BERIT BJORVATN`S PROFETIC CORNER

BERITS PROFETIC LETTERS FROM GOD (ONLY NORWEGIAN)

STRONG PROFETIC VOICE


LETTER FROM GOD


Fra Gud 01.05.2021 Du er renvasket.
Dette er den pakten jeg vil opprette med dem etter disse dager - så sier Herren: Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes.Hebreerne 10:16‭-‬17 Du er renvasket.Mitt barn, dine synder og dine overtredelser kommer Jeg ikke lenger i hu.I Jesus Kristus er du renvasket, Jesu blod har vasket deg hvit som sne.Du er under den nye pakt, du er tilgitt.Det som har vært vil Jeg ikke minnes mer.Skyldbrevet er slettet ut.Du trenger ikke streve lenger, trenger ikke å prestere noe som helst.Du trenger ikke ofre.For nåde har blitt deg til del, og Jeg ofret meg selv en gang for alle der på korset.Mitt barn; det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus.Ingen fordømmelse for den som har tatt imot frelsen.


Fra Gud 30.04.2021 Du må kvitte deg med noe.
Og de sa til ham: Hva skal vi gjøre med deg, så havet kan legge seg for oss? - For havet ble mer og mer opprørt. Han sa da til dem: Ta meg og kast meg i havet! Så vil havet legge seg for dere. For jeg vet at det er for min skyld at denne stormen er kommet over dere.Jona 1:11‭-‬12 Du må kvitte deg med noe.Jona gjorde opprør og var ikke lydig, han gikk i motsatt retning av hva Jeg ba han gå.På grunn av han, ble båten og mannskapet på båten rammet av en uregjerlig storm.Jona ble en forbannelse for dem på grunn av ulydighet.Liksom det var for dette mannskapet, kan du også oppleve at enkelte mennesker er som gift for deg.Enkelte aktiviteter du holder på med brenner deg ut og stjeler ditt fokus.Du har latt folk herse med deg, og omgivelsene dine har blitt til et kaos.I dag er det på tide å bryte disse båndene som ødelegger deg.Som mannskapet gjorde; de kvittet seg med byrden og problemet.Det er ikke alltid lett, men får at du skal oppnå ditt fulle potensial og frihet, må du distansere deg fra det som drar deg ned.Du skal være hode Mitt barn, ikke hale.Du skal være over, og ikke under


Fra Gud 29.04.2021 Hva hører du?
Om noen har ører å høre med, han høre! Og han sa til dem: Gi akt på det dere hører! Markus 4:23‭-‬24 Hva hører du?Det er på tide at du ansvarliggjør deg selv.Du har ansvar for hva du hører.Du har ansvar for hvilken røster du lar tale inn i ditt liv.Hva fyller du deg med?Hva hører du på?Det du hører påvirker deg.Det er ikke bare de du omgås og hører på, det du hører gjennom filmer og serier.Men fienden taler også til deg.Gjennom dine tanker.Det er på tide med en opprydning.La oppbyggelig og gudfryktig tale forme ditt sinn.La Mitt ord forme og danne deg, og lær å lytte til Åndens stemme i alle ting.Gi akt på det du hører!Vær ikke likegyldig i hva du tar inn.Hør hva Ånden sier, og vend ditt øre bort fra denne verdens larm og støy.La Meg salve dine ører så du hører klart å tydelig hva som ligger på Mitt hjerte 


Fra Gud 28.04.2021 Utilgivelse gir satan adgang i ditt liv.
Og den som dere tilgir noe, ham tilgir også jeg. For det jeg har tilgitt - om jeg har hatt noe å tilgi - det har jeg tilgitt for deres skyld, for Kristi åsyn, for at vi ikke skal bli overlistet av satan. For hva han har i sinne, det er vi ikke uvitende om.2 Korinter 2:10‭-‬11 Utilgivelse gir satan adgang i ditt liv.Ja la ingen bitter rot få feste i ditt hjertes jordsmonn.Om du har det; rykk den opp med rot.Om du har noe imot noen, da er du bitter.Og bærer du på bitterhet, da bærer du også nag til en annen og du lever ikke i tilgivelse.Du har kanskje ikke invitert satan inn i ditt liv.Men ved å holde noe mot noen, det å ikke tilgi, det gjør at du har døren på gløtt for fienden til å komme inn i ditt liv.I dag kan du ransake ditt hjerte, ditt sinn, dine holdninger og dine gjerninger.Hvordan ser du på de rundt deg?Hva og hvorfor gjør du som du gjør?Finn rota, tilgi og lukk igjen døra for djevelen en gang for alle


Fra Gud 27.04.2021 Ta din tilflukt til Meg.
Men alle de som tar sin tilflukt til deg, skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du ham med nåde.Salmene 5:12‭-‬13Ta din tilflukt til Meg.Ja hos Meg er det trygt og godt.Jeg vil verne om deg.Som et skjold, dekker Jeg deg med nåde.For Jeg er rik på miskunn, barmhjertig, og full av alt som godt er.Sannelig skal du kjenne, at når du tar din tilflukt til Meg, skal du fylles med fred og glede.Jubelropet skal runge i ditt indre, og du skal fryde deg i Meg.Jeg hater urett, men elsker rettferdighet, og Jeg vil velsigne den som tar sin tilflukt til Meg.Jeg vil stride for deg.Jeg vil stride for rettferdighet og gjennombrudd i ditt liv.Stol du bare på Meg, og ta du bare din tilflukt hos Meg.


Fra Gud 26.04.2021 Jeg vil legge en ny sang i ditt hjerte.
Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte, og sette sin lit til Herren.Salmene 40:4 Jeg vil legge en ny sang i ditt hjerte.Fra ditt indre skal det stige en sang.En ny sang for Herren.Lukk din munn for svikefull tale og la Meg fylle din munn med en lovsang til din Gud.Syng en sang om Herren.Syng om Min godhet og barmhjertighet.Syng en sang om Min trofasthet og makt.Gjennom alle tider, og alle stunder har Jeg vært god.Ja også i sørgedalen og i prøvelser er Jeg god.Syng og lovpris Herren, takk Han, for Han er god.Du kan lovprise deg inn i seier Mitt barn.Israelsfolket som ble utfridd fra Egypt kom ikke inn i løfteslandet på grunn av klaging, det lå klart, rett foran de, men de talte bort bønnesvar med klage.I dag bryter Jeg ditt negative mønster, og legger en ny sang i ditt hjerte.Ikke gå tilbake til sporet av klage, men bli i tilbedelsen.Syng og lovpris Meg for den Jeg er og det Jeg gjør, det er der du vinner seier 


Fra Gud 25.04.2021 Jeg ser til hjertet ditt.
Men Herren sa til Samuel: Se ikke på utseendet hans og på hans høye vekst! For jeg har forkastet ham. Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.1 Samuel 16:7 Jeg ser til hjertet ditt.Jeg ser ikke etter de ytre faktorer.Status, utseende, størrelse, makt eller rikdom.Det er ikke det Jeg ser etter, Jeg ser til hjertet ditt.Dine motiver, din holdning, det som bor i deg, det er det Jeg ser etter.David hadde et mykt og rent hjerte.Han var ikke noe i sine egne øyne, heller ikke andres øyne, han levde der ute og passet sauene på marken, han var ingen. Men for Meg var han verdifull.Jeg valgte han ut til konge, han var verdig det kall og utvelgelse, med sitt rene og ydmyke hjertet.Han var en tilbeder, hadde gudsfrykt, og var tro i det lille, derfor satt Jeg han over større ting.Hva er det som driver deg Mitt barn? Er din hjerteholdning rett, eller har du egne motiver, for å bli annerkjent og sett? Jeg ser til hjertet ditt, Jeg ser hva som bor i ditt hjerte, og hvilke motiver du har, og Jeg vil bruke deg Mitt barn 


Fra Gud 24.04.2021 Vær ikke redd.
Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore.Josva 1:9 Vær ikke redd.Frykt ikke Mitt barn.Vær ikke redd.Du er ikke alene i kampen, men Jeg er med deg.Se deg ikke engstelig omkring.Se ikke på bølgene som kommer faretruende høyt.Men se på Meg.Jeg hjelper, Jeg styrker deg, og Jeg holder deg oppe.Vær frimodig og sterk Mitt barn.Jeg har overvunnet roten til din kamp.Jeg styrker deg og holder deg oppe, fortsett du bare å takke Meg under alle forhold, og la Meg bære deg gjennom.Når du går, da går Jeg.Jeg bruker mennesker, og hvis du står stille, kan Jeg jo heller ikke bevege Meg.Så vær ikke redd Mitt barn, gå.Jeg er med, og Jeg virker i deg med Min uendelige kraft. 


Fra Gud 23.04.2021 Bli seende Mitt barn.
Han tok da den blinde ved hånden og førte ham utenfor landsbyen. Han spyttet i øynene hans og la hendene på ham. Så spurte han: Ser du noe? Han så opp og sa: Jeg ser mennesker, for jeg ser noe likesom trær gå omkring. Så la Jesus hendene på øynene hans igjen. Da så mannen klart og var helbredet, han kunne se alt tydelig.Markus 8:23‭-‬25 Bli seende Mitt barn.Du er nok ikke blind fysisk, men åndelig sett har ditt sinn blitt formørket.Du ser Meg ikke, du ser ikke hva Jeg gjør.Du ser ikke hvem Jeg er.Det har vært så mye annet du har fokusert på, så mange slag og skuffelser langs veien, at du bare har dradd ned rullgardinen og dradd gardinene godt for.Ikke et lysglimt trenger igjennom.Men nå er det på tide å dra for gardinene, og dra opp rullgardinen.Du skal bli seende igjen.Lik som denne mannen, du har sett engang, han skimtet mennesker som trær.Du har også sett Min godhet, Min beskyttelse og underfulle gjerninger.Nå er det igjen på tide å se Mitt barn.Jeg befaler dine åndelige øyne å åpne seg opp nå.Bli seende Mitt barn.Åpn opp dine øyne og se deg omkring, se hva Jeg har gjort, hva Jeg gjør og hvem Jeg er


Fra Gud 22.04.2021 Du kan bli fri.
Jesus svarte dem: Sannelig, sannelig sier jeg dere: Hver den som gjør synd, er syndens trell. Men trellen blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig tid. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.Johannes 8:34‭-‬36 Du kan bli fri.Det at du blir frelst betyr ikke at du er fri.Du kan være bundet av så mangt.Avhengigheter, frykt for diverse ting, fattigdom, hamstring, depresjon, sinne, og det følger gjerne med andre ting på lasset.Du handler og agerer på irrasjonelle måter, og ødelegger for deg selv.Du blir syndens trell.Men når du lar Meg bli Herre, også på disse områdene, og du ydmyker deg og ber, da vil Jeg ikke være sen med å svare.For Jeg er frihetens konge, og det er ingenting Jeg heller vil enn å sette deg fri fra det som binder deg.Valget er ditt, Jeg har allerede kjøpt deg fri med Mitt blod.Og hvis du i dag vil ydmyke deg og vende om til Meg vil Jeg sette deg fri i ett nu.For den Jeg setter fri, han blir virkelig fri.Ikke noe strev, men frihet, fred og glede blir din del.


Fra Gud 21.04.2021 Forherd ikke ditt hjerte.
Derfor, som Den Hellige Ånd sier: I dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter - som ved forbitrelsen, på fristelsesdagen i ørkenen, der deres fedre fristet meg ved å sette meg på prøve, enda de så mine gjerninger i førti år.Hebreerne 3:7‭-‬9 Forherd ikke ditt hjerte.Nei forherd ikke ditt hjerte med utakknemlighet, knurr og mismodig tale.Jeg hadde ført Mitt folk ut av Egypt, ut av fangenskap og slaveri.Ja Jeg hadde hørt deres bønner, og frelst dem ut av trelldommens åk.Jeg sørget for dem på vandringen mot løfteslandet.De fikk manna å spise, klær og sko ble ikke slitt.De var frie.Alikevel ble de bitre. De så på hva de ikke hadde, istedenfor å se på det de hadde.Selv om de hadde erfart Min godhet, kjærlighet, forsørgelse, omsorg og utfrielse, og legedom forherdet de sitt hjerte.Mitt barn, om du hører Min røst; Legg ditt øre til Min tale og løft ditt blikk og fokuser på Meg, troens opphavsmann og fullender.Forherd ikke ditt hjerte.


Fra Gud 20.04.2021 Du er kallt til bønn.
Fremfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet.1 Timoteus 2:1‭-‬2 Du er kallt til bønn.Det du ser i dagens samfunn er resultatet av at Mitt folk har vært sløve.Istedenfor å søke først Mitt rike for seg selv, familien, samfunnet og nasjonen, har de søkt sitt eget.Istedenfor å be for naboene, nærområdene, de kongelige, politikerene og de som leder, klager og sutrer Mitt folk høylydt i media og i vennekretser.Istedenfor å velsigne, forbanner de.Mitt folk sprer hat istedenfor kjærlighet.Men du Mitt barn, du kan gjøre en forskjell.Du kan be for politikerene, be for de ansatte på nav, be for politiet, be for de ansatte i barnevernet.Du er kallt til bønn, du er kallt til et hellig presteskap.Du er kallt til å komme med folket fremfor nådens trone.I dag om du hører Min røst: Vend om, og gå i forbønn for ditt folk og din nasjon. 


Fra Gud 19.04.2021. Strid troens gode strid.
For pengekjærhet er en rot til alt ondt. I sin lyst etter penger har noen fart vill i troen og har gjennomboret seg selv med mange piner. Men du, Guds menneske, fly bort fra alt dette! Og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Strid troens gode strid! 1 Timoteus 6:10‭-‬12 Strid troens gode strid.Jag ikke etter sølv og gull, denne verdens rikdom og velstand, det vil føre til mange prøvelser og piner.Det er tomhet, og vil føre til stridigheter.Fly bort fra dette.Jag etter det som virkelig kan tilfredstille den tomhet du føler på, la Meg få mette deg.Jag etter det som forandrer deg.Ja jag etter rettferdighet, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet.Jag etter åndens frukter, og på den måten; strid troens gode strid.Det er der du vinner seier, der gjennom å stride den gode strid.


Fra Gud 18.04.2021 Jeg har behag i deg.
Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag.Matteus 3:17 Jeg har behag i deg.Ja du er Min elskede.I deg har Jeg velbehag Mitt barn.Du er Min sønn, Min datter, og det er ingenting du kan gjøre for å fortjene Min kjærlighet.Du er Mitt barn, elsket betingelsesløst fordi Jeg er din far.Jeg ser på deg og Jeg fryder Meg, for du er Mitt barn.Når Jeg ser på deg så bruser det i Mitt indre.Jeg er så stolt av deg Mitt barn.Du er så unik, så verdifull, det finnes ingen som deg.Tro ikke at ikke du er noe.Tro ikke at du er en byrde på Mine skuldre.Du er fantastisk og Jeg elsker deg.I deg har Jeg Mitt velbehag.Alltid er Mitt blikk vendt mot deg, og Jeg fryder Meg over deg med jubel. 


Fra Gud 17.04.2021 Vent på Meg.
Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.Jesaja 40:29‭-‬31 Vent på Meg.Jeg vil gi den trette kraft, og den som ingen krefter har, vil Jeg gi stor styrke.Men for å motta, må du være en mottaker, du må stille deg til disposisjon.For å få lys i lampa, må du sette stikkontakten i strøm inntaket og slå på bryteren.Det er det Jeg taler om her.For å motta ny kraft, må du koble på via bønn og tilbedelse, og vente på at den himmelske strømmen skal fylle deg med ny kraft.Jeg vil fylle deg, men du er så optatt med alt ditt, du gir Meg ikke tid til å fylle deg.Sett deg ned og vent på Meg.De som venter på Herren, får ny kraft.Så vent på Meg Mitt barn.Vent og la Meg fylle deg. 


Fra Gud 16.04.2021 Søk først Guds rike.
Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg!Matteus 6:31‭-‬33Søk først Guds rike.Hvorfor bekymrer du deg så?Hvorfor bruker du tiden din på å bekymre deg istedenfor å hvile i Min omsorg?Du trenger ikke ramse opp alle dine behov for Meg.Jeg vet hva du trenger, og når du trenger det.Du trenger ikke å tigge Meg om forsørgelse, når Jeg har sagt at Jeg er din forsørger.Nei, Mitt barn.Søk Mitt rike, søk Mitt nærvær og takk Meg under alle forhold.Rett ditt fokus bort fra problemene og over på Meg som er problemløseren.Ja søk først Mitt rike, så skal du få alt det andre i tillegg.


Fra Gud 15.04.2021 Troen kommer av forkynnelsen.
Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord.Romerne 10:17 Troen kommer av forkynnelsen.Der har du oppskriften.Du må høre Mitt ord for at ordet skal få virke i deg.Har du noengang sett en bodybuilder som aldri har trent, aldri løftet vekter?Man må trene.Slik er det også i den åndelige verden.Du trenger Mitt ord, det er mat for deg, åndelig mat.Og du trenger å høre det.For troen kommer av det du hører.Hør andre tale, hør deg selv tale.Hør Mitt ord, sannheten!For ditt sinn med sannheten, og ikke all løynen som blir servert i nyheter og media.Du har et valg, du velger selv hva du vil høre på.Du velger selv hva og hvem som får tale inn i ditt liv.Død eller liv er i tungens vold.Men Mitt ord, bibelen, er full av liv.Mangler du tro på helbredelse, les om det, for sinnet ditt med det, så kommer troen og smelter sammen med ordet 


Fra Gud 13.04.2021 Du er utvalgt.
For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. I kjærlighet har han forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i Den Elskede.Efeserne 1:4‭-‬6 Du er utvalgt.Ikke bare er du utvalgt, men du er hellig og ulastelig, i Jesus Kristus.Du er utvalgt, og du har fått barnekårets Ånd.Du er Mitt barn, og du har fått Min nådes herlighet.Det er helt ufortjent, kun av nåde.Lik far og mor elsker sine barn, slik elsker Jeg deg, bare enda sterkere, enda renere og enda kjærligere.Ikke fordi du fortjener det, men fordi Jeg elsker deg.Det er den du er.Du er utvalgt.Du er ønsket.Og du er elsket Mitt barn.Smak på det, kjenn på det, og ta del i det, ja smak og kjenn at Herren er god mot sine barn 


Fra Gud 12.04.2021 Du er skapt for relasjon.
Og de hørte Herren Gud da han kom vandrende i hagen da dagen var blitt sval. Og Adam og hans hustru skjulte seg for Herren Guds åsyn mellom trærne i hagen. Da kalte Herren Gud på Adam og sa til ham: Hvor er du? Han svarte: Jeg hørte din røst i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg. Da sa han: Hvem har fortalt deg at du er naken? Har du ett av treet jeg forbød deg å ete av?1 Mosebok 3:8‭-‬11 Du er skapt for relasjon.Hver ettermiddag hadde Jeg felleskap med Adam og Eva, Jeg var deres Far og de var mine barn, skapt inn i Min familie, og vi tilbringte tid sammen.Desverre lot de seg friste av slangen, og gjorde dermed opprør mot Min befaling om ikke å spise frukten.Resultatet til syndefallet var fatalt.Synd, opprør, fiendskap, krig, hor og umural, egoisme, skam, frykt, sykdom, slit, og mer.Men det verste var relasjonen som ble ødelagt.Korset var veien til gjenopprettelse, Jesus er broa mellom deg og Meg.Mange av Mine barn lever alikevel ikke i en relasjon til Meg, men Jeg lengter så etter å ha relasjon til deg.Kom Mitt barn, Jeg elsker deg, og Jeg lengter etter at nettopp du skal komme nær til Meg.Som Jeg talte med Jesus, vil Jeg tale med deg.Du er jo Mitt barn


Fra Gud 11.04.2021 Jeg har kjøpt deg fri.
For dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra den dårlige ferd som var arvet fra fedrene, men med Kristi dyrebare blod, som blodet av et feilfritt og lyteløst lam.1 Peter 1:18‭-‬19 Jeg har kjøpt deg fri.Ja ikke bare fri fra skyld og skam, men også fra forbannelser, arv og miljø.Mitt dyrebare blod, kjøpte deg fri fra alt som binder og lenker deg fast.Forbannelser som har fulgt din familie, slekt etter slekt, har Jeg kjøpt deg fri fra.Sykdom, fattigdom, frykt, avhengigheter, sinne, dårlig syn, lyst og begjær, stolthet, relasjonsproblemer.Lista over slektsforbannelser er lang, men Jeg har kjøpt deg fri fra det.Det kan stoppe her, og brytes i Mitt blod.Ta det til deg. Tal det ut. Hva enn det er som plager og torturerer deg, og hva enn det er som du har arvet av dine foreldre; Det stopper her. Nok er nok.Nå er det på tide å innta den friheten Jeg allerede har betalt prisen for. 


