deg, og at Jeg skal gjøre det. Ta nye steg med Meg barnet Mitt.


Fra Gud 20.9.20Sannheten skal sette deg fri.

Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.Johannes 8:31‭-‬32Sannheten skal sette deg fri. Det er ingenting annet som kan sette deg fri, kun sannheten. Og denne sannheten finnes kun ett sted, i Mitt ord. For at du skal bli i Meg, bli i Mitt ord, må du også kjenne Mitt ord og lese det. Mitt ord er sannhet, det er din rettesnor, og bør være den høyeste autoritet i ditt liv. Les ordet, be og bekjenn ordet og la det bli til liv og frihet i deg. Om ikke du ser resultater med en gang, ikke gi opp, fortsett å bli i ordet, fortsett å proklamere frihet over tanker og sinn, frihet fra sykdom, og frihet fra fattigdom. Troen kommer når du forkynner det ut over din situasjon, og sannheten vil ta bolig i deg og sette deg fri


Fra Gud 19.9.20Straks kommer du i land.Og sjøen gikk høyt, for det blåste en sterk vind. Da de hadde rodd omkring tjuefem eller tretti stadier, fikk de se Jesus komme gående på sjøen. Han kom nær til båten, og de ble redde. Men han sa til dem: Det er meg, frykt ikke! De ville da ta ham opp i båten. Og straks kom båten til landet de seilte til.Johannes 6:18‭-‬21 Straks kommer du i land. Hold ut. Disipplene ventet på Meg, men de så Meg ikke, så de dro avgårde. Midt i ferden, midt på sjøen blåste det opp en storm. Bølgene kastet seg over båten, og de var redde for å gå under. Da kom Jeg gående på sjøen, Jeg var sammen med de, gikk ombord i båten, og straks kom båten i land. Akkurat nå vil Jeg komme inn i din storm, være med deg i båten, og la deg kjenne at Jeg bærer deg igjennom. Du er ikke alene. Når du inviterer Meg inn i ditt kaos, vil du kjenne at Min fred fyller deg, og sannelig skal du se at straks vil du komme i land Mitt barn, ut av kaoset, ut av bølgene og ut av stormen og inn i løfteslandet ditt