Fra Gud 10.04.2021 Når du går på Min vei, skal du ikke snuble.
Jeg lærer deg visdommens vei og fører deg på rettvishets stier. Når du går, skal ikke noe hindre dine skritt. Når du løper, skal du ikke snuble. Hold fast ved min tilrettevisning, slipp den ikke! Bevar den, for den er ditt liv. Slå ikke inn på de ugudeliges sti og følg ikke de ondes vei.Salomos Ordspråk 4:11‭-‬14 Når du går på Min vei, skal du ikke snuble.Ja, for Min vei, er visdommens vei, som fører deg på rettvishets stier.Lytt til Mine ord, og følg Min tilrettevisning.Hold fast på det, og slipp det ikke.Bøy ikke av, hverken til høyre eller venstre, men gå på den veien Jeg har satt foran deg.Da, når du går, skal ikke noe hindre dine skritt, og når du løper det løp Jeg har satt deg til å løpe, skal du ikke snuble.Gå ikke ut av Min nåde Mitt barn. Gi ikke deg selv strafferunder, men gi deg helt over til Min nåde og vei og gjør dine skritt faste, så du slipper alle disse forsinkelsene og skrubbsårene.Kom deg inn på veien, og la ikke sideveien få makt over deg.Jeg har så mye bedre ting for deg


Fra Gud 09.04.2021 Det samme gir han sin venn mens han sover.
Dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Dersom Herren ikke vokter byen, våker vekteren forgjeves. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Det samme gir han sin venn mens han sover.Salmene 127:1‭-‬2 Det samme gir han sin venn mens han sover.Det er Jeg som bygger.Det er Jeg som våker.Og det er Jeg som forsørger.Du har en tendens til å gjøre deg mye umak, strever med så mangt, og i egen kraft.Men har du ikke glemt noe viktig?Min vei midt oppi dette er ikke alltid din vei!Er det ikke på tide du stopper opp for å se om Jeg bygger det huset du jobber på.Om ikke Jeg bygger det, arbeider du forgjeves.Slik er det også i ditt bønneliv og gudsliv.Du ber Meg gjøre ditt og datt, strever og sliter, istedenfor å koble deg på det Jeg gjør, og hvile i det at Jeg gjør det og Jeg forsørger.Du eter slitets brød, men det samme gir Jeg mine venner mens de sover.Løft blikket ditt Mitt barn, Jeg har jo en bedre vei for deg


Fra Gud 08.04.2021 Hvorfor strever du så?
Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. For mitt åk er gagnlig, og min byrde er lett.Matteus 11:28‭-‬30 Hvorfor strever du så?Hvorfor går du rundt å bærer på tunge byrder, når Jeg har sagt at Jeg vil gi deg hvile?Når Jeg vandret på jord visste Jeg hva som ventet Meg, døden, lidelsen.Ja i tillegg ble Jeg hånet, spottet og misforstått og anklaget daglig.Jeg hadde vel all grunn til å bli motløs, miste håpet, bli bekymret og bitter.Men hva gjorde Jeg?Jeg ydmyket Meg og kastet alle byrdene på Min Far, stolte på Han, og hadde samfunn med Han. Jeg frydet Meg og gledet Meg i Den Hellige Ånd.I dag er det deg dette gjelder.Slipp byrden din, slipp det som binder deg og plager deg, kom å hvil deg nå.La salvelsen bryte åket og ta på deg Mitt åk! For Mitt åk er gagnlig, og Min byrde er lett.Legg det fra deg Mitt barn, og stol på Meg, la Meg bære deg igjennom til seier


Fra Gud 07.04.2021 Du skal få kraft.
Som dine dager er, skal din styrke være!5 Mosebok 33:25 Du skal få kraft.Ja det er ingen lett tid du har gått igjennom.Ei heller ingen lett tid du kommer i møte, prøvelser og kamp vil alltid komme.Jeg har ikke lovet deg en lett problemfri ferd.Men Jeg har derimot lovet at du skal få kraft.Som dine dager er, skal din styrke være.Altså, du vil få den styrken du trenger for å komme igjennom det du måtte gå igjennom.Du er ikke alene Mitt barn.Vi går sammen du og Jeg.Og det er i Min kraft du gjør det, ikke i din egen.Når du kjenner hærer reise seg mot deg.Da vit at løvesalvelsen i deg bærer deg.Husk det Mitt barn, du skal ikke kjempe på menneskelig vis, men dine våpen er åndelige og mektige, og kampen kjempes på åndelig vis, i salvelsen.Det er der styrken ligger.Hva enn som møter deg; Du skal få kraft! 


Fra Gud 06.04.2021 Gjør ikke Ånden sorgfull.
La ikke råttent snakk gå ut fra deres munn, men god tale som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på. Og gjør ikke Guds Hellige Ånd sorg, han som dere har fått som segl til forløsningens dag. La all bitterhet og hissighet og sinne og skrål og spott være langt borte fra dere, likesom all slags ondskap.Efeserne 4:29‭-‬31 Gjør ikke Ånden sorgfull.Våkt tankene og munnen din Mitt barn.La ikke råttent snakk gå ut fra din munn, men la din tale være god og oppbyggelig.Kan det vel komme både friskt og bittert vann fra samme kilde?Nei, en liten surdeigsklump, surner hele deigen og påvirker den.Slik er det også med dine ord, som enten bringer velsignelse, eller forbannelse.Velger du den bittre vei, sårer du Den Hellige Ånd.Ikke bare det, men du fratar Han spillerom i ditt liv, du skaper ikke rom for Han til å virke i og gjennom deg.Isteden blir du en marionettdukke for fiendens strategi.Mitt barn, ta et valg i dag om å vokte dine ord og din tale.Gjør plass for Min Ånd i ditt liv, bygg en kultur hvor Han trives og får plass.Kom på linje med Mitt Ord


Fra Gud 05.04.2021 Gudsfrykt og ydmykhet er nøkkler til seier.
Så sa han til meg: Frykt ikke, Daniel! For fra den første dagen du vendte ditt hjerte til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og på grunn av dine ord er jeg kommet.Daniel 10:12 Gudsfrykt og ydmykhet er nøkkler til seier.Ja ikke bare seier, men det er en magnet for Mitt rike til å manifisteres i ditt liv.Daniel avskydde stolthet.På vegne av sitt land og folk kom han frem for nådens trone og ydmyket seg, og satte seg selv til siden.Han ydmyket seg, fastet og ba.Han bekjente synd, opprør og stolthet, og ba om nåde og tilgivelse.Dette er bønner helt etter Mitt hjerte, det er ingenting som hindrer hverken bønnene eller bønnesvar, når bønnene bes fra et rent, ydmykt og gudfryktig menneske.Opplever du at du ikke får bønnesvar? Føler du at Jeg er fjern og tunghørt?Det er nok ikke Jeg som er problemet, kanskje du bør ydmyke deg og søke Meg og ransake deg selv, se om motivene dine er rett.Gudsfrykt og ydmykhet er nøkkler til seier 


Fra Gud 04.04.2021 Glem det som har vært.
Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.Filipperne 3:13‭-‬14 Glem det som har vært.Ja glem det som ligger bak.La fortid være fortid.Dvel ikke lenger ved det som har vært, og hold ikke fast i din fortid.Du lever ikke der, du lever her og nå.Se, Jeg gjør noe nytt.Glem det som har vært, og strekk deg ut etter det som ligger foran.Jag mot målet og ikke din fortid.Du er kjørt deg fast i gjørma!La Meg dytte deg opp av hjulsporet, å skift du retning.Ikke følg hjulsporene, ikke gjør som du alltid har gjort, men følg Min røst, og følg du Min vei.Det er der din seier ligger, der foran, tett sammen med Meg..Glem det som har vært Mitt barn.Nå begynner resten av ditt liv, og du har det beste i vente


Fra Gud 02.04.2021 Tornekronen, ditt sinn fornyelse.
Og soldatene flettet en krone av torner som de satte på hodet hans, og de hengte en purpurkappe om ham. Så trådte de fram for ham og sa: Vær hilset, du jødenes konge! Og de slo ham i ansiktet.Johannes 19:2‭-‬3 Tornekronen, ditt sinn fornyelse.Ja det var ikke bare en krone av noe kratt.Enhver torn som ble borret inn i Mitt hodet, er en profetisk handling som representer enhver sinnslidelse, og enhver tankebygning du måtte ha.Ikke bare det ytre synet, men Det rammet Meg bokstavelig talt.Depresjon, angst, forkastelse, frykt, skam, ensomhet, motløshet, selvmordstanker, og stemmer som snakket nedsettende om Meg, deg og andre. Ja alt som har med ditt sinn å gjøre, rammet Meg fra det øyeblikk Jeg fikk på meg tornekrona.Jeg er prøvet i alle ting. Jeg vet hvordan du har det.Men mest av alt vil Jeg si; Jeg kjøpte deg fri fra den pinen ditt sinn tortureres med.Jeg bar tornekrona, alle dine lidelser en gang for alle.Ta imot Min frihet, for den er tilgjengelig for deg.Jeg har betalt prisen for ditt sinns fornyelse 


Fra Gud 01.04.2021 Det var ingen lett vei.
og sa: Far, om du vil, så la dette begeret gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din. Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, og svetten hans ble som bloddråper som falt ned på jorden.Lukas 22:42‭-‬44 Det var ingen lett vei.Jeg visste hva Jeg skulle gjøre, fullføre det oppdrag Jeg ble født inn i denne verden for, sone verdens synd.Men det var ingen lett vei.Jeg var fullt ut Gud, men samtidig fullt ut menneske.Og der, i Getsemane hagen rett før Jeg skulle bli tatt til fange, der fikk Jeg kjenne på hele følelsesregisteret du noengang vil føle.Jeg er kjent med alle ting.Ja Jeg var så redd, følte Meg så alene, gruet meg til det Jeg hadde i vente.Ja Jeg hadde så angst at Jeg svettet blod.Men Jeg utholdt det.Jeg sto i det, for Min kjærlighet til deg tvingte Meg.Jeg kan ikke tenke Meg evigheten uten deg, for Jeg elsker deg så høyt Mitt barn


Fra Gud 31.03.2021 Jeg vil trøste Mitt folk.
Tal vennlig til Jerusalem og rop til henne at hennes strid er endt, at hennes skyld er betalt, at hun av Herrens hånd har fått dobbelt for alle sine synder. Hør, det er en som roper: Rydd i ørkenen vei for Herren! Gjør i ødemarken en jevn vei for vår Gud! Hver dal skal heves, og hvert fjell og hver haug skal senkes, det bakkete skal bli til slette, og hamrene til flatt land. Herrens herlighet skal åpenbares, og alt kjød skal sammen se at Herrens munn har talt.Jesaja 40:2‭-‬5 Jeg vil trøste Mitt folk.Ja trøst deg med disse ord; Akkurat nå, blir det slutt på din kamp. Det har vært så mye som har reist seg, så mye som har gått imot deg, men nå er det slutt!Ja, din strid er endt, og din skyld er betalt, med Mitt dyrebare blod Mitt barn.Og akkurat nå, går englene Mine foran deg og rydder en vei for deg.Hver dal skal heves, og fjell og bakker skal jevnes ut, så du kan gå med lette steg inn i det som ligger foran.Lenge nok har du gått i dalen, nedtynget, men Jeg sier deg; Dalen skal ikke være mer, det er ikke lenger noen dal eller grop du kan falle ned i, for jeg hever de, og gjør de til en slette.Se deg om, kjenn etter, det blir som Jeg har sagt.


Fra Gud 30.03.2021 Jeg har kommet for å frelse.
Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på meg, ikke skal bli i mørket. Om noen hører mine ord og ikke tar vare på dem, så dømmer ikke jeg ham. For jeg er ikke kommet for å dømme verden, men for å frelse verden.Johannes 12:46‭-‬47 Jeg har kommet for å frelse.Jeg har ikke kommet for å dømme, men for å frelse det fortapte.Jeg har heller ikke kommet for å fortelle hvor mørkt og håpløst det er i de mørke syndfulle avkrokene, men for å bringe inn Mitt lys.Det er det denne tiden handler om.At Jeg kom, tok på Meg all din skyld, all din synd, for at du skulle få tilgang på frelsen.Straffen lå på Meg, for at du skulle få fred.Ufortjent, kun av nåde fordi Jeg elsker deg.Ta imot Mitt ord, ta imot frelsen, ta imot Min kjærlighet til deg.Ta imot Mitt ord og ta vare på dem, bevar dem dypt i ditt hjerte.I dag kan du ta et valg, ta imot det eller forkast det.Men forkaster du Mitt ord, vil ikke Jeg dømme deg, men loven vil dømme ditt hjertes tanker. 


Fra Gud 29.03.2021 Vær tro i alt du gjør.
Daniel utmerket seg fremfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høy ånd i ham. Derfor tenkte kongen på å sette ham over hele riket. Da prøvde riksrådene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for når det gjaldt riksstyret. Men de var ikke i stand til å finne noen skyld eller noen urett. For han var tro, og det fantes ingen forsømmelse eller forseelse hos ham.Daniel 6:4‭-‬5 Vær tro i alt du gjør.Ja alt du gjør, gjør det som du gjør det for Herren.Daniel var gudfryktig og tro i alt han foretok seg. Dette likte ikke de andre, de ble sjalu og misunnelige.Du vil møte det samme når du lever et overgitt liv til Meg. Folk vil peke finger og prøve å ta deg på ting.De vil lure på deg, og prøve å legge feller for deg.Ja, de ser du lever rent, har en høy ånd og taler med autoritet, og det vil føre til kontroll og forakt.Det er ikke deg, men salvelsen i deg de reagerer på.Men frykt ikke Mitt barn, vær ikke redd.Salvelsen bærer deg.Jeg er med deg, og løven av Juda bor på innsiden av deg.


Fra Gud 28.03.2021 Jeg vil støtte deg.
For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte.2 Krønikebok 16:9 Jeg vil støtte deg.Ja det er ingenting Jeg heller vil enn å støtte deg.Mitt øye farer over hele jorden, hele tiden, for å lete etter hjerter som Jeg kan støtte.Hjerter som er helt med Meg.Det er ikke sånn at Jeg ikke vil støtte de som ikke er helt med Meg, men Jeg slipper ikke til.Der det er et delt hjerte, er det ikke plass til Meg eller det Jeg vil gjøre.Jeg vil, og Jeg lengter etter å støtte deg, velsigne deg, og la Min favør hvile over deg og etterjage deg.Men du må gi slipp på din vei, gi slipp på din løsning, så Min vei og Min løsning kan få fullt utløp.Det er ikke din perfeksjon Jeg er ute etter, det er ikke det som kvalifiserer deg til å motta Min støtte.Det er et rent og ydmykt hjerte, som har gjort Meg til Herre i alle hjerterommene.Jeg vil støtte deg Mitt barn 


Fra Gud 27.03.2021 Alt er mulig.
Jesus så på dem og sa: For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud!Markus 10:27 Alt er mulig.Det finnes ingen begrensninger hos meg.Jeg er himmelens og jordens skaper, ja det som var før, og det som er nå.Jeg har skapt det alt sammen.Er det ikke på tide at du slutter med å plassere meg i din lille boks?Jeg er Gud, og Jeg kan og Jeg formår.Jeg er!!!Er det ikke på tide at du tar tankene til fange, og proklamerer ut Min vei og vilje i ditt liv.Tal om de ting som ikke er til, som om de var til.Profeter over situasjon, tal til fjellet og forvent at det må falle.Forkynn og profeter til du tror det selv.Alt er mulig for Meg, og det er på tide at du gjør et oppgjør med din vantro og forløser ut tro i din situasjon.Jeg kan, men du har en tendens til å begrense Meg.Så i dag Mitt barn; frelse, helse, frihet, legedom og forsørgelse, for deg er det begrenset og umulig, men for Meg er alt mulig 


Fra Gud 26.03.2021 Gi akt på det Jeg har lært deg.
For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd - gi akt på det! Det som dere også har lært og tatt imot og hørt og sett hos meg, gjør det! Og fredens Gud skal være med dere.Filipperne 4:8‭-‬9 Gi akt på det Jeg har lært deg.Det edle, det sanne, det rene og rettferdige.Ja alt som er ære verd, gi akt på det.Se på Meg, lær av Meg.Jeg gav Meg selv til menneskene.Du du har lært og sett av Min tjeneste her på jord.Gjør det!Ikke still krav, ikke forvent noe igjen, men gjør Mitt ord som Jeg har befalt deg.Gi akt på den veien Jeg gikk for deg.Gi akt på Min rene uforfalskede kjærlighet, som er ren, mild og uten noen motiver.Gi akt på Mitt ord, og det Jeg har lært deg, og fredens Gud skal være med deg.Uro og ufred er ikke fra Meg, Jeg er fredens Gud, og når du er underlagt Meg må uro og ufred vike.Så gi akt på det Jeg har lært deg


Fra Gud 25.03.2021 Kom avsides Mitt barn.
Han sier da til dem: Kom med til et øde sted hvor vi kan være for oss selv, og hvil dere litt! For det var mange som kom og gikk, så de ikke engang fikk tid til å spise.Markus 6:31 Kom avsides Mitt barn.Du har vært så opptatt med å tjene, så opptatt av å se andre.Så optatt med å se problemer, så opptatt med å bære andres byrder.Det er så mye som tar deg, så mye som drar ditt fokus bort fra det viktigste i ditt liv.Nemlig relasjonen du har til Meg.Kom avsides Mitt barn.Kom å hvil deg litt ved Mine føtter.Kom og øs ut ditt hjerte for Meg, og la Meg øse Mitt hjerte for deg.Glem alt annet for en stund, og bære vær den du er i Mitt nærvær.Legg alt annet til siden og kom avsides med Meg, slik at Jeg får helbrede dine sår, gjenopprettet deg og gi deg ny kraft.Kom avsides og la meg mette din sult og slukke din tørst.Kom Mitt barn, og hvil. 


Fra Gud 24.03.2021. Vokt deg Mitt barn.
Men da hans hjerte opphøyet seg, og hans ånd ble stolt så han opptrådte overmodig, ble han nedstøtt fra sin kongetrone, og hans ære ble tatt fra ham.Daniel 5:20 Vokt deg Mitt barn.La ikke ditt hjerte opphøye seg, bøy ikke ditt sinn til slike tanker.Sett deg ikke høyere enn andre.Er det ikke Jeg som har gitt deg det du har?Er det ikke Jeg som har besvart din lengsel?Det er ikke din fortjeneste, ei heller din rett. Men det er på grunn av Min nåde.Min uendelige store kjærlighet til deg.Det er Jeg som har gitt deg det, Jeg som skal ha takk, Jeg som skal opphøyes. Og du skal forvalte det du har fått, i ydmykhet.Om stoltheten tar over, vil hjerte ditt forherdes, og du vil miste det du har fått, slik er de åndelige lover.Hovmod står for fall, og du vil høste det du sår.Bøy hjertet ditt Mitt barn, omvend deg.Lev rent, lev ydmykt og bøy dine ører til Mitt ord. Vokt deg, vokt ditt hjerte og forlat ikke Min vei 


Fra Gud 23.03.2021 Jeg åpenbarer Min herlighet over deg.
Se, mørke dekker jorden, og det er belgmørke over folkene. Men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg. Folkeslag skal vandre til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg.Jesaja 60:2‭-‬3 Jeg åpenbarer Min herlighet over deg.Ja, mørke dekker jorden.Menneskenes sinn er formørket.Men over deg skal Min herlighet åpenbares.Ja, sannelig Min Ånd hviler over deg.Sannelig er Mitt rike inni deg.Du stråler Mitt barn, stråler av Min herlighet.Og folkene skal se det. De skal bli dradd mot ditt lys, og vandre mot det.De skal sannelig se at Min hånd er med deg, og Mitt lys skinner i deg, og gjennom deg.Ja sannelig, de skal se at Min godhet etterjager deg.Ja, selv mennesker med makt, midler og posisjoner skal trekkes mot den herlighet som er over deg.Hvorfor?Jo for der Min herlighet her, der vil Mitt rike gå frem, og der riket går frem, der trengs også midler.Jeg åpenbarer Min herlighet over deg Mitt barn


Fra Gud 22.3.21Alle dine dager er skrevet opp.
Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!Salmene 139:16‭-‬17 Alle dine dager er skrevet opp.Ja fra før du var et foster så Jeg deg.Og hver en dag i ditt liv er skrevet opp, ikke bare det som har vært, men din fremtid.Ingen av dine dager er tilfeldig, ingen hendelse som har rammet deg, er tilfeldig.Jeg vet det alt sammen, og Jeg har sett det før det kommer.Hva enn som skulle ramme deg, Jeg vil vende det om til noe bra.Ut av dine gråstein, vil Jeg gjøre gullklumper.For Min plan for deg er bare god, og Mine tanker for deg er bare fred, glede og kjærlighet.Uansett hva du går igjennom, Jeg er forfatteren av boken.Og Du er ikke ferdig, et nytt kapittel er i ferd med å bli skrevet.Ditt liv er i Mine hender, og Jeg vil fullføre det verk og det kapittel Jeg har begynt på


Fra Gud 21.03.2021 Jeg vil bygge et hus.
Om et rike kommer i strid med seg selv, så kan det riket ikke bli stående. Og om et hus kommer i strid med seg selv, kan dette huset ikke bli stående.Markus 3:24‭-‬25 Jeg vil bygge et hus.Ja, Jeg vil bygge et hus som står.Et hus fylt med fred og enhet.Et hus hvor Min Ånd får frihet, og et hus hvor Jeg, Herren, er hode.Og i dette huset regjerer Mitt rike, for dette huset er bygd på en solid grunnvoll, hvor Kristus er hjørnesteinen.Et hus som er grunnlagt på Mitt ord.Jeg ryster, og Jeg skaker i denne tid, ja noen lutres i ilden, for Mitt hus må være rent og edelt.Jeg kan ikke tillate synd, urenheter og menneskelige motiver, Jeg kan ikke velsigne det.Nei Jeg kan ikke dele Mitt hus med djevelen.Jeg reiser opp et folk og et hus, som vil leve for Meg, et hus som er bygd på fjellgrunn.Et hus hvor Min herlighet skal hvile.Jeg vil bygge et hus, og du er invitert til å være bygningsarbeider.Ett hus, som er ett i Ånd og sannhet


Fra Gud 20.03.2021 Hva ser du?
For som han tenker i sin sjel, slik er han. Salomos Ordspråk 23:7 Hva ser du?Du ser i speilet, og er misfornøyd. Sammenligner deg med andre, og tenker dermed negative tanker om deg selv.Dette er tanker, løyn og langt ifra sannheten.Du må se deg selv i det riktige speilet, Mitt ord.Alt ved deg er vakkert, du er skapt i Mitt bilde.Dette prinsippet er noe du skal bruke i alle livets situasjoner og motganger.Speil din opplevelse med Guds ord.Du skal ikke frykte, for Jeg er ditt skjold og vern.Du skal ikke mangle noe, for Jeg er din forsørger.Du er ikke forkastet, for Jeg har utvalgt deg, formet deg og dannet deg og Jeg elsker deg.Mitt barn; Det er på tide du ser deg selv i sannhetens speil og bruker det inn i ditt liv.La Mitt ord være grunnsteinene du bygger ditt liv og dine relasjoner på. Det er på tide du ser og tror sannheten, og avslører løynen som har bygd et feste i ditt liv. Riv ned løynmuren Mitt barn, la Meg ta bort sløret så du ser sannheten. Jeg har fredstanker for deg, ikke tanker til ulykke.Det er på tide du møter verden med et riktig speilbilde og ikke et forvrengt.Som du tenker i din sjel, slik er du, og det du ser kommer til deg. 


Fra Gud 19.03.2021 Heller ikke Jeg fordømmer deg.
Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem: Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første steinen på henne! Så bøyde han seg ned igjen, og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne: Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg? Hun sa: Ingen, herre! Og Jesus sa: Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer!Johannes 8:7‭-‬11 Heller ikke Jeg fordømmer deg.Kvinnen ble tatt i ekteskapsbrudd, og fariseerene og de skriftlærde kom og ville ha Meg til å dømme henne.Hvor ofte går ikke Mine barn og skal dømme og peke finger på hverandre. Forteller du må gjøre sånn og sånn.Du har gjort sånn.Men Jeg sier deg; dere har alle syndet, ingen er uten synd, og derfor har ingen heller rett til å dømme en annen.Jeg fordømte ikke kvinnen, ei vil Jeg heller fordømme deg. Du har forårsaket smerte, såret og skadet andre mennesker, men Jeg fordømmer deg ei.Gå bort, og synd ikke mere, Jeg tilgir degFra Gud 18.03.2021 Ingenting er skjult.
Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier. For det er ikke et ord på min tunge - se, Herre, du vet det alt sammen.Salmene 139:2‭-‬4 Ingenting er skjult.Ja, enten du sitter eller står, det er ikke skjult for Meg.Selv hver en tanke du har, Jeg vet det alt sammen.Jeg kjenner deg, og Jeg kjenner dine veier.Ja, Jeg vet hva som bor i ditt hjerte.Så hvorfor skjuler du deg, hvorfor tier du?Jeg vet det alt sammen. Alikevel lengter Jeg etter at du skal komme frem for Meg akkurat som du er.Utøs ditt hjerte for Meg.Våg å være den du er, våg å være transparent fremfor Meg.Lat ikke som du er en annen, og skjul ikke ditt sanne jeg.Jeg har jo kalt deg til fortrolig samfunn med Meg.Et vennskap hvor åpenhet, ærlighet og ydmykhet er grunnsteiner.Et vennskap hvor Min Ånd får komme til, peke på ting og helbrede ting.Ingenting er skjult for Meg, så kom ut Mitt barn.Kom ut i frihet


Fra Gud 17.03.2021 Jeg har en høyere vei for deg.
For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker.Jesaja 55:8‭-‬9 Jeg har en høyere vei for deg.Ja, Mine tanker er ikke dine tanker.De er så mye mer, så mye høyere, dypere og bredere enn det ditt lille sinn kan forestille deg.Kom til Meg Mitt barn.Kom høyere opp, søk Meg, så du kan få del i Mine tanker.Jeg har en høyere vei for deg, og Jeg vil føre deg på den, men du begrenser Meg med dine tanker og ideer.Legg bort dine egne tanker Mitt barn, ta del i Mine tanker.Jeg vil føre deg fram for Mitt navns skyld.Kom opp, kom høyere opp.Løft ditt blikk til Meg, og la Meg gi deg Mine tanker.Jeg har så mye mer for deg, så mye bedre enn du kan fatte og forstå.Kom Mitt barn, få tak i Mitt perspektiv.Søk Meg, søk Mine tanker og la Meg føre deg på en høyere vei, hvor du er over og ikke under.


Fra Gud 16.03.2021 Du kan juble Mitt barn.

Men alle de som tar sin tilflukt til deg, skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du ham med nåde.Salmene 5:12‭-‬13 Du kan juble Mitt barn.Ja, du har jo tatt din tilflukt til Meg.Hvorfor skulle du bekymre deg?Hvorfor skulle du frykte?Jeg er jo ditt vern, og Jeg er ditt skjold mot farer og piler som kommer mot deg.Jeg er trofast som har kalt deg, Jeg vil aldri svikte deg, ei heller forlate deg.Stol på Meg, stol på Min beskyttelse, og stol på Min forsørgelse.Du sørger og bekymrer deg over noe du tror er brutte løfter, men som allerede har fått sitt ja og amen i Jesus Kristus.Ta din tilflukt til Meg med glede. Fryd og gled deg, for seieren er like rundt hjørnet.Fryd og gled deg Mitt barn, for velsignelsen er din.Kle av deg sørgedrakten og kle deg i lovprisningsdrakt.Du kan juble Mitt barn, for Jeg har allerede gjort det


Fra Gud 15.03.2021 Kall folkene i mørket ut!

Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket, for at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvedeler, og si til de fangne: Gå ut! - til dem som er i mørket: Kom fram! På veiene skal de beite, og på alle de bare haugene skal det være beitemark for dem.Jesaja 49:8‭-‬9 Kall folkene i mørket ut!Jeg gjør deg til en pakt.Jeg kaller deg til å bringe forsoning og gjenopprettelse, til å skifte ut det øde men yrende liv.Si til fangene; Gå ut!Si til de som sitter gjemt i mørket; Kom fram.La dem komme ut i frihet.Mitt barn; Jeg vil bruke deg.Sett Mitt folk fri og bring frelse til de fortapte.Det er så mye smerte, så mye tungt, og det er så mange som lider.Men Jeg vil møte dem, sette dem fri og gi dem føde, men Jeg trenger deg.Jeg trenger et talerør her på jord, Jeg trenger og lengter etter at du skal se det Jeg ser.Så mange spør om svar.Du har svaret Mitt barn, og du har nøkkelen til å låse opp deres fastlåste situasjoner.Kall folkene i mørket ut, ut til liv og fred.Kall folkene ut, kall de fram i Jesu navn.


Fra Gud 14.03.2021 Tal sannhet.

Som en hammer og et sverd og en kvass pil er en mann som fører falskt vitnesbyrd mot sin neste.Salomos Ordspråk 25:18Tal sannhet.I alle ting, tal sannhet Mitt barn.La ikke urett og løyn komme på dine lepper.Falskt vitnesbyrd mot din neste er som en hammer, et sverd og en skarp pil.Det knuser, det stikker dypt og skadene kan bli fatale og livstruende.Med din munn kan du binde mennesker med dine ord.Ord har makt.Sannhet tiltrekker engler, og løyn åpner opp for demoner, og ved din tale får de bein og gå på, det er kraft i dine ord, det skjer noe når du taler.Vit det Mitt barn, at det er makt i dine ord.Med munnen velsigner du, og med munnen forbanner du. Med munnen taler du liv, eller du taler død.Tal sannhet Mitt barn.Vær ikke en som sprer løyn og død, men vær en som bringer liv til de rundt deg 


Fra Gud 13.03.2021 Det du gjør, gjør det av hjertet.

Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker.Kolosserne 3:23 Det du gjør, gjør det av hjertet.Om du tjener, gjør det for Herren.Om du taler, gjør det for Herren.Det er ikke sånn at du skal finne, og vinne annerkjennelse hos mennesker.Du trenger ikke å bevise noenting for noen.Du trenger ikke imponere noen.Jeg har sett deg, Jeg annerkjenner deg.Det du gjør, gjør det for Herren og gjør det fra hjertet.La deg ikke drives hit og dit for bekreftelse, men la alt du gjør, gjøres fra hjertet, utifra den dype relasjonen til Meg.Gjør det utifra ydmykhet og kjærlighet, ikke utifra et stolt hjerte som vil vise seg frem.Jeg er den som bekrefter deg Mitt barn. Gjør det du gjør ut fra Min kjærlighet fordi du er sett, og fordi du er elsket, ikke fordi du ønsker å bli sett.Det du gjør, gjør det av hjertet. 


Fra Gud 12.03.2021 Du skal få kraft.

Men dere skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.Apostlenes gjerninger 1:8 Du skal få kraft.Ja Jeg vil døpe deg med Den Hellige Ånd og ild.Du skal få kraft i det Min Hellige Ånd kommer over deg.Ta imot Mitt barn, ta imot Min Ånd.Ta imot en ny fylde, en ny drivkraft.Du skal få kraft til å være Mitt vitne, og Jeg vil sende deg ut, og Jeg vil bruke deg til å være Mitt vitne.Det er ikke i din kraft, men i Min veldige kraft du skal gjøre det, drevet av Den Hellige Ånd.Min Ånd vil drive deg.Til deg som allerede er døpt i Den Hellige Ånd; Det er mer å få, nye dybder i Ånden, det er nytt land for deg å innta.Søk Meg med iver, søk de åndelige gavene med iver.Søk først Mitt rike, så skal du få alt det andre i tillegg.Mitt rike er kraft, og du er kalt til å være et ildvitne full av kraft og åpenbaring.Så søk Mitt rike, la igjen nådegaven i deg bli opptent og vær brennende i Ånden. 


Fra Gud 11.03.2021 Jeg vil skille klinten fra hveten.

La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøsting, vil jeg si til høstfolkene: Sank først ugresset sammen og bind det i bunter for å brenne det. Men hveten skal dere samle i låven min.Matteus 13:30Jeg vil skille klinten fra hveten.Ja ikke alle som sier herre herre, vil komme inn i Mitt rike, for det er ikke alt som vokser opp som er sådd med himmelsk sed, noe er sådd fra fienden. Jeg vil skille klinten fra hveten, og Jeg gjør det når tiden er inne, så ikke noe av hveten skal gå med i fallet.Om du ser noe ugress, noe som ikke stemmer, la det bare være, og sørg du for ditt eget liv.Alle de tolv disiplene vandret med meg, inkludert Judas. Forræderen, som solgte sin sjel for litt penger. Jeg visste det, Jeg visste hva som bodde i han, men alikevel gav Jeg ham muligheten til omvendelse. Jeg kastet han ikke ut av flokken, men lot han være.Slik skal også du være, arbeid du på din frelse, og vær du opptatt av din relasjon til Meg og la ditt hjerte være ydmykt.Det er ikke din jobb å luke bort ugresset, men min jobb.Jeg vil skille klinten fra hveten når tiden er inne. 


Fra Gud 10.03.2021 Dere skal være ett.

Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som ved deres ord kommer til tro på meg, at de alle må være ett, likesom du, Far, i meg, og jeg i deg - at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt meg.Johannes 17:20‭-‬21 Dere skal være ett.Liksom Jeg og Faderen var ett, slik er også du og Faderen ett.Når du er ett med Faderen, da er du også ett med kjærligheten.Vi kjenner hverandre på dypet.Vi vet hva den andre tenker, føler og mener om tilfeller og situasjoner, det er ingen tvil, ingen usikkerhet, og det er ikke noe skille mellom oss.Vi er ett i Ånd og sannhet. Vi samhandler og samarbeider.Slik er det også meningen at det skal være i familien og menigheten, dere skal være ett, tvinnet sammen, hånd i hånd, være ett.Måten du lever ditt liv på skal reflektere guddommen, slik at folk kan se og tro at Jeg er veien, sannheten og livet, og Jeg er kjærlighet.


Fra Gud 09.03.2021 Din glede, er ikke som andres glede.

Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most.Salmene 4:8 Din glede, er ikke som andres glede.Jeg har gitt deg en glede i ditt hjerte, overmåte stor, som du kan øse av når du vil.Et kildevell mannen i gata bare kan drømme om.Din glede er ikke som denne verdens glede.De jubler over sin rikdom og sin velstand, lykken finner de i det materialistiske.Men det er en kortvarig lykke, fin fasade men usikker glede.Brått kan ulykken komme over de.Men du Mitt barn, du søker ikke lykke i denne verden eller i det materialistiske.Du drikker ikke av sprukne brønner.Det er ikke der du finner din glede.Den bobler fram fra ditt indre.Du er salvet med gledens olje, og kilden du øser av er ren og varig og langt større og dypere enn de som fryder seg i overfloden.I dag kan du øse av gledens kilde.Fryd og gled deg Mitt barn, midt i din vanskelige omstendighet kan du glede deg.For din glede, er ikke som andres glede 


Fra Gud 08.03.2021 Du skal ikke lenger vanæres.

Da blir Herren nidkjær for sitt land, og han sparer sitt folk. Og Herren svarer og sier til sitt folk: Se, jeg sender dere korn og most og olje så dere blir mette. Og jeg vil ikke mer overgi dere til vanære blant hedningene.Joel 2:18‭-‬19 Du skal ikke lenger vanæres.Lenge nok har du blitt vannæret, fordømt og blitt offer for skam og forakt.Det er ikke bare andre som har sett ned på deg, men du er din verste fiende, du har sett ned på deg selv lenge nok nå Mitt barn.Du har blitt underernært på de åndelige rikdommer, langt ifra mettet.Men i dag er dagen for frihet Mitt barn, Jeg setter deg fri.Du er fri til å ete og drikke deg mett på de himmelske retter.Aldri igjen skal du hungre, aldri igjen skal du tørste, for du skal mettes på alle områder.Aldri igjen skal du vanæres, men du skal æres foran folkene, og de skal se at du er Mitt barn, oppreist med Kristus, helliget, gjenopprettet og favorisert.Du er Min, Jeg har lagt Min hånd over ditt liv og du skal sannelig fra nå av ha fremgang med alt du tar deg fore


Fra Gud 07.03.2021 Du er Mitt verk.

For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.Efeserne 2:10Du er Mitt verk.Ja, du er Mitt verk, skapt i Kristus og født på ny.Og det er for en hensikt.Du er skapt til å gjøre gode ting, og gå i ferdiglagte gjerninger som Jeg sllerede har beredt.Det var aldri planen at du skulle leve for deg selv.Det var aldri planen at du skulle såre andre med dine ord og handlinger.Planen Min er bare god.Du er skapt for en hensikt, for noe større enn deg selv.Det begynner med deg og Meg.Kom Mitt barn, vær sammen med deg.Bli bevisst på Mitt nærvær, og lytt til Min røst.La Meg alltid lede deg.Du skal gå i ferdiglagte gjerninger, ikke finne på masse aktiviteter selv.Husk at du er Mitt verk, det er ikke noe du kan rose deg av, men ufortjent og kun av nåde. 


Fra Gud 06.03.2021 Du er Mitt barn.

Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin Sønns Ånd inn i våre hjerter, som roper: Abba, Far! Så er du da ikke lenger trell, men sønn. Men er du sønn, da er du også arving, innsatt av Gud.Galaterne 4:6‭-‬7 Du er Mitt barn.Du er ikke lenger trell.Du trenger ikke lenger streve.Du har jo fått Min Ånd, barnekårets Ånd.Du er Min arving.Akkurat som du kan forsyne deg av ting i kjøleskapet hjemme hos far og mor, kan du forsyne deg av din himmelske arv.Mitt barn. Alt Mitt er ditt. Himmelriket er ditt, frelsen er din, legedom er din.Ja allverdens rikdom er Min, og du skal ikke mangle noe.Du trenger ikke tigge, Jeg er jo din Far og Jeg fryder Meg over å velsigne deg.Du er Mitt barn, og du er så høyt elsket at Jeg gav Min sønn for deg.Skulle Jeg da gi deg en stein når du ber om brød? Nei Mitt barn. Jeg vil åpne opp Mitt rike skattekammer i himmelen og Jeg vil rikelig mette deg og velsigne deg


Fra Gud 05.03.2021 Jeg vil lege de slag du har fått.

For jeg vil gi deg helsen tilbake og lege dine sår, sier Herren.Jeremia 30:17 Jeg vil lege de slag du har fått.Du har møtt og opplevd mye gjennom livet, ja mang et slag har du fått.Men du skal ikke lenger være nedbøyet.Du skal ikke lenger gå med værkende sår.Du skal ikke lenger halte.For Jeg vil lege de slag du har fått.Jeg vil gi deg helsen tilbake og lege dine sår.Ved Jesu sår har du fått legedom. Ikke bare fysisk i din kropp, men din skadeskutte sjel vil Jeg lege og helbrede.Jeg ble såret, spottet, og mishandlet på det groveste.Ja Jeg ble knust for din frihet og legedom.Der på Golgata ble din helbredelse fullbyrdet.Din synd, din sykdom, din straff, og din smerte.Det er alt naglet fast til korset.Ta imot det.Jeg vil lege (og Jeg har allerede gjort det) de slag du har fått.Aldri tvil på det Mitt barn 


Fra Gud 04.03.2021 Jeg har bundet Meg til deg.

Jeg vil forlove meg med deg for evig tid. Jeg vil forlove meg med deg i rettferdighet og rett, i miskunnhet og barmhjertighet. Og jeg vil forlove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren. Det skal skje på den dagen at jeg vil bønnhøre, sier Herren. Jeg vil bønnhøre himmelen, og den skal bønnhøre jorden. Jorden skal bønnhøre kornet og mosten og oljen, og de skal bønnhøre Jisre'el.Hosea 2:19‭-‬22 Jeg har bundet Meg til deg.Akkurat som Jeg har bundet Meg til Mitt folk Israel, har Jeg bundet Meg til deg.Du er Min, og Min trofasthet vil aldri noensinne slippe deg.Jeg har forlovet Meg med deg.Jeg vil alltid elske deg og aldri støte deg bort.Du er Min elskede, og Jeg har gitt Mitt liv for deg, for at vi, Faderen og Jeg, alltid kan være sammen med deg, i all evighet.Jeg vil bønnhøre deg og Jeg vil svare deg, og du skal kjenne Meg på alle dine veier.Ja selv jorden og himmelen vil Jeg bønnhøre.De har bedt om gjenopprettelse, de har bedt om et regn av Min herlighet.Mitt barn, det kommer. Gjør deg istand. Gjør deg klar til Mitt himmelske regn!Jeg har bundet Meg til deg, og Jeg vil ikke svikte deg men fullføre det verk Jeg har begynt.


Fra Gud 03.03.2021 Jeg vil fylle deg.

Må så håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan være rike på håp ved Den Hellige Ånds kraft.Romerne 15:13 Jeg vil fylle deg.Ja Jeg vil fylle deg, med glede og fred.Det er ikke sånn at du skal slite deg gjennom livet, deprimert og tungsinnet, uten noe glede og uten fred.Nei, du skal ha glede og fred i fullt monn.For Jeg har jo salvet deg med gledens olje.Du har en kilde på innsiden du kan øse av, en brønn som aldri går tom.Så drikk av Ånden som er deg gitt, og la Meg fylle deg.Jeg vil fylle deg med glede og fred, så du kan være rik på håp ved Min Hellige Ånds kraft.Still deg inn, og la Min Ånd fylle deg.La Min Ånd tilfredstille etthvert behov du skulle ha.Drikk av kilden, du har det levende vann lagt inn på innsiden.Drikk, drikk, drikk Mitt barn.Drikk av livets kilde og Meg fylle deg 


Fra Gud 02.03.2021 Du har det beste i vente.

Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. Men ett gjør jeg: Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seiersprisen som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.Filipperne 3:13‭-‬14 Du har det beste i vente.Du hadde kanskje noen glansdager, noen fine minner å huske tilbake til, men selv det blekner mot det som ligger foran.Men noen har ikke så mange gode minner, livet har vært en eneste stor mørk nedtur.Men la det ikke stoppe deg i å ta del i, og nyte frelsen.Glem det som ligger bak, og strekk deg ut etter det som ligger foran.Du er på vei til å vandre inn i din frihet, på vei inn i løfteslandet.Jeg har gode planer for deg Mitt barn.Fredstanker, og ikke tanker til ulykke.Ja det kan storme, ja det kan bli tøft, men midt i det kan du fryde og glede deg og nyte frelsen, nyte Mitt nærvær.Se ikke på det som var, men se; Jeg gjør noe nytt.Ja sannelig spirer det frem nå, og du skal vandre fra seier til seier, for Jeg har vunnet seier for deg.


Fra Gud 01.03.2021 Følg Meg.

Jeg vil føre dem sammen som sauer i en innhegning, som en hjord til sitt beite, en larmende hop av mennesker. Veibryteren går foran dem. De bryter igjennom og drar fram gjennom porten og går ut av den. Deres konge drar fram foran dem, og Herren er i spissen for dem.Mika 2:12‭-‬13 Følg Meg.Jeg er den gode hyrde, og Jeg er det, som går foran deg og bryter en vei.Midt i ødemarken lager Jeg en vei, ja der det ingen vei er, der lager Jeg en vei for deg Mitt barn.Jeg har sendt Mine engler i forveien, de rydder bort kvist og kvast og forbereder veien.Følg Meg.Dit Jeg går, vil Jeg også at du går, sammen med flokken Jeg har satt rundt deg.Jeg har noe godt i vente for deg, ja bedre enn du noengang kunne tenkt deg.Vær ikke urolig, bekymre deg ei.Følg Meg, følg Mine skritt og lytt til Min stemme.Mine får hører Min røst, og de kommer når Jeg kaller.


Fra Gud 28.02.2021 Blir Jeg æret ved din livsførsel?

Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus - ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.1 Peter 4:11 Blir Jeg æret ved din livsførsel?Mange av Mine barn spyr ut eder og galle, de taler langt ifra ut ifra Mitt ord.Istedenfor å være et folk som velsigner, blir de et folk som forbanner.Og Jeg sier deg; en surdeig syrner hele deigen.Hvordan skal Jeg få ære ved at du med din munn sutrer og klager, anklager og hetser?Rens deg Mitt barn, rens dine tanker og rens ditt sinn ved vannbadet i ordet.Velsign med tunga di, profeter Mitt rike med din munn og ikke djevelens rike.Det du sår, vil du også høste. Sår du død, høster du død.Sår du liv og fred, høster du liv og fred.Du kan ikke alltid legge skylden på djevelen, som oftest er det tunga di og handlingene dine som fører deg inn i problemer.Du Mitt barn; du kan leve ditt liv i ånden, så du ikke fullfører ting i kjødet, og ved den livsførsel vil Jeg alltid få ære 


Fra Gud 27.02.2021 Fest dit blikk på Meg.

Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.Hebreerne 12:1‭-‬2 Fest dit blikk på Meg.Leg av alt som tynger deg Mitt barn.Fokuser ikke på det du ikke har.Fest ikke blikket på ondskapen rundt deg.Gi ikke motgangen ditt fokus.Det finnes en høyere vei for deg Mitt barn.En vei hvor du kan kjenne fred og glede, en vei hvor alt annet vil blekne og du vil være tilfreds.Fest ditt blikk på Meg.Når du fester ditt blikk på Meg og holder ditt fokus der, vil du fylles med en salig tilfredshet, en guddommelig tilstand denne verden bare ler av, men som du kan få erfare.Gjennom tøffe tider; pris Meg og fryd deg Mitt barn.Vend om og løft ditt blikk på Meg.


Fra Gud 26.02.2021 Hold hviledagen hellig.

Så sier Herren: Ta dere i vare så sant dere har livet kjært! Bær ikke noen byrde og før ikke noen byrde inn gjennom Jerusalems porter på sabbatsdagen! Dere skal ikke bære noen byrde ut av deres hus og ikke gjøre noe arbeid på sabbatsdagen. Men dere skal holde sabbatsdagen hellig, som jeg befalte deres fedre.Jeremia 17:21‭-‬22 Hold hviledagen hellig.Dette er en lov som tilhører den gamle pakt, men det er fremdeles godt for deg å holde hviledagen hellig.Det følger med velsignelser som du kan gå glipp av om du ikke følger den. Sabbaten er godt for deg.Den er til for at kroppen din skal få hvile, den er til for at sinnet ditt skal få hvile, og den er ment å være en gledens dag hvor du kan fryde og glede deg i Meg.Hvor mange har ikke ødelagte kropper, er utbrent og utslitt både mentalt og fysisk.De bærer for mange bekymringer og byrder.De stopper ikke opp for å nyte Mitt livgivende nærvær, de stopper ikke opp og takker Meg for det de har.Nei, de kaver og strever, noen blir aldri fornøyd, skal stadig ha mer, og får heller ikke den hvilen de trenger.Du må ikke holde hviledagen hellig, men det er godt for deg, og det fører til velsignelse om du gjør det. 


Fra Gud 25.02.2021 Gjør ikke forskjell på folk.Mine brødre! Dere som tror på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre, må ikke samtidig gjøre forskjell på folk!Jakob 2:1 Gjør ikke forskjell på folk.Ikke se ned på de som er annerledes.De fattige, de utslåtte, de som har andre kår enn deg.De er like mye verdt som deg Mitt barn.Ja faktisk er de som er fattige i denne verden, utvalgt til å være rike i troen.Gjør ikke forskjell Mitt barn, sett ikke noen på en pidestall fordi de har makt, er rik eller er rik på åpenbaring og visdom.Ær den som æres skall, men gjør det i ydmykhet og i gudsfrykt, slik at Jeg får ære. Det er jo tross alt av bare nåde, og det er det Jeg som gir.Ikke sett noen høyere enn andre, dere er jo tross alt Mine barn, ikke av denne verden, men i denne verden, for å gjøre en forskjell og vise kjærlighet.Har Jeg ikke sagt at Jeg utvelger den som ingenting er, i denne verdens øyne, for å gjøre den vise til skamme? Jeg står fortsatt bak Mitt ord, og den Jeg utvelger, vil Jeg også kvalifisere og dyktigegjøre.Gjør ikke forskjell på folk Mitt barn, men se gullet i den som er ringere enn deg selv. 


Fra Gud 24.02.2021 Ha ikke bare deg selv for øye.

Er det da noen trøst i Kristus, er det noen oppmuntring i kjærligheten, er det noe samfunn i Ånden, finnes det noen medfølelse og barmhjertighet, da gjør min glede fullkommen, så dere har det samme sinn og den samme kjærlighet, ja, med én sjel har det ene sinn. Gjør ikke noe av ærgjerrighet eller av lyst til tom ære, men akt hverandre i ydmykhet høyere enn dere selv. Ingen må bare se på sitt eget, men enhver må også ha de andres gagn for øye.Filipperne 2:1‭-‬4 Ha ikke bare deg selv for øye.Nei akt din neste i ydmykhet høyere enn deg selv.Gjør Min glede fullkommen med å ha et sinn.Jeg oppmuntrer deg i dag Mitt barn å leve ditt liv i kjærlighet, med medfølelse og barmhjertighet, og gjør det du kan for å være Min stedfortreder her på jord.Gjør ikke gjerninger for å få takk og ære, men for å utføre barmhjertighet.Den som lesker andre, skal selv bli lesket. Og når de rundt deg har det bra, vil også du ha det bra.Mitt barn, Mitt rike er ikke som denne verden. Denne verden tenker på seg selv, på hva jeg får igjen av dette.Men du er ikke av denne verden, du er kjærlighetens og lysets barn, som skal utbre Mitt rike der du går.Det er på tide å se forbi deg selv, og se hvem Jeg vil se gjennom deg.


Fra Gud 23.02.2021 Det er sannheten som setter deg fri.

Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.Johannes 8:31‭-‬32 Det er sannheten som setter deg fri.Jeg er veien, sannheten og livet, og Jeg kjøpte deg fri fra alt som binder og plager deg på korset.Jeg betalte prisen for din frihet.Mitt barn, det er så viktig at du blir kjent med Meg.Bli kjent med Mitt ord, bli kjent med sannheten.Les Mitt ord, bli i Mitt ord, og la ditt sinn bli fornyet og renset ved vannbadet i ordet.Ta imot hele frelsespakka.Ta ikke bare til takke med smulene, men spis deg god og mett av alle de himmelske rettene Jeg har servert for deg. Et ferdig dekket bord, med fred, glede, legedom, kjærlighet, forsørgelse og frihet.Spis det, ta det til deg Mitt barn, Jeg har jo allerede betalt prisen, Jeg har kjøpt deg fri med Mitt blod.Så legg det nå av deg, og la Meg ikle deg Min herlighet, og la sannheten sette deg fri.Det er kraft i sannheten og blodet.


Fra Gud 22.02.2021 Jeg vil tale til deg.

Men når han kommer, sannhetens Ånd, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det han hører, skal han tale, og de kommende ting skal han forkynne dere. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne det for dere. Alt det som Faderen har, er mitt. Derfor sa jeg at han tar av mitt og forkynner for dere.Johannes 16:13‭-‬15 Jeg vil tale til deg.Jeg kan ikke fysisk være å tale hos deg, men Jeg har sendt talsmannen, Den Hellig Ånd.Han vil veilede deg til den hele og fulle sannhet, og Han vil gi deg råd og forkynne for deg de ting som skal komme. Gi Han rom Mitt barn. Vær sammen med Den Hellige Ånd og la Han åpenbare dybder og sannheter for deg. La Han alltid lede deg. Hør hva Ånden taler og samarbeid med Han, og på den måten vil Han også herliggjøre Meg.Han er den som bringer salvelse, Han er Min kraft på jord, Han er det som virker.Så ikke vær redd for Den Hellige Ånd, men samarbeid med Han. Vi er ett Han og Jeg, og det er ment at også du og Han skal være ett. La Han virke og tale i ditt liv, la han forkynne og åpenbare sannheter du igjen kan bringe videre til andre.Han lengter like mye etter å tale til deg som Jeg gjør, vi vil være sammen med deg Barnet Mitt


Fra Gud 21.02.2021 Jeg rydder et rom for deg.

Det er ingen som Gud, Jesus kristus! Han farer fram over himmelen med hjelp for deg, og i sin høyhet på skyene. En bolig er den eldgamle Gud, og her nede er evige armer. Han driver fienden bort for deg og sier: Rydd ut!5 Mosebok 33:26‭-‬27 Jeg rydder et rom for deg.Det finnes ingen som Meg Mitt barn.Store og mektige er Mine gjerninger, også i ditt liv.Jeg er den som hjelper deg.Jeg er den som strider for deg, og Jeg er den som rydder et rom for deg, slik at du kan ha Meg til din bolig og fred for alltid.Et ryddet rom hvor du skal finne hvile.Et ryddet rom hvor Jeg kan komme nær.Et ryddet rom hvor du kan bli fornyet.Et ryddet rom hvor åpenbaring og visdom råder.Et ryddet rom hvor legedom og salveolje flyter.Hva enn det er som står i veien, befaler Jeg Mine engler nå å rydde ut.Rydd ut! Rydd ut og sett Mitt barn i et fritt rom hvor Jeg kan fullføre Min plan.Ønsk det velkommen Mitt barn, la Meg få ryddet ut alt skrot som tar plass, så det blir mere plass til det gode Jeg har for deg.


Fra Gud 20.02.2021 Jeg vil ikke forakte deg.

Offer for Gud er en nedbrutt ånd. Et nedbrutt og knust hjerte vil du, Gud, ikke forakte.Salmene 51:19 Jeg vil ikke forakte deg.Når du kommer frem for Meg vil Jeg ikke forkaste deg Mitt barn. Jeg er ikke ute etter å dømme deg skyldig når du kommer frem for Meg.Nei, offer for Gud er en nedbrutt ånd.Når du kommer frem for Meg, er åpen om livet ditt, ja da fryder Jeg Meg.Om du har aldri så mange feil og mangler, om du har havnet i synd og urenhet, Jeg vil alikevel ikke forkaste deg.Når du omvender deg og ber om tilgivelse, når du ber om nåde, ja da gir Jeg villig ut, uten bebreidelser, for Jeg ser til hjertet ditt.Jeg ser til ydmykheten din.Et nedbrutt og knust hjerte vil Jeg ikke forkaste, men Jeg vil komme med tilgivelse, kjærlighet og nåde.Jeg vil frelse og lege det sønderknuste, ja, Jeg vil gjøre deg hel.I det høye og hellige bor Jeg, og i den som har et sønderknust hjerte.Jeg vil aldri se med avsky på deg, ei heller forakte deg Mitt barn. 


Fra Gud 19.02.2021 Bli til en slette!

Dette er Herrens ord til Serubabel: Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min Ånd, sier Herren, hærskarenes Gud. Hvem er du, du store fjell som reiser deg foran Serubabel? Bli til en slette! Sakarja 4:6‭-‬7 Bli til en slette!Du store fjell, bli til en slette!Hva enn ditt fjell er, tal til det.Befal det å bli til en slette.Du kan profetere og tale til det du møter.Ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved Min Ånd.Når du taler, ja, da virker Jeg ved Min Ånd, Bruk Mitt ord inn i enhver omstendighet du måtte møte.Mitt ord skaper det det nevner. Befaler du fjellet å bli til en slette, da vil også Mitt ord begynne å knuse fjellet til småstein.Bruk autoriteten din Mitt barn.Bruk ordet Mitt og bli ikke trett.Noen fjell tar litt lenger tid å knuse enn andre, det kommer an på materialet, men det vil bli knust.Slik er det også med åndelige og sjelelige fjell.Tal til ditt fjell, irettesett ditt fjell og befal det å bli til en slette.


Fra Gud 18.02.2021 Jeg renser deg.

Se, jeg renser deg, men ikke som sølv. Jeg prøver deg i lidelsens ovn. For min skyld, for min skyld gjør jeg det. For hvordan skulle jeg kunne la mitt navn bli vanhelliget? Og min ære gir jeg ikke til noen annen.Jesaja 48:10‭-‬11 Jeg renser deg.Ja slik gullet blir lutret og renset i ilden, slik lutrer og renser Jeg deg Mitt barn.Jeg lar ditt sinn og din tro bli prøvet.Ikke for å straffe deg, men for å rense ut alt slagg, all urenhet, og alt som står i veien for at Jeg kan skinne og virke gjennom deg.Jeg er den som helliger deg.Helt igjennom helliger Jeg deg.Og gjennom prøvelsen og lidelsens ovn, vil det komme ut det reneste og vakreste gullet.Eller som karbon og aske, som under stort trykk som blir omgjort til en vakker skinnende diamant.Akkurat slik er det med deg også Mitt barn.Under det presset du opplever, kommer det ut noe vakkert, sterkt, kraftig og hellig du ellers ikke ville opplevd.Du skal stråle, og Min herlighet skal skinne og hvile over deg.Jeg renser deg Mitt barn, og helliger deg helt igjennom slik at Jeg ved ditt liv for ære


Fra Gud 17.02.2021 Ydmyk deg Mitt barn.

Likeså skal dere unge underordne dere under de eldre. Og dere alle må ikle dere ydmykhet mot hverandre. For Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Ydmyk dere derfor under Guds veldige hånd, for at han kan opphøye dere i sin tid. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere.1 Peter 5:5‭-‬7Ydmyk deg Mitt barn.Du trenger ikke presse deg frem når Jeg har kallt deg til noe. Jeg vil føre deg inn i det kallet på Min måte.Har Jeg sagt at du skal stå på en platform, så vil Jeg også sette deg på plattformen.Men du må være ydmyk Mitt barn, og underordne deg lederene, og underordne deg Meg.Voks i nåde og sannhet, slik at du, når tiden er inne, kan få den posisjonen du er tiltenkt.Du trenger ydmykhet, visdom og gudsfrykt i ditt liv.Du trenger å bli grunnfestet i sannheten.Vær ikke stolt, hovmodig og selvhøytidelig, for Gud står de stolte imot, men den ydmyke gir Han nåde.Ikke ta den posisjonen.Den vil bli gitt deg når tiden er inne.Ydmyk deg derfor under Min veldige hånd, for at Jeg kan opphøye deg i Min tid


Fra Gud 16.02.2020 Stol på Meg.

Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! Kjenn ham på alle dine veier! Så skal han gjøre dine stier rette. Vær ikke vis i egne øyne, frykt Herren og vik fra det onde!Salomos Ordspråk 3:5‭-‬7 Stol på Meg.Sett hele din lit til Meg.Stol på det at når du går på Mitt ord, handler på Mitt ord, og lener deg på Mitt ord, da vil Jeg lede dine skritt.Ja Mitt barn, kjenn Meg på alle dine veier, la Mitt ord være en lykt for din fot, et lys som lyser opp veien i denne mørke verden.Sett ikke din lit til din forstand, sett ikke din lit til mennesker, men sett din lit til Meg.Jeg skal gjøre det.Jeg gjør stiene rette, og Jeg lager en vei der ingen vei er.Stol ikke på din egen forstand, stol ikke på din dyktighet og dine menneskeskapte løsninger, men stol på Meg. Jeg har en bedre vei, Jeg har en guddommelig løsning som er så mye bedre enn du noensinne kunne forestilt deg.Jeg har kontroll Mitt barn, og Jeg virker i ditt liv.Stol på Meg


Fra Gud 15.02.2021 Kle på deg lovprisningsdrakten.

Herren Herrens Ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de fattige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et nedbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og frigjørelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, til å trøste alle sørgende, til å gi de sørgende i Sion hodepryd istedenfor aske, gledes olje istedenfor sorg, lovprisnings drakt istedenfor en avmektig ånd. Jesaja 61:1‭-‬3 Kle på deg lovprisningsdrakten.Ja, det er på tide å ta av sørgedrakten nå Mitt barn.Lenge nok har du vært trykket ned en avmektig ånd, lenge nok har depresjon og selvmedlidenhet styrt dine tanker og sinn.Du har vært bundet så alt for lenge.Men nå er det nok! Reis deg Mitt barn!Jeg kaller deg ut av fangenskap, ut av disse sørgeklærne som henger så tungt over deg.Du er fri! Du er fri Mitt barn!Kom frem for nådens trone i det du tar på deg lovprisningsdrakten.Takk meg og pris Mitt navn, for sannelig vil Jeg trone på din lovsang, sannelig vil Jeg senke Min Ånd ned på det sted, og der Herrens Ånd er, der er det frihet.Kle på deg lovprisningsdrakten.


Fra Gud 14.02.2021 Du skal føre Mitt folk ut av fangenskap.

Gå av sted! Jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypt. Men Moses sa til Gud: Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt?2 Mosebok 3:10‭-‬11 Du skal føre Mitt folk ut av fangenskap.Moses hadde drøssevis av grunner og unskyldninger til å ikke gjøre det Jeg ba han om. Han var i seg selv ikke god i tale.Han diskvalifiserte seg på alle områder, han så ned på seg selv.Slik er det vel for deg også, du diskvalifiserer deg, men Jeg har kvalifisert deg.Jeg vil bruke deg til å sette fanger og slaver fri.Gå av sted Mitt barn. Gå avsted så svak du er, for Min kraft fullendes i din svakhet.Hvem er jeg sier du.Du er Min utvalgte, og du skal føre Mitt folk ut av fangenskap.Ikke ved makt, ikke ved kraft, men ved Min Ånd skal du gjøre det.


Fra Gud 13.02.2021 Jeg vil gi deg en høy ånd.

For hos ham fantes det en høy ånd. Kunnskap og innsikt, evne til å tyde drømmer, løse gåter og oppklare vanskelige spørsmål ble funnet hos Daniel, han som kongen ga navnet Beltsasar. Send nå bud på Daniel! Han vil kunngjøre deg tydningen.Daniel 5:12 Jeg vil gi deg en høy ånd.Daniel og vennene hadde satt seg til side.De ville ikke gjøre seg urene, så de ga avkall på den flotte maten og vinen kongen serverte og holdt seg bare til frukt og grønnsaker. De ville være rene.Ikke bare det, men de ville ha visdom, kunnskap og innsikt så de kunne forvalte den posisjonen Jeg hadde satt dem i. Daniel ydmyket seg.Han trakk seg unna det verdslige for å søke det guddommelige. Han ga avkall på rikdommen han ble tilbudt, for å gå inn i det kallet som lå på hans liv.I dag kaller Jeg deg til å gi avkall på noe.Kaller deg til å prioritere annerledes, prioritere relasjonen med Meg så du kan vokse i nåde og kunnskap. Så du kan skjelne hva som er Min vilje. Jeg kaller deg til å søke råd ved Mitt øye, ikke i denne verden. Søk Meg Mitt barn, søk visdommen, søk åpenbaringen.Jeg vil gi deg en høy ånd, og Jeg vil bruke deg inn i miljøer og situasjoner. Jeg vil gi deg guddommelige løsninger, men de finnes bare i salvelsen. Så søk Meg Mitt barn, søk med iver og bruk tiden din godt 


Fra Gud 12.02.2021 La frelsen være ditt anker.

Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det innerste, bak forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis.Hebreerne 6:19‭-‬20 La frelsen være ditt anker.Sett ikke din lit til din egen forstand, men sett din lit til Meg.Det var nok det Jeg gjorde på Golgata.Frelsen holder.Nåden holder.Selv om du er troløs, vil Jeg fortsatt være trofast.Selv om du snubler, vil Jeg alltid stå med åpne armer for å reise drg opp igjen.Jeg har banet en ny og levende vei for deg Mitt barn.La det være ditt anker.Troen holder, Jeg vil frelse deg ut fra alt du strever med. Kanskje ikke på den måten du ser for deg.Men du vil kjenne at uansett hvor mye det stormer, så kan du ikke blåse bort fra Meg.For frelsen er ditt anker, og Min trofasthet kan aldri svikte deg Mitt barn.Du kan føle at du driver bort på grunn av bølgene, men sannheten er at Jeg vil aldri svikte deg, og aldri forlate deg. Det er sannheten, og det er din sjels anker.


Fra Gud 11.02.2021 Der synden er stor, er nåden større.

Men der synden ble stor, ble nåden enda større! Og likesom synden hersket ved døden, så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.Romerne 5:20‭-‬21 Der synden er stor, er nåden større. Det er ikke sånn at de med bare litt synd i livet blir tilgitt og gitt nåde.Nei Mitt barn.Ingen synd du har begått er for stor til at Jeg kan tilgi.La ikke skammen hindre hindre deg og ta fra deg frimodigheten. Der synden ble stor, ble nåden større.I dag kan du komme til meg, med dine små og dine store synder, alle dine laster vet Jeg om.Alt ligger åpent og bart fremfor Meg.Ikke kast bort den dyrebare nåden Jeg har tilveiebragt for deg. Nåden er til for at du skal leve et liv i seier, og for at du skal herske over synden, og ikke være bundet av den.Det er slik et liv i Kristus leves.Der synden er stor, er nåden større.Og husk; Det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus


Fra Gud 10.02.2021 Omvendelse hører også med til frelsen.

For jeg frykter for at jeg kanskje ikke skal finne dere slik jeg ønsker, når jeg kommer - og at dere skal finne meg slik dere ikke ønsker, at det skal være strid, misunnelse, vrede, selvhevdelse, baktalelse, sladder, oppblåsthet, uorden. Jeg frykter for at min Gud igjen skal ydmyke meg blant dere, og at jeg skal måtte sørge over mange av dem som tidligere har syndet og ikke har omvendt seg fra den urenhet, utukt og skamløshet de har drevet på med.2 Korinter 12:20‭-‬21 Omvendelse hører også med til frelsen.Paulus ble som oss, frelst av bare nåde.Det var ikke på grunn av gjerningene hans, for han forfulgte den første kristne menigheten og ville faktisk utrydde de.Men han var et utvalgt redskap for Mitt rike, og av bare nåde møtte Jeg ham og tilgav ham.Dette førte til omvendelse. Paulus vendte det gamle livet ryggen, og gav alt for å følge og tjene Meg.Desverre gjorde ikke alle hans åndelige barn det. De vendte ikke om, de sto med en fot i hver leir.I dag er det du som står med en fot i hver leir, du må gjøre opp med noenting i ditt liv, og du vet det så vel.I dag er dagen for å ta et oppgjør, i dag er dagen hvor du kan løfte det frem for nådens trone og la Mitt blod rense deg hvit som sne.Når du ydmyker deg, omvender deg og ber, da vil Jeg svare og sette deg fri, og gi deg kraft og styrke til å fortsette å leve et liv i renhet


Fra Gud 09.02.2021 La Min himmelske flod fornye deg.

For jeg vil øse vann over det tørste og strømmer over det tørre. Jeg vil utgyte Min Ånd over din ætt og Min velsignelse over din etterslekt.Jesaja 44:3La Min himmelske flod fornye deg.Kom innvi Mitt nærvær.Kom, la Meg fornye deg Mitt barn.Jeg vil øse vann over det tørste, og strømmer over det tørre.Dette gjelder også for deg Mitt barn.Jeg vil utgyte av Min ånd over din ætt, over din familie, men det begynner med deg.Alt begynner med deg.Det er først din tørst som skal slukkes, og dine tørre områder Jeg vil skylle over.Det er bare Jeg som kan slukke din tørst.Det er bare Jeg som kan møte ditt behov.Det er Min bekreftelse du trenger, ikke andres.Det er bare i Min himmelske flod du kan få fornyelse, bare der du får ny kraft, og det er der i floden du får hvile.Jeg vil og Jeg lengter etter å møte deg på dypet, i det tørre, møte dine behov, men det er opptil deg å ta steget. Dusjen er der, men du må gå inn Mitt barn, og la Min himmelske flod fornye deg.Jeg elsker deg Mitt barn, og Jeg vil rikt velsigne deg til ånd, sjel og kropp og la det dryppe over din familie og ætt. Kom inn i floden Mitt barn 


Fra Gud 08.02.2021 Vær en god forvalter.

Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.Lukas 16:10 Vær en god forvalter.Hvordan forvalter du det Jeg har gitt deg? Familien din, huset ditt og bilen din. Setter du pris på det, steller du pent med det, og er du takknemlig for det?Det er nemlig ikke bare i økonomien du er satt til å være en forvalter, men også når det gjelder tiden din, dine nærmeste, og talentene dine.Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er urettferdig i smått, er også urettferdig i stort.Jeg vil så gjerne betro deg større og dypere ting, vil så gjerne bruke deg, men du har ikke vært tro i det lille Jeg har gitt deg. Du har ikke villet gå, når Jeg har sagt gå. De ord Jeg har bedt deg tale, har du tiet om.Den nådegaven Jeg har gitt deg, strittet du imot. Enda er det tid Mitt barn, du kan omvende deg fra opprørskhet og la Min tilgivelse skylle over deg. Si; Herre her er jeg, tilgi meg og bruk meg.Jeg vil gå, jeg vil lyde din røst.Jeg vil ikke lenger stille meg i veien for deg.Omvend deg i dag Mitt barn, og la Meg på ny tenne opp en brann i ditt hjerte. 


Fra Gud 07.02.2021 Gi ikke djevelen rom.

Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle menneske, som er fordervet ved de forførende lyster. Men bli fornyet i deres ånd og sinn. Og ikle dere det nye menneske, som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Legg derfor av løgnen og tal sannhet, hver med sin neste! For vi er jo hverandres lemmer. Bli vred, men synd ikke! La ikke solen gå ned over deres vrede. Og gi ikke djevelen rom.Efeserne 4:22‭-‬27 Gi ikke djevelen rom.Mitt barn, det er så viktig at du legger av deg det gamle mennesket og ikler deg det nye mennesket.Omvend deg Mitt barn.Du må fornye din ånd og ditt sinn og leve i sannheten.Sannheten er Mitt ord, hele Mitt ord.Det er det du skal leve etter og rette deg etter.Gi ikke djevelen rom Mitt barn! Med det så taler Jeg om ditt sinn. Det er der kampen står, i ditt sinn. Djevelen skyter piler og følelser på deg, og håper at du tar de imot som dine egne, så han kan fortsette å bygge festningeverk i ditt sinn som igjen gir han en åpning. Han observerer deg opp og ned og leter etter synd og svake brister i ditt liv, et sted han kan få innpass. Men Mitt barn, gi ikke djevelen rom. Ta tankene til fange, bryt deres makt og tal ut Mine tanker, Mitt rike og Min vilje over det du kjemper med.Omvend deg fra synd og opprørsk atferd, lev rent.Bruk autoriteten Jeg har gitt deg, vær sjef i eget liv og lev i lyset, og lev i sannheten.


Fra Gud 06.02.2021 Du er kallt til fred.

Og han kom og forkynte evangeliet om fred for dere som var langt borte, og fred for dem som var nær ved. For gjennom ham har vi begge adgang til Faderen i én Ånd.Efeserne 2:17‭-‬18 Du er kallt til fred.Å ta imot frelsen handler ikke bare å bli reddet for evigheten, bli tilgitt synd og motta legedom og frihet.I evangeliet om korset er det så mye mer.Det er også evangeliet om fred.Fred mellom Gud og mennesket, fred i hjertet, men det er også meningen at det skal være fred mellom mennesker.Der på korset brøt Jeg alt fiendskap.Der gjorde Jeg kjærligheten tilgjengelig.Du er en som skal stifte fred, du er en som skal bringe fred, både i din ferd og tale.Du skal ikke angripe andre mennesker verbalt, du skal velsigne de, og heller tie om du er uenig.Du er ikke kalt til å skape frykt og strid i dine omgivelser med dine ord og atferd, men fred.Ta tankene og meningene dine til fange Mitt barn, lev i kjærlighet og spre fred og glede.Kjærligheten dekker over en mengde synder, og den er sterkere enn hatet, og den lever i fred.Så gode ord, så vil gode ting hende, og din fred skal være stor 


Fra Gud 05.02.2021 Du kan glede og fryde deg Mitt barn.

Men alle de som tar sin tilflukt til deg, skal glede seg. Til evig tid skal de juble. Du skal verne om dem, og de som elsker ditt navn, skal fryde seg i deg. For du, Herre, velsigner den rettferdige. Som med et skjold dekker du ham med nåde.Salmene 5:12‭-‬13 Du kan glede og fryde deg Mitt barn.Det er den beste måten du kan møte denne verden med, den beste måten du kan møte problemer med.Glede.Ikke bare smitter den, men den forandrer omstendigheter og gir vekst og liv.Gleden i Herren er din styrke Mitt barn, og du kan ta den i bruk som et våpen i ditt liv.Jeg er ikke en sånn gladkristen tenker du, men det er faktisk et valg du kan ta.Du kan velge å tenke positivt, eller negativt, og det er daglige valg du tar.I dag kan du velge å tenke positivt, velge å takke Meg for alt du har og la gleden få velle frem fra innsiden. Fryd og gled deg i Meg Mitt barn, la salveoljen få flyte fritt i ditt menneskelige maskineri så det går så lett så lett. I gleden vil negative ting prella av som vann på gåsa, du vil merke stor forskjell om du velger å fryde deg i din frelse.


Fra Gud 04.02.2021 Du trenger gudsfrykt i ditt liv.

Å frykte Herren er begynnelsen til visdom, og å kjenne Den Hellige er forstand.Salomos Ordspråk 9:10Du trenger gudsfrykt i ditt liv.Det er en hovednøkkel i din vandring som Kristi etterfølger.Du vil gjerne få og se mirakler, og du vil gjerne få en berøring fra himmelen.Du vil gjerne ha visdom og åpenbaring, men i hvilken ånd søker du det?Er der for at du selv skal bli stor i andres øyne, eller er det i gudsfykt?Mitt barn, å frykte Herren er begynnelsen på visdom. Det er der det begynner, gudsfrykt.Jeg taler ikke om å være redd, men i ydmykhet ha ærefrykt, ha en dyp respekt, og det å være lydig til ordet, være Gud undergitt. Det mangler hos mange i dag, de er selv i høysete og mangler respekt for Meg og de rundt seg.Jesus hadde alle de sju guds ånder, han levde alltid ut det guddommelige livet, med all visdom, all forstand, i sannhet, ved åpenbaring, i kraft og råd, og i frykt for Herren for at Faderen skulle få ære, og for å gjøre Min vilje. Det er der alt starter. For at du skal vokse åndelig må du frykte Gud mer enn mennesker 


Fra Gud 03.02.2021 Du er ikke hvem som helst.

Se, i begge Mine hender har Jeg tegnet deg, dine murer står alltid for meg.Jesaja 49:16 Du er ikke hvem som helst.Du er den Jeg har utvalgt.Du er Min utvalgte.Det var ikke alle andre Jeg tenkte på når Jeg gikk den lange veien til Golgata.Det var deg.Det var Min kjærlighet til deg som holdt Meg på korset, ikke naglene.Se, i begge Mine hender har Jeg tegnet deg.Naglemerkene i Mine hender, det var din synd, din skyld, din sykdom.Jeg naglet det i Min kjærlighet til korset.Din skam, din angst, din frykt, din depresjon og din forkastelse, det var tornekronen Jeg bar.Tornekronen bar Jeg for deg.Du er ikke en hvem som helst Mitt barn.Du var verdt å dø for.I kjærlighet var det Jeg gjorde det, og i begge Mine hender har Jeg tegnet deg 


Fra Gud 02.02.2021 Din tro vil bli prøvet.

Da sa Herren til Satan: Se, alt det han eier er i din hånd. Men mot ham selv må du ikke rekke ut din hånd. - Så gikk Satan bort fra Herrens åsyn.Job 1:12 Din tro vil bli prøvet.Job var en gudfryktig hederlig mann, som aldri gjorde det som var ondt i Mine øyne. Han var velsignet både familiert og økonomisk, og levde et uklanderlig liv.Satan ville gjøre alt han kunne for å ødelegge troen hans, og få Job til å forkaste Meg.Han drepte familien, tok fra han gård og grunn, og kastet en rekke sykdommer på han.Job mistet alt han var så takknemlig for. Det var ingen straff, men en prøvelse.Akkurat som med Job, tillater Jeg fienden å plage deg. Ikke for å straffe deg, men får å prøve troen.For å bygge karakter og ekthet i deg.Ikke se på det du har mistet på veien.Akkurat som med Job vil Jeg gi deg dobbelt igjen av det du hadde. Dobbel velsignelse er på vei, hold du bare ut, stå løpet ut Mitt barn, Jeg vil velsigne deg rikelig.


Fra Gud 01.02.2021 I deg har Jeg velbehag.

Og se, det lød en røst fra himmelen: Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag.Matteus 3:17 I deg har Jeg velbehag.Ja ikke bare velbehag, men når Jeg ser på deg fryder Jeg Meg.Jeg ser ikke lenger på din synd.Jeg ser ikke lenger på dine feiltrinn.Jeg ser ikke dine feil og mangler.Jeg ser deg. Og Jeg ser deg som du er.Jeg ser på deg som Mitt barn, Mitt elskede barn.Når du blir frelst, er du ikke lenger ikledd synden, men du blir ikledd Kristus.Når Jeg ser på deg Mitt barn, ser Jeg deg gjennom Jesus.Du er ren og verdig og du har Min fulle aksept.Min elskede sønn, Min elskede datter, Jeg har Mitt velbehag i deg. Dine interesser, din personlighet, din humor, Jeg elsker det og Jeg fryder Meg over deg.Ta det til deg Mitt barn, ta det til deg at du er skapt i Mitt bilde, til å være akkurat den du er.I deg har Jeg Mitt velbehag. 


Fra Gud 31.01.2021 Jeg har deg inderlig kjær.

Israel hadde Josef kjær fremfor alle sine sønner, fordi han var hans alderdoms sønn. Han hadde latt gjøre en sid kappe til ham. Men da brødrene hans så at faren holdt mer av ham enn av brødrene, la de ham for hat og kunne ikke tale vennlig til ham.1 Mosebok 37:3‭-‬4 Jeg har deg inderlig kjær.Akkurat som Jakob i den gamle pakt, elsket og favoriserte sin sønn, den utvalgte, slik elsker Jeg deg. Faktisk er alle Mine barn som Josef, Mine favoritter, utvalgt for en tid som denne.Denne side flotte kappen var ikke bare et klesplagg, men salvelse. Josef ble tidlig kalt og salvet til å være en forløsning for sitt folk, i hungersnøden som skulle komme. Han fikk drømmer om at familien skulle bøye seg for ham, han fortalte brødrene dette. Dette gjorde brødrene fryktelig sjalu. De ville ta livet av ham. Du vil også møte dette. Det fienden vil bruke til undergang for mine salvede, det bruker Jeg til fremgang. Josef havnet i brønnen, ble solgt som slave til egypt, men Jeg brukte alt dette til å få han inn i Min plan og hensikt. Bær din kappe og salvelse med stolthet Mitt barn, uansett hva som kommer imot deg, Jeg er med deg og har deg inderlig kjær. 


Fra Gud 30.01.2021 Dine piner har Jeg båret.

Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret. Men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom.Jesaja 53:4‭-‬5 Dine piner har Jeg båret.Det var ikke bare sykdommer Jeg bar opp på korset for deg, men alle dine piner.Hva enn som piner deg, hva enn som plager deg, Jeg bar det for deg.Angsten, smerten, depresjonen og bekymringen, fordømmelsen, fattigdommen. Jeg bar det, Jeg tok det på Meg.Forbannelsen rammet Meg, så du kan ta del i velsignelsen og ha det godt.Jeg tok på Meg det som skulle ramme deg, straffen, skammen, sykdommen og forkastelsen.Jeg tok det alt sammen, for at du skulle få fred.Ta det imot, ta det i eie, og tal det ut for deg selv og åndeverden, det er din arv som et Guds barn.Ved Min død, skal du leve i frihet fra enhver pine
Fra Gud 29.01.2021 Du skal ikke være hale.
Herren skal gjøre deg til hode og ikke til hale. Du skal alltid være ovenpå og aldri ligge under, såfremt du hører på Herrens, din Guds bud, som jeg i dag byr deg å ta vare på og holde,5 Mosebok 28:13 Du skal ikke være hale.Det er ikke meningen at du skal ligge under.Det er ikke meningen at du skal være undertrykt.Det er ikke meningen at folk skal styre deg.Jeg har satt deg til å være hode, ikke hale.Jeg har gitt deg autoritet, ikke for at du skal misbruke den på andre mennesker, men du har fått autoritet i ditt liv, til å stå oppreist, til å stå opp for det som er rett.Du skal ikke lenger trelle under synden, men ta et oppgjør med den. Du skal ikke utnytte andre, men ydmyke deg.Ei heller skal du trelle under forkastelse og negative tanker. Du har fått autoritet.Du er hode, og i Meg har du kraft til å bryte det gamle fordervede mønsteret du treller under.Du skal være over, ikke under.Bruk din autoritet, lev ut det livet Jeg har kjøpt deg fri til å leve. Du er hode og ikke hale Mitt barn. 


Fra Gud 28.01.2021 Å hjelpe er også et kall.
Da kalte de tolv hele disippelskaren sammen og sa: Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved bordene. Brødre, velg derfor ut blant dere sju menn, som har godt vitnesbyrd og er fylt av Ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven.Apostlenes gjerninger 6:2‭-‬3 Å hjelpe er også et kall.Det er ikke alle som er kallet til å stå på en platform og forkynne ordet, men det betyr ikke at de ikke har et kall.Nei, Jeg trenger alle mann på dekk, og du er en av dem. Der du trives, og der du lett trår til, der har Jeg kallt deg. Noen lager mat, noen lager kaffe, noen vasker og noen bygger.Selv om du ikke forkynner betyr ikke det at du er mindre åndelig, du har bare en annen oppgave, og Jeg trenger deg der. Og Jeg trenger at de som skal forkynne er i bønn så de alltid får tak på Mitt hjerte. De er ikke late og lar andre ta dugnaden, men de må være i den himmelske strømmen så flokken får mat i rett tid.Ikke sammenlign deg Mitt barn.Du er viktig der du er, i den tjenesten Jeg har satt deg i. Du er full av Den Hellige Ånds salvelse til å tjene der du er


Fra Gud 27.01.2021 Alt samvirker til det gode for deg.
For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt.Romerne 8:28Alt samvirker til det gode for deg.Ja alt samvirker til det gode for deg.Selv prøvelser og motgang, samvirker til det gode for deg.Ikke fordi du nødvendigvis har fortjent det, men fordi Jeg er god, og Min godhet etterjager deg dag og natt.I Jesus Kristus er du satt i det himmelske, ut fra forbannelsens grep og inn i velsignelsens rike.Selv om du føler Jeg ikke hverken ser eller hører deg, samvirker Jeg til det gode for deg fordi Jeg elsker deg, og du elsker Meg, og fordi du har overgitt deg til Min vilje.Ut av det mørke du opplever, former Jeg noe vakkert og sterkt, Jeg virker på underfult vis for at du skal få det best mulig og virke sterkt i det kall som ligger over ditt liv.Det er ikke kjørt, det er ikke over, alt samvirker til det gode for deg. 


Fra Gud 26.01.2021 Gjør ditt kall og utvelgelse fast.
Men den rettferdige av tro, skal leve. Og dersom han unndrar seg, har min sjel ikke behag i ham. Men vi er ikke blant dem som unndrar seg og går fortapt, vi er av dem som tror til sjelens frelse.Hebreerne 10:38‭-‬39 Gjør ditt kall og utvelgelse fast.Lev ditt liv i tro og lydighet Mitt barn.Når du gang på gang unndrar deg å gjøre det Jeg ber deg om, da forherder du ditt hjerte. Når du stadig trosser Meg gjør du opprør, du setter deg selv i Mitt sted, gjør deg selv til Gud.Mitt barn, Jeg vil bruke deg, i en større hensikt.Den kjærligheten Jeg viste deg da du enda var en synder, den vil Jeg du skal møte andre med.Ber Jeg deg gjøre noe, er det for en hensikt.Jeg i deg, og du i Meg.Stå ikke imot kallet, men tjen med et frimodig og glad sinn, ikke i trelldom men i Den Hellige Ånds kraft. Ber Jeg deg gå, gir Jeg også kraft til å gå. Så gå inn i kallet, gjør ditt kall og utvelgelse fast, og gå i den salvelsen du har fått.Du vet kanskje ikke kallet ditt, men der Jeg har satt deg er ditt hoved kall. Som en sønn og som en datter. Først i ditt hjem, og så ut i verden.Ikke undra deg noe mer, men gjør ditt kall og utvelgelse fast.


Fra Gud 25.01.2021 Hold ut Mitt barn.
Men den som holder ut til enden, han skal bli frelst!Matteus 24:13 Hold ut Mitt barn.Jeg som har fått deg så langt, skulle Jeg svikte deg nå?Jeg ser du har det tøft, Jeg ser ensomheten og byrdene andre mennesker legger på dine skuldre.Jeg ser smerten din.Jeg ser behovene dine.Jeg vet hva du trenger, Jeg kjenner deg bedre enn du gjør selv, ja selv hvert et hår du har på ditt hode har Jeg talt.Jeg har ikke lukket Mine øyne for deg, ei heller lukket Mine ører.Jeg vil svare deg, ja Jeg har faktisk en bedre vei for deg. Hold ut Mitt barn, det kommer, det er på vei.Legedommen er din. Friheten er din. Freden er din. Forsørgelsen er også på vei.Tro aldri at Jeg har vendt ryggen mot deg, Jeg er trofast og Jeg kommer med Mine løsninger i rette tid.Mist ikke ditt fokus, se ikke på omstendighetene, men løft ditt blikk og se på Meg.Jeg skal gjøre det 


Fra Gud 24.01.2021 Hvorfor kjemper du så Mitt barn?
Da sa Moses til folket: Frykt ikke! Stå fast! Se Herrens frelse, som han vil sende dere i dag! For slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri i evighet se dem mer. Herren skal stride for dere, og dere skal være stille.2 Mosebok 14:13‭-‬14 Hvorfor kjemper du så Mitt barn?Den kampen du kjemper, har Jeg allerede vunnet for deg på korset.Jeg har jo lovet å frelse deg, lovet å stride for deg, lovet deg at du ikke skal mangle noen ting.Du er Min, og Jeg er din Min elskede, og Jeg står bak Mitt ord.Pris Meg for dette. Pris Meg for Jeg er seier Herren, det finnes ingen som Meg.Slutt å gå i ordkrig mot ondskapens åndehær, du gir han plassen Jeg skulle hatt, han blir stor og Jeg blir liten. Min storhet blekner i hans mørke.Vær du heller stille, og la Meg stride for deg.Løft ditt blikk og gi Meg ære, la Meg være Gud, og la igjen ditt fokus bli rettet mot det gode og ikke det onde.Slipp garden, senk skuldrene og løft heller dine hender og din røst i tilbedelse og tillit til at Jeg har vunnet en seier for deg, en gang for alle


Fra Gud 23.01.2021 Min hånd er med deg.
Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere. I Jerusalem skal dere få trøst. Dere skal se det, og deres hjerte skal fryde seg. Deres ben skal bli frodige som gresset. Det skal kjennes at Herrens hånd er med hans tjenere. Men han skal bli vred på sine fiender.Jesaja 66:13‭-‬14 Min hånd er med deg.Liksom en mor trøster sitt barn, slik vil Jeg også trøste deg.Jeg vil lege de slag du har fått, og smerte skal ikke være mer.Jeg har lagt Min hånd på deg, du er Min utvalgte og Min salvede, og Jeg vil salve deg med gledens olje like foran dine fiender.Ditt hjerte skal fryde seg og glede seg i Meg.Du er utvalgt Mitt barn, og Min hånd er med deg.Min hånd velsigner deg og Jeg gir deg favør blant folkene. Du skal kjenne og se det. Andre skal kjenne og se det. At Herrens hånd er med Hans tjener. Jeg gjør deg ikke bare hel, trøster og leger deg, men velsignelsene skal også følge og etterjage deg, for Min hånd er med deg og alt samvirker til det gode for den som frykter Meg.Sannelig skal godhet og miskunnhet etterjage deg Mitt barn


Fra Gud 22.01.2021 Jeg er pottemakeren.
Jeg gikk da ned til pottemakerens hus. Og se, han gjorde sitt arbeid på dreieskiven. Og det karet som han gjorde av leire, ble mislykket i pottemakerens hånd. Da gjorde han det om igjen til et annet kar, slik han ville ha det.Jeremia 18:3‭-‬4Jeg er pottemakeren.Og du Mitt barn er leirklumpen som blir satt på dreieskiven igjen, slik at Jeg kan lage deg til et kar til Min ære.Du kan føle deg mislykket og så uendelig liten, men Jeg ser et vakkert kar.Jeg ser potensialet der du ser feil og mangler.Du prøver å fikse og lappe deg selv sammen, men du kommer aldri i mål, for det er Jeg som er pottemakeren, det er Jeg som er skaperen, og du kan ikke i din egen kraft fikse det som er ødelagt. Du kan ikke skape eller helbrede noe uansett hvor hardt du prøver.Kom Mitt barn, kom opp på dreieskiva og la Meg være pottemaker.La Meg få dreie deg om til et nytt kar, la Meg få gjøre noe nytt og vakkert i ditt liv.La Meg forme og danne deg så du blir et kar til Min ære


Fra Gud 21.01.2021 Tenn opp igjen nådegaven i deg.
Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.2 Timoteus 1:6‭-‬7Tenn opp igjen nådegaven i deg.Ja Mitt barn.La igjen nådegaven i deg bli opptent. Jeg taler ikke bare om nådegaven til å helbrede, profetere og gjøre undergjerninger, men troens gave, frelsen som er av bare nåde.La den igjen bli opptent og hold den ved like. Vær brennende i Ånden, og la ikke ilden slokke.Jeg har ikke gitt deg motløshetens ånd, ei heller feighets ånd. Men Jeg har gitt krafts, kjærlighets og sindighets ånd. Ikke bare det, men Jeg er også den som gir deg frimodighet og mot.Gå i det, voks i det, og la på nytt nådegaven bli tennt opp i deg så du kan vokse i kraft og kjærlighet til mennesker Jeg sender i din vei. Lev i, og og bruk det Jeg har gitt deg, forvalt det du har fått. Ikke legg det i en skuff, men bruk det flittig så du kan inspirere og oppmuntre mennesker rundt deg


Fra Gud 20.01.2021 Jeg vil fylle dette stedet med herlighet.
Dette siste huset skal få en større herlighet enn den det første hadde, sier Herren, hærskarenes Gud. Og på dette stedet vil jeg gi fred, sier Herren, hærskarenes Gud.Haggai 2:9 Jeg vil fylle dette stedet med herlighet.Du har ikke sett noe enda Mitt barn.Det siste huset skal få en større herlighet enn det første.Gjennom tidens løp har Jeg gjort store og mektige ting. Tegn, under, mirakler og forsørgelselser er Min signatur blant Mitt folk, med kraft virker Jeg i de som tror.Min herlighet og Min fred skal nok engang hvile over Mitt folk, og den skal bli værende til Jeg henter Min brud.Som en herlighets sky vil Jeg senke Meg ned med Mitt nærvær over Mitt folk, over de som ydmyker seg og frykter Mitt navn.Ja over deg Mitt barn, skal Min herlighet hvile og bo. 


Fra Gud 19.01.2021 Jeg vil la liv velle fram i ditt liv.
Han åpnet klippen, og det vellet fram vann. Det fløt som en strøm gjennom det tørre landet. For han kom i hu sitt hellige ord til sin tjener Abraham, og han førte sitt folk ut med glede, sine utvalgte med fryderop.Salmene 105:41‭-‬43 Jeg vil la liv velle fram i ditt liv.Det var Mitt løfte til Abraham, og det er Mitt løfte til deg.Jeg åpnet klippen, og vannet vellet fram.Aldri vil Jeg svikte Mitt ord, aldri vil Jeg bryte Mitt løfte til deg. Du skal aldri tørste, for Jeg er kilden du skal drikke av. Og den som drikker av det vannet, skal aldri tørste igjen.Selv om du vandrer i dødsskyggens dal, vil Jeg fortsatt være med deg og gi deg liv, selv om du kanskje føler Jeg er langt unna, er Jeg så nær så nær. Ja om alt syntes å være håpløst og umulig, er Jeg fremdeles håpets Gud som ingenting er umulig for. Jeg vil føre deg ut av den ørkenvandringen du befinner deg i, med glede og fryderop skal du innta løfteslandet Jeg er i ferd med å føre deg inn i. Gled og fryd deg Mitt barn, la Mitt liv velle frem fra ditt indre, idet Jeg tar deg fra en sesong og over til en ny sesong og en ny epoke i ditt liv.


Fra Gud 18.01.2021 Hvorfor er du så nedbøyd?
Hvorfor er du nedbøyd, min sjel? Hvorfor bruser du i meg? Sett ditt håp til Gud! Jeg skal ennå prise ham, mitt åsyns frelse og min Gud.Salmene 42:12 Hvorfor er du så nedbøyd?Jeg er jo den som har frelst din sjel fra døden. Hvorfor er du så nedbøyd Mitt barn, Jeg har jo betalt prisen for din frihet.Jeg er jo Herren din Gud, din forløser.Skulle Jeg liksom svikte deg nå? Tror du Jeg har glemt deg?Nei Mitt barn. Min trofasthet står alltid fast, den er ditt skjold og ditt vern.Jeg frir deg ut, Jeg frelser deg og gir deg fete retter å spise like for dine fienders øyne. Se du bare ikke inn i deres øyne, så du mister fokus, men ha ditt blikk festet på Meg og det Jeg har lovet.Løftene har fått sitt ja og amen i Kristus. Gjennom Ham har du vunnet seier, og i Ham er alt du trenger til.Du er ikke alene, Jeg er med, og Jeg er den som sørger for alle dine behov, både til ånd, sjel og kropp 


Fra Gud 17.01.2021 Du er satt til å gjøre en forskjell.
Søk den byens velferd som jeg har bortført dere til, og be for den til Herren! For når det går den vel, så går det dere vel.Jeremia 29:7 Du er satt til å gjøre en forskjell.Ja akkurat der du er, er det Jeg som har satt deg.Og Jeg har satt deg der, så du kan gjøre en forskjell.Søk din bys velferd, søk din families velferd.Velsign og be for de omgivelsene Jeg har satt deg i.Den som velsigner andre, skal selv bli velsignet.Du kan gjøre en forskjell, med dine ord.Du har makt med Gud.Søk det med iver Mitt barn.Søk Meg for byen din, kommunen din, landet ditt og familien din. Be ned Mitt rike og Min vilje inn i forretningsliv og politikk, og be inn Mitt overflods liv og løsninger inn i ødelagte situasjoner. Ikke bare vil det gå byen godt, men du vil også oppleve en mektig favør over deg i byen.Overalt hvor du ferdes, vil velsignelsen etterjage deg, fordi du er satt til å gjøre en forskjell akkurat der du er. 


Fra Gud 16.01.2021 Er du villig?
Våk og be, for at dere ikke skal komme i fristelse! Ånden er villig, men kjødet er skrøpelig.Markus 14:38Er du villig?Disipplene orket ikke å være våken en time for å be, selv om de visste at timen var kommet hvor Jeg skulle føres bort fra dem.De orket ikke våke i bønn, orket ikke gå den ekstra mila.Det samme ordet er like aktuelt i dag.Våk og be Mitt barn, så du ikke faller i fristelse.Våk og be, så du kan kjenne Min vilje.Våk og be, så din familie skal være trygg og beskyttet.Våk og be for dine ledere, så de får styrke, guddommelig ledelse og visdom.Våk og be, slik at ånden kan virke sterkt i deg.Det er ikke lenger tid til å sove.Det er en tid for å våke og be, så du kan fullføre i ånden og ikke i kjødet.Våk og be, så Mitt rike kan manifisteres på jord.Er du villig Mitt barn? Er du villig til å omprioritere litt i hverdagen, så du kan våke og be og få tak i Mitt hjerte for alle ting? Er du villig til å gi ditt liv for din neste? 


Fra Gud 15.01.2021 Du skal drives av agape.
For Kristi kjærlighet tvinger oss, idet dette er avgjort: Én er død for alle, og derved har de alle dødd. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og ble reist opp for dem.2 Korinter 5:14‭-‬15 Du skal drives av agape.Det er ikke meningen du skal tjene i all din kraft og styrke. Disiplin er vel og bra, og det bør også være endel av din Gudsdyrkelse, men uten kjærlighet blir det bare religiøse og rituelle handlinger. Paulus kjente Meg på dypet, hans hjerte var grepet av Meg og Min uendelige nåde og kjærlighet. Jeg møtte han der i det mørkeste og hardeste punktet i hans liv, han forfulgte og drepte Min menighet. Men så møtte han Meg, og ble aldri mer den samme. Min kjærlighet drev han til omvendelse,og Min kjærlighet drev han til å forkynne evangeliet. Ikke fordi han måtte, men han kunne ikke la være å fortelle hvor livsforvandlene Min kjærlighet er. Jeg gav Mitt liv i kjærlighet for morderen Paulus, han kunne ikke la være å gi sitt liv tilbake til Meg i kjærlighet. Han opplevde at der synden er stor, er nåden større og at kjærligheten er sterkere enn hatet.Ikke ta deg sammen, men fall inn i Mine armer og la agape drive deg


Fra Gud 14.01.2021 Bli ikke værende.
Utvid plassen for ditt telt, og la dem spenne ut teppene til din bolig, hold ikke igjen! Strekk dine snorer langt ut, og gjør dine teltplugger faste! For du skal bre deg ut både til høyre og til venstre, og din ætt skal ta hedningefolk i eie og bygge opp igjen ødelagte byer. Frykt ikke, du skal ikke bli skuffet, og vær ikke skamfull, du skal ikke bli til skamme! Jesaja 54:2‭-‬4Bli ikke værende.Hold ikke lenger igjen Mitt barn.Hold ikke lenger fast på det som er, hold ikke fast i det som har vært.Strekk dine snorer ut, og utvid plassen for ditt telt.Ta nye steg med Meg. Vær ikke fornøyd med tingenes tilstand, men strekk deg ut etter mer.Strekk deg ut og grip tak i det livet Jeg har for deg. Bygg opp igjen ruinene, og la Meg virke i og gjennom deg.Reis deg Mitt barn! Gå så sterk du er og frykt ikke.Jeg skal gjøre det!Du skal ikke stå tilbake i skamme, men som et oppreist vitne om at Jeg, Herren, er med deg, og Min herlighet er med deg Mitt barn, og Jeg virker på underfult vis i ditt liv.Bli ikke værende der du er, ta nye steg Mitt barn.


Fra Gud 13.01.2021 Du kan innta større dybder.
Og Gud ga disse fire guttene kunnskap og forstand på allslags skrift og visdom. Daniel forsto seg også på alle slags syner og drømmer.Daniel 1:17 Du kan innta større dybder.Daniel og vennene var noen få av en gjeng som ble utvalgt til å tjene i kongens hus. 3 år gikk de i lære og fikk undervisning for at de skulle bli så vise som mulig.De var utvalgt, og ble utdannet som de andre, men Daniel tok ikke like lett på kallet, han tok det et skritt videre, i Guds frykt.Han fikk det for seg at han skulle avstå fra fete retter og vin og holde seg til grønnsaker og vann, han ville ofre noe for å innta mer av det Jeg hadde satt han til, mer av Mitt rike.Dette er et offer Jeg hadde behag i, og ikke bare ble helsen deres bedre, men de fikk kunnskap, forstand og visdom i alle ting, også dybdene i det åndelige.Jeg svarer alltid tørstende og hungrige hjerter, som ydmyker seg fremfor Meg.Slik er det også med deg, det er alltid mer land å innta, og noen ganger må du ydmyke deg og gi slipp på noe, for å få tak i noe bedre.Vær ikke fornøyd med tingenes tilstand, innta løfteslandet, og innta større dybder med Meg 


Fra Gud 12.01.2021 La ordet virke i deg.Derfor takker vi også alltid Gud for dette: Da dere fikk det ordet som vi forkynte, tok dere imot det, ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som Guds ord, som virker med kraft i dere som tror.1 Tessaloniker 2:13 La ordet virke i deg.Ta imot Mitt ord som det er.
Ikke som et menneskeord, men som det i sannhet er, som kraft.Ordet går ikke bare inn i dine ører og prosesseres gjennom din hjerne, men det virker med kraft i deg som tror.Det kløyver igjennom, men det er også med på å skape nye ting og liv i ditt liv, særlig på områder i ditt liv hvor død og løyn har regjert.Jeg vil oppfordre deg i dag Mitt barn, til å lese ordet, mediter og grunn på ordet, og snakk med Meg om ordet.Spis Mitt ord liksom du spiser din mat, tygg på det, smak på det, svelg det og la deg bli fyllt av det.La ordet virke i deg og bli endel av deg.Mitt ord gir liv til den som finner det 


Fra Gud 11.01.2021 Du kommer igjennom dette.
Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver, skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg.Jesaja 43:2 Du kommer igjennom dette.Ja du kommer igjennom dette Mitt barn.Jeg ser deg, og Jeg vet hva du går igjennom, hvor tøft du har det. Men det skal ikke knekke deg.Du er ikke alene.Du går ikke igjennom dette alene.Glem det ikke Mitt barn, og mist ikke motet.Selv når du sier Jeg ikke ser deg, ser Jeg din sak.Når du går gjennom en flod av Problemer, skal de ikke drukne deg.Og når du går gjennom ilden, skal den ikke brenne deg.Midt i dine prøvelser er Jeg.Jeg støtter deg og holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd.Du er ikke glemt, du er ikke alene, vi går sammen du og Jeg, og ut av denne prøvelsen kommer noe så edelt, rent, sterkt og vakkert.Jeg styrker deg igjennom dette Mitt barn. 


Fra Gud 10.01.2021 Bryt ned festningsverk i ditt liv!
For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.2 Korinter 10:4‭-‬5 Bryt ned festningsverk i ditt liv!For at du skal bli grunnfestet og helliggjort er det viktig med sinnets fornyelse.Du kan ikke lenger tenke, føle og reagere som før, men la Mitt ord og sannhet få virke i ditt liv. Jeg har gitt deg autoritet til å bryte festningeverk i ditt liv, ved at du river ned tankebygninger og alt annet som går imot Mine tanker.Ta tankene til fange. Avslør og arrester de med engang de kommer, og si ut rake motsetningen.Det vil slippe taket og ikke lenger ha makt over deg.Står du djevelen imot, vil han unfly deg, for det er nettop han som gir deg disse tankene og følelsene. Det være seg hat og utilgivelse, forkastelse, eller frykt. Du kan med din munn bryte det. Ta det med i takknemmlighet i ditt bønneliv, stå i det, og du skal kjenne det skjer en forandring inni deg.Du er din egen løsning. Med dine tanker og din munn bekjenner du deg fri, og Min kraft river i stykker.


Fra Gud 09.01.2021 Dere skal støtte hverandre.
Da gikk det slik at så lenge Moses holdt sin hånd løftet, hadde Israel overtaket, men når han lot hånden synke, da fikk Amalek overtaket. Men da Moses' hender ble tunge, tok de en stein og la under ham, og han satte seg på den. Og Aron og Hur støttet hans hender, en på hver side. Så holdt hans hender seg støe helt til solen gikk ned.2 Mosebok 17:11‭-‬12Dere skal støtte hverandre.Så lenge Moses holdt hendene løftet i lovprisning til Meg, hadde han overtaket i krigen. Når han ble sliten og senket de, fikk fienden overtaket overtaket.Akkurat som Aron og Hur tok seg av Moses, er også dere kalt til å avlaste, støtte, løfte og styrke hverandre.Du er ikke kalt til å stå alene, men sammen som et folk. Du er et viktig lem, men du trenger resten av kroppen. I dag Mitt barn, ydmyk deg.Si du er sliten, be noen løfte deg opp i bønn når du ikke orker det selv.Ta imot hjelp. Ta imot trøst.Og sist men ikke minst; Vær en som løfter opp dine medmennesker.


Fra Gud 08.01.2021 Jeg gir deg kraft.
Alt makter jeg i Ham som gjør meg sterk.Filipperne 4:13 Jeg gir deg kaft.Når du går på spare bluss og føler du henger i en tynn tråd, og du har bare lyst til å gi opp.Da er Jeg alikevel der.Du er ikke en som gir opp.Du er ikke en taper, men en vinner.Du har fått en guddommelig kilde på innsiden, en kilde som gir deg kraft til å holde ut.Den gir deg kraft til å gå når du føler bena vakler.Den gir deg kraft til å holde ut kampen du kjemper.Alt makter du i Meg.Alt makter du i Han som gjør deg sterk.Jeg vet du er sliten, Jeg vet du er trøtt, men Jeg er med deg, og Jeg vil gi deg ny kraft og en ny oppdrift i ditt liv.Se deg ikke rådvill om, men løft blikket og proklamer ut at alt makter du i Ham som gjør deg sterk. Ikke litt, men alt. 


Fra Gud 07.01.2021 Sannheten skal komme frem.
Nåde og sannhet skal møte hverandre, rettferd og fred kysse hverandre. Sannhet skal vokse opp av jorden, og rettferd se ned fra himmelen. Ja, Herren skal gi det som godt er, og vårt land gir sin grøde. Rettferd skal gå fram foran ham og stadig følge i hans spor.Salmene 85:11‭-‬14 Sannheten skal komme frem.Ja sannelig skal nåde og sannhet møtes.Det er en tid for avsløringer, det er en tid hvor sannheten kommer frem for å sette fri og avsløre.Men med sannhet kommer også nåde Mitt barn.Sannheten kommer ikke frem for å straffe deg, men for å gi deg sjanse til å bli fri, og til å omvende deg.Jeg må rense og hellige Min menighet.Det må være rent, det må være godt og edelt for at Min herlighet skal trives og hvile over deg.Ta til deg ordet, ta til deg sannheten og vær åpen for at Jeg peker på ting i ditt liv, åpen for at løyn skal bli avslørt og åpen for at Jeg kan komme med gjennopprettelse og fornyelse.Sannhet og nåde går hånd i hån, omfavn den.


Fra Gud 06.01.2021 Jeg vil åpenbare Min kjærlighet for deg.
Da nå Jesus så sin mor og den disippelen som han elsket, stå der, sa han til sin mor: Kvinne, se, det er din sønn! Deretter sa han til disippelen: Se, det er din mor! Og fra den stund tok disippelen henne hjem til seg.Johannes 19:26‭-‬27 Jeg vil åpenbare Min kjærlighet for deg.Johannes kalte seg selv; den disippelen Jesus elsket.Han hadde fått en åpenbaring og et møte med Min forvandlende kjærlighet.Han åpnet seg ikke bare opp for det, men han proklamerte det ut.Troen kommer av forkynnelsen, ikke bare det andre sier men også det du forkynner.Og mer enn noen sinne trenger mennesker å få et møte med denne kjærligheten, møte omsorg og hjelp fra deg som Mitt barn.Jeg vil gi deg mødre, fedre og søsken som du skal gi omsorg.Derfor er det så viktig at du får tak på dette, og lar Meg utvide ditt hjerte så Jeg kan øse ut av Min kjærlighet i deg


Fra Gud 05.01.2021 Du skal mettes.Jeg godtgjør dere de årene da vrimleren åt opp alt - og slikkeren og ødeleggeren og gnageren, min store hær, som jeg sendte mot dere. Dere skal ete og bli mette og prise Herrens, deres Guds navn, han som har handlet så underfullt med dere. Og mitt folk skal aldri i evighet bli til skamme.Joel 2:25‭-‬26 Du skal mettes.
Hevnens tid er kommet Mitt barn.Jeg skal godtgjøre det fienden har stjelt, gnagd i stykker og ødelagt i ditt liv.Dine sår skal Jeg forbinde og helbrede.Lagerhusene dine skal aldri gå tomme.Jeg Herren er kommet for at du skal ha liv, og liv i overflod.Ja sannelig er dette året et år av gjennopprettelse av Mitt folk.Det kommer en tid av fornyelse og legedom for Mitt folk.Hold du bare ikke igjen, prøv ikke du å kontrollere Meg, men la Meg slippe til på alle områder av ditt liv og la Meg mette deg med det som godt er.Du skal ikke sulte, du skal mettes.


Fra Gud 04.01.2021 Se deg ikke lenger tilbake.
Kom ikke i hu de forrige ting, akt ikke på fortiden! Se, Jeg gjør noe nytt! Nå skal det spire fram. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken.Jesaja 43:18‭-‬19 Se deg ikke lenger tilbake.Gi ikke akt på fortiden, kom ikke i hu de gamle ting. Sammenlign ikke nåtiden med fortiden.Se, Jeg gjør noe nytt!Du ser det ikke klart nå, men Jeg sier deg; Jeg virker i det skjulte, og Jeg gjør noe nytt i ditt liv. Jeg vil løfte deg ut av det gamle og inn i det nye.Ja, selv der i sanddynene der du ser ørken og tomhet, der lager Jeg en vei.Der ingenting kan vokse, der bryter Jeg igjennom og kommer med liv.Kjenn etter i ditt hjerte, noe røres opp i din ånd, og det er Jeg som gjør noe nytt.Glem det gamle og løft ditt blikk å se; Nå kommer det nye, nå spirer det frem.Slipp du det gamle Mitt barn, så du kan gi rom til det nye Jeg vil gi deg, og se deg ikke lenger tilbake.


Fra Gud 03.01.2021 Du skal ikke tjene i egen kraft.Om noen taler, han tale som Guds ord. Om noen tjener, han tjene ved den kraft som Gud gir, for at Gud må bli æret i alle ting ved Jesus Kristus - ham som æren og makten tilhører i all evighet. Amen.1 Peter 4:11 Du skal ikke tjene i egen kraft.Hvilken ære får Jeg om du tjener deg utbrent?Nei, barnet Mitt, du må være koblet på kilden.Det er vel som å stange i veggen, uten å komme noen vei, de gangene du har bedt ut din egen vilje istedenfor å be i Ånden.Det blir tyngre og tyngre og motløsheten sniker seg inn i ditt trette sinn.Hvor mange ganger har du ikke gått i egenkraft? Resultatet blir også deretter, noen ganger også værre enn utgangspunktet.Du må la Meg fylle ditt tomme kar.La Meg flyte gjennom deg ved Den Hellige Ånd. La salvelsen styrke og lede deg.Lev ditt liv i Ånden, og tjen i kraft av Ånden.Da kan du gå og ikke bli trett, be og dra ned himmelens rike uten å bli motløs. Sett deg selv til siden og la Meg få ta over slik at Jeg kan bli æret i alle ting du foretar deg. 


Fra Gud 02.01.2021
Ordet vender ikke tomt tilbake.
Ja, likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkorn til såmannen og brød til den som eter, slik skal mitt ord være, det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil, og ha fremgang med alt som jeg sender det til.Jesaja 55:10‭-‬11 Ordet vender ikke tomt tilbake.Mitt barn, Jeg virker selv om ikke du ser noe akkurat her og nå. Liksom såkornet spirer i jorda er det med Mitt ord, du ser det ikke, men du vet det snart kommer en plante av frøet. Det ord du hører, de ord som Jeg har talt til deg, og de ord Jeg legger i din munn for å tale inn i situasjoner eller be ut over noe. Det vil skje.Du vil se forandring, det vil komme nytt liv og lys inn i døde og mørke omstendigheter.Mitt ord skaper, og du Mitt barn skal sannelig se frukten av det.Mist ikke motet, for Mitt ord skaper hva det nevner uansett hva du måtte se, uansett hva du måtte føle er Jeg over og ikke under, og Mitt ord vender ikke tomt tilbake.


Fra Gud 01.01.2021
Du skal kjenne at Jeg er Herren.
Jeg vil gjøre dem og landet omkring min haug til en velsignelse. Jeg vil sende regn i rette tid, velsignelsens regnstrømmer skal det være. Markens trær skal gi sin frukt, og jorden skal gi sin grøde, og de skal bo trygt i sitt land. De skal kjenne at jeg er Herren, når jeg bryter stengene på deres åk og frir dem av hendene på dem som holdt dem i trelldom.Esekiel 34:26‭-‬27 Du skal kjenne at Jeg er Herren.Det blir et tøft år, den åndelige hæren slår inn for fullt, du har allerede kjent oppløpet. Men du skal ikke frykte Mitt barn. Jeg, Herren er med deg. Og Jeg er den som skal bryte stengene på ditt åk, og fri deg ut av dem som holder deg i trelldom, så du kan være med som fotsoldat i Min arme'. Jeg vil sende Mitt himmelske regn i rette tid og du skal bo trygt i landet. Men viktigere enn noen sinne er det nå at du holder blikket ditt festet på Meg. Se deg ikke rundt, se deg ikke tilbake, da vil du synke -bli dradd med av massene. Fortsett bare å ha ditt fokus på Meg, søk Meg, lev tett inntil Meg. Der, i den posisjonen må fienden slippe sitt grep, og der, nær til Meg, der vil Jeg trene dine hender opp til strid og gjøre deg skarp og sterk i det du lever i den himmelske regnstrømmen.


Fra Gud 31.12.20
Jeg vil fornye deg.
Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet og det kan komme tider med fornyelse og trøst fra Herrens åsyn.Apostlenes gjerninger 3:19‭-‬20 Jeg vil fornye deg.Men Jeg slipper ikke til. Du må slippe ditt eget.Du vil ikke slippe retten til å være såret, forkastet, og bitter. Du skylder på andre, sitter fast i forbannelsens grep.Fatt et annet sinn Mitt barn, og omvend deg.Omvendelse handler ikke om å slutte med en masse greier, men om å tenke nytt.Du er ikke forkastet, du er elsket.Du er ikke verdiløs, du er verdifull.Du er ikke fattig, all verdens rikdom er tilgjengelig hos Meg.Du er ikke alene, Jeg er alltid med deg.Hvis noe stikker, når følelsene dine skriker i din sjel; fatt et annet sinn. Tenk, si og be ut det motsatte av dine tanker, proklamer Mine tanker for din sjel.Slutt å forbann deg selv og andre med dine tanker og ord, fatt et nytt sinn, og la Meg fornye og trøste din sjel.Gå inn i det nye året med nytt mot, og nye tanker.Jeg vil så gjerne fornye deg.


Fra Gud 30.12.20
Den Hellige Ånd er en gave.
Nå la de hendene på dem, og de fikk Den Hellige Ånd. Men da Simon så at Ånden ble gitt ved apostlenes håndspåleggelse, kom han til dem med penger og sa: Gi også meg denne makt, at den jeg legger hendene mine på, må få Den Hellige Ånd! Men Peter sa til ham: Måtte ditt sølv følge med deg til fortapelsen, fordi du tenkte å kjøpe Guds gave for penger! Du har ingen lodd eller del i dette ordet, for ditt hjerte er ikke rett for Gud.Apostlenes gjerninger 8:17‭-‬21 Den Hellige Ånd er en gave.Du kan ikke kjøpe Den.Du kan ikke manipulere Den.Simon var en trollmann, han var høyt aktet i byen sin og gjorde mange tegn og under.Han var en mektig mann. Evangeliet gikk fram og han kom til tro. Han møtte sin overmann og var fasinert av De tegn og miraklene som fulgte dissiplene. Folket hadde blitt frelst, men hadde ikke mottat Den Hellige Ånd før nå. Simon så dette, og ville kjøpe det for penger. Motivene hans var ikke rett, han ville ha det for å bli enda mektigere i byen. Han fant ikke rom for omvendelse. Jeg gir av Min Ånd i kjærlighet, for at du skal få kraft til å være Mitt vitne.En gave til deg, så du kan være til velsignelse


Fra Gud 29.12.20
Alle dine dager er skrevet opp.
Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!Salmene 139:16‭-‬17 Alle dine dager er skrevet opp.Fra før du ble et foster så Jeg deg.Ja det var Jeg som formet deg i din mors liv.Ikke en dag er bortgjemt for Meg, Jeg har skrevet di ned alle sammen.Ting tar av og til litt lenger tid enn planlagt, fienden gjør alt han kan for å sette deg ut av spill, ut av Min hensikt og plan med ditt liv, men Jeg har alltid engler parat til å få deg tilbake til sporet.Min plan for deg er bare god Mitt barn, men noen ganger gjør du feil valg som får deg ut av sporet.Det er ikke det at Jeg har dårlige planer for deg, men konsekvensen av dine handlinger kan desverre svi litt.I dag er det en ny dag, kom deg på sporet av ordet igjen.La Mitt ord få lyse opp din vei, og la Min plan bli fullbyrdet i ditt liv


Fra Gud 28.12.20
Jeg vil la deg se Min herlighet.
Deretter sa Herren: Se, her tett ved meg er et sted, still deg der på klippen. Og når min herlighet går forbi, vil jeg la deg stå i fjellkløften, og jeg vil dekke med min hånd over deg til jeg er gått forbi. Så vil jeg ta min hånd bort. Da kan du se meg bakfra, men mitt åsyn kan ingen se.2 Mosebok 33:21‭-‬23 Jeg vil la deg se Min herlighet.Moses og Jeg var venner.Vi talte sammen som venner og delte hjerter med hverandre.Men Mitt ansikt kunne han ikke se, for ingen kan se Mitt ansikt og leve.Dog kunne han få et glimt av Min herlighet når Jeg gikk forbi.Du som har tatt imot Jesus i hjertet kan også se Min herlighet.Klippen du står på er jo Jesus, og himmelrike er derfor ditt.Du ser Meg kanskje ikke fysisk, men som et indre bilde, og du vil kjenne Min herlighet og fred.Du vil se Min mektige hånd virke i ditt liv.Min herlighet hviler over deg der du er, hele tiden. Ikke bare et øyeblikk, men konstant skal Min herlighet være over deg.


Fra Gud 27.12.20
Gå på det ord Jeg taler.
Da sa Barak til henne: Hvis du går med meg, vil jeg gå. Men hvis du ikke går med meg, så går ikke jeg heller. Og hun sa: Visst skal jeg gå med deg. Men æren skal ikke bli din for den reisen du gjør. For Herren vil overgi Sisera i en kvinnes hånd. - Så gjorde hun seg klar og gikk med Barak til Kedesj.Dommerne 4:8‭-‬9 Gå på det ord Jeg taler.Profetinnen og dommeren Debora var en gudfryktig kvinne, Jeg gav henne visdom og innsikt i alle ting.Folket hadde lenge vært underkuet av Jabin, Kana'ens konge. Og de ydmyket seg og ropte til Meg om frelse.Jeg svarte ved å gi Debora et ord fra Meg til Barak, Jeg ville gi ham seier over Sisera, Jabins hærfører.Han ville ikke gå uten Debora. Stolte mer på henne en på Meg.Hun gikk med på det, men sa også at da ville æren gå til en kvinne. Så skjedde også, æren gikk til Jael som drepte Sisera med en teltplugg.Jeg formaner deg i dag til å ikke gjøre opprør når Jeg gir instrukser.Det gir ære og velsignelse i lydighet til det ord Jeg taler.


Fra Gud 26.12.20
Kom opp på din vaktpost.
På min vaktpost vil jeg stå og stille meg på varden. Jeg vil skue ut for å se hva han vil tale til meg, og hva jeg skal få til svar på mitt klagemål.Habakkuk 2:1 Kom deg opp på din vaktpost.Gå du opp på muren.Jeg kaller deg inn i bønn Mitt barn.Maner deg til å være tilgjengelig for Meg.Jeg lengter etter å høre din røst.Jeg lengter etter at du skal høre Min røst.Kom litt avsides med Meg.Prioriter litt annerledes.Du er så opptatt med alt annet at du ikke hører Min milde røst.Jeg taler, men du hører ikke.Jeg har rett og slett blitt litt fjern for deg.Men nå Mitt barn, kan du omprioritere.Kom deg opp på din vaktpost, så Jeg får renset de åndelige ørene dine, så du kan høre når Jeg taler til deg.Ikke bare blir det lettere å høre, men det blir også lettere for deg å se ting fra Mitt perspektiv.Kom deg opp på din vaktpost. 


Fra Gud 25.12.20
Det er nok det Jeg gjorde.
Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt! Og han bøyde sitt hode og oppga sin ånd.Johannes 19:30 Det er nok det Jeg gjorde.Du trenger ikke å legge til noe.Mitt Golgataverk, Mitt uskyldige blod utøst for deg.Det er nok. Det var alt som skulle til for å frelse deg.Du kan slippe alt nå.Slipp det tunge som har vært, slipp din smerte.Du trenger ikke lenger bære det.Skammen din, frykten din, bitterheten din.Slipp det!Jeg bar det for deg, og naglet det til korset.Så ta imot Min fred, ta imot Min kjærlighet.Kom du hit og hvil deg hos Meg.La tårene renne og gi slipp på alt det vonde.Det er fullbrakt, du trenger ikke kjempe lenger.Det var nok det Jeg gjorde 


Fra Gud 24.12.20
Jeg elsker deg.
For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.Johannes 3:16‭-‬17 Jeg elsker deg.Med en evig kjærlighet har Jeg elsket deg Mitt barn.Jeg kom ikke for å dømme deg, men for å frelse deg.Jeg har deg så inderlig kjær at Jeg gav avkall på tronen og herligheten, for å gå igjennom alt du som du som menneske går igjennom.Fra et hjelpeløst lite barn på flukt, til den smertefulle veien til Golgata.Jeg gjorde det alt for deg, fordi Jeg elsker deg.Fordi Jeg ville kjøpe deg fri fra forbannelsen.Jeg, det perfekte lytefri offerlammet, Jeg gav Meg selv til deg så du skulle bli frelst fra dommen.I dag er dagen hvor du kan feire frelsen og livet.I dag er dagen hvor du kan pakke ut den Gudegitte gaven; frelsen, friheten, helbredelsen og freden og gleden. Ta imot den gaven Jeg har gitt deg, Min kjærlighet utøst for deg


Fra Gud 23.12.20

Kast det på Meg.
Kast på Herren det som som er lagt på deg, han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige rokkes.Salmene 55:23 Kast det på Meg.Det er ikke ment at du skal bære det.Disse byrdene, kast de på Meg.Mennesker tynger deg ned, de lesser på deg tunge bører.Men Jeg vil gi deg fred, en fred som overgår all forstand.En hvile du bare kan få hos Meg.Så hva enn det er som tynger deg, kast det på Meg og ta på deg Mitt åk istede, Mitt åk som er lett og ganglig.La deg ikke lenger tynges, men la Meg holde ditt mot oppe. Hvil i det at Jeg har kontroll og Jeg er den som strider for deg.Aldri i evighet vil Jeg la den rettferdige rokkes, Jeg fører deg frem til fred og seier 


Fra Gud 22.12.20

Du skal leve sannheten tro i kjærlighet.
Sannheten tro i kjærlighet, skal vi i alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Ved ham blir hele legemet sammenføyd og holdt sammen med hvert støttende bånd, alt etter den virksomhet som er tilmålt hver enkelt del, og slik vokser det sin vekst som legeme til sin oppbyggelse i kjærlighet.Efeserne 4:15‭-‬16 Du skal leve sannheten tro i kjærlighet.Ja, hva vil det si, sier du.Jo det skal Jeg fortelle deg Mitt barn.Vær tro til sannheten og ikke dine følelser.Sannheten er jo Mitt ord.La Min Hellige Ånd lede deg og virke i deg.Fyll deg med Min kjærlighet, så du vil leve trofast etter Mitt ord.Lev ut Mitt ord, ikke dine følelser.La Mitt ord bli i deg, la Min kjærlighet få grunnfeste seg i deg så du kan bli i Meg.Du må vokse opp til mannsmodenhet i Kristus.Bli kjent med Meg.For å leve i sannheten kan du ikke være passiv. Du må aktivisere din tro, og handle på den. Du må ta til deg åndelig føde, disiplinere deg, og trene dine åndelige muskler så du blir et sterkt lem på Min kropp som kan virke i kjærlighet 


Fra Gud 21.12.20

La oss gå i rette med hverandre.
Rens dere! Vask dere! Ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne! Hold opp med å gjøre det som er ondt! Lær å gjøre det gode, legg vinn på det som er rett. Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett, før enkens sak! Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Dersom dere er villige og hører, skal dere ete landets gode ting.Jesaja 1:16‭-‬19 La oss gå i rette med hverandre.Du lever i den nye pakt, i en såkalt nådetid.Men det betyr ikke at du skal synde på nåden.Nei, Min nåde er deg til hjelp så du kan vende deg bort fra synd og urenhet, bort fra den vei du gikk på.Gå irette med hverandre.Gjør det gode og legg vinn på det som er rett.Om din bror lever i urenhet, tal ham til rette. Pek på korset, forklar blodet og forsoningen.La nåden få et møte med den nådeløse.Hjelp den farløse på kjærlighetens vei, så han kan komme til omvendelse, bli renset hvit og ete Guds rikes frukt


Fra Gud 20.12.20

Se deg ikke tilbake.
Men Lots kone, som fulgte etter ham, så seg tilbake. Da ble hun til en saltstøtte.1 Mosebok 19:26 Se deg ikke tilbake.Det var så mye synd og umoral i Sodoma og Gomorra at Jeg måtte utslette det området. De gjorde som de selv ville og fulgte ingen bud eller regler.De fant ikke rom for omvendelse.Den dag i dag kan du fremdeles lukte svovellukten av svovelen som kom ned fra himmelen.Men det bodde en Gudfryktig mann der, nemlig Lot og hans familie.Jeg hadde en frelsesplan for dem, nemlig å følge Min instruks, dra ut av byen og aldri se seg tilbake.Lots kone klarte ikke det, tankene hennes var fremdeles igjen i byen, i det gamle miljøet.Mitt barn; Du må forlate det gamle i tankene dine og ikke se deg tilbake, men følge Meg av hele ditt hjerte så du ikke igjen blir fanget i ditt gamle fordervede mønster.Glem det som har vært, løft ditt blikk mot Meg, og la Meg lede deg. 


Fra Gud 19.12.20

Jeg vil skjule deg i Min hytte.
For han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag, han skjuler meg i sitt skjermende telt. På en klippe fører han meg opp. Nå løfter jeg mitt hode høyt over mine fiender rundt omkring meg. Jeg vil ofre jubeloffer i hans telt. Jeg vil synge og lovsynge for Herren.Salmene 27:5‭-‬6 Jeg vil skjule deg i Min hytte.Du føler deg fanget.Du føler deg naken og bar, helt forlatt.Men det er ikke sannheten.Jeg skjuler deg i Min hytte. Min trofasthet er skjold og vern for deg.Ser du ut av vinduet blir du tatt av krigen og stormen.Men vend du ditt blikk innover i hytta, her er det trygt og godt. Her inne, i Min trygge favn vil freden bre seg over deg som et godt og varmt teppe.Len deg på Meg, og sett din lit til Meg.La Meg skjule deg i Min hytte og bli her.Når du har fått landet godt og hvilt deg ut i Min kjærlige favn vil du se klart og tydelig at Jeg alltid har vært med.Det vil fødes frem en trygghet og glede bare Mitt nærvær kan skape. Kom Mitt barn


Fra Gud 18.12.20Jeg er ditt lys.Solen skal ikke mer være ditt lys om dagen, og månen skal ikke skinne og lyse for deg. Men Herren skal være et evig lys for deg, og din Gud skal være din herlighet. Din sol skal ikke mer gå ned, og din måne skal ikke miste sitt skinn. For Herren skal være et evig lys for deg, og dine sørgedager skal være til ende.Jesaja 60:19‭-‬20 Jeg er ditt lys.Om du skulle vandre på mørke steder, trenger du ikke frykte, for Jeg er ditt lys, og mitt lys skinner igjennom deg, og rundt deg.Jeg er der sammen med deg.Jeg som er livets lys, Jeg lyser for deg i enhver omstendighet du måtte møte.Så frykt ikke Mitt barn.Ikke noe mørke er så mørkt at ikke Jeg kan lyse det opp.Når Mitt lys kommer, når Min herlighet kommer, da må mørket vike.


Fra Gud 17.12.20Jeg vil hellige deg.Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!1 Tessaloniker 5:23 Jeg vil hellige deg.Mitt barn, også du trenger å helliggjøres.Ydmyk deg for Meg.La Meg få beskjære deg og kutte bort det i ditt liv som ikke bærer frukt.Det er Meg, Fredens Gud som skal gjøre det.Måten Jeg gjør det på er smidig og kjærlig.Jeg hogger ikke i omganger, men kutter det fort av.La Meg ta Meg av beskjæringen.La Meg hellige deg helt igjennom.La Meg, Fredens Gud, bevare deg fullkommen til den dag Jeg kommer igjen.Jeg vil hellige deg, men du må overgi deg.La Min kjærlighet drive deg til omvendelse.Jeg er en gentleman, Jeg tvinger Meg ikke på.Du har fri vilje, og du må selv ta et valg om å følge Meg og la Meg hellige deg.Valget er ditt. Men det ene valget fører med seg både salvelse, kraft og velsignelse 


Fra Gud 16.12.20Lev ikke bare for deg selv.Vi formaner dere, brødre: Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle!1 Tessaloniker 5:14 Lev ikke bare for deg selv.Du kjenner kanskje ikke at du har myndighet til å korrigere og irettesette noen som ikke skikker seg vel, som gjør opprør og lager strid.Men noen har den tjenesten.Jeg har mange forskjellige blåseinstrumenter, men den som blåser i de er Meg.Dere er en kropp, Jeg er hode, og dere er hver deres lem, hvert menneske er et redskap for Meg.Dere skal ha omsorg for hverandre og tjene hverandre.Sett mot i de mismodige.Trøst de som sørger.Gi mat til de som sulter, og rekk ut en hånd der det trengs hjelp.Er det ikke på tide å løfte blikket bort fra deg selv og spørre Meg; Far, hvem trenger en velsignelse i dag? Hva kan jeg gjøre?Dette er bønner Jeg svarer med glede og Jeg drøyer ikke. Så tre frimodig frem og spill på det instrumentet du får utdelt 


Fra Gud 15.12.20Du skal ikke mangle noe.For så sier Herren, Israels Gud: Melkrukken skal ikke bli tom og oljekruset ikke mangle olje helt til den dagen Herren sender regn over jorden.1 Kongebok 17:14 Du skal ikke mangle noe.Kvinnen ved Sarepta hadde nesten ikke mat, faktisk så lite at hun trodde hun og sønnen skulle dø.Men Jeg talt til henne via Min profet, at hun skulle gi ham mat først, så lage til seg selv.Hun fikk et oppdrag fra Meg, et oppdrag om å tjene og å gi. Hun fikk et løfte om at hun ikke skulle mangle noe, og hun grep det i tro, hun kjente salvelsen.Når hun begynte å bake hadde hun et løfte om at melkrukken og oljekrukken aldri skulle gå tom.Hun fikk erfare at lydighet er bedre enn offer.Hun fikk erfare at Jeg er trofast.Hun fikk erfare at Jeg som kalte henne til et oppdrag, også ville forsørge det. Når Jeg ber deg gjøre noe, vil Jeg også komme med guddommelig forsørgelse. Når du gir, skal du sannelig få mer tilbake.Når du handler på det Jeg taler, skal du ikke mangle noe.Så stol på det Mitt barn, Jeg vil forsørge deg når du går ut i det Jeg kaller deg til. 


Fra Gud 14.12.20Stå opp og rist av deg støvet.Våkn opp, våkn opp, kle deg i din styrke, Sion! Ta på deg ditt høytidsskrud, Jerusalem, du hellige by! For de uomskårne eller urene skal ikke komme inn i deg igjen. Ryst støvet av deg, stå opp, ta sete, Jerusalem! Gjør deg løs fra båndene om din hals, du fangne Sions datter! For så sier Herren: For intet ble dere solgt, og uten penger skal dere bli gjenløst.Jesaja 52:1‭-‬3Stå opp og rist av deg støvet.Det som har skjedd, de ruinene du ligger er et gammelt kapittel. Fienden har ropt, brølt og prøvd å skremme deg ut av kallet. Han har holdt deg nede lenge nok nå.Salvelsen binder ikke, den legger ikke byrder på dine skuldre, den setter deg fri fra åk.Nå er det på tide å reise seg Mitt barn, i Min veldige kraft. La fortid være fortid.Det som har bundet deg har ikke lenger makt, for Mitt blod bryter lenker og bånd.Bruk det Mitt barn, bruk Mitt dyrebar blod i ditt liv.Rist av deg støvet, rist av deg sorgen, rist av deg det som har vært.Kom ut i frihet. For intet ble du solgt til trelldommen, men jeg har kjøpt deg fri med Mitt dyrebare blod


Fra Gud 13.12.20Det er makt i den rettferdiges bønn.Bekjenn derfor deres synder for hverandre og be for hverandre, for at dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn har stor kraft og virkning.Jakob 5:16 Det er makt i den rettferdiges bønn.Ikke alle bønner som bes, stiger opp til Meg.Mange bønner går ikke lenger enn ut av munnen. Hjerteholdningen til mennesket som ber er ikke rett, synden hindrer og binder.Og en demoner står ved din side og kansellerer disse bønnene, synd gir djevelen et fotfeste i ditt liv.Jeg snakker ikke bare her om synlig synd som hor, drap, og løyn, men Jeg taler om det du gjør i det skjulte, i tankene og sinnet ditt, bitterhet og anklager. Det er der synden fødes, og det er der du må ta et oppgjør.Jeg kan ikke komme å helbrede ditt indre før du gir slipp og omvender deg, for du blokkerer den himmelske strømmen med dine egne ideer, både hos deg selv og dine. Så i dag Mitt barn; Bekjenn, omvend deg og be om helbredelse. Ydmyk deg og la Min veldige kraft komme over deg og sette deg fri. Jeg har allerede betalt prisen for din rettferdiggjørelse, så ta imot den Mitt barn, og la himmelrike backe bønnene dine 


Fra Gud 12.12.20Tål urett.De drev ham ut av byen og steinet ham. Vitnene la klærne av seg ved føttene til en ung mann som hette Saulus. Og de steinet Stefanus, mens han ba og sa: Herre Jesus, ta imot min ånd! Så falt han på kne og ropte med høy røst: Herre, tilregn dem ikke denne synden! Og da han hadde sagt dette, sovnet han inn.Apostlenes gjerninger 7:58‭-‬60 Når du tar et standpunkt, velger å følge Meg, velger å vitne, da vil du også møte motgang.I alle tider har det reist seg opp en ånd av Saulus når Mitt rike går frem. En religiøs åndsmakt som vil steine deg til døde. Kanskje ikke fysisk, men åndelig sett vil denne åndsmakten drepe deg.Disse steinene som blir kastet mot deg kan komme i form av ord, handlinger, osv, og de vil alltid prøve å få en inngang. Først i ditt sinn, for at du skal miste troen, miste håpet, miste besinnelsen, og føre motløshet over deg. Når den så har fått et feste i ditt sinn, går det videre til din ånd for å slukke den og jage den ut. Men du har fått nøkkelen Mitt barn, til å overkomme denne taktikken. Du har fått Min kjærlighet utøst i ditt hjerte. Du kan tilgi, velsigne og be for de som forfølger deg. Jeg gir deg kraft og styrke til å stå løpet ut, og tåle den urett som rammer deg 


Fra Gud 11.12.20Vokt deg.For jeg har ikke holdt noe tilbake, men jeg har forkynt dere hele Guds råd. Så gi da akt på dere selv og på hele hjorden, som Den Hellige Ånd har satt dere som tilsynsmenn for, for at dere skulle vokte Guds menighet, som han vant seg med sitt eget blod. Jeg vet at etter min bortgang skal det komme glupende ulver inn blant dere, som ikke skåner hjorden.Apostlenes gjerninger 20:27‭-‬29 Vokt deg.Du har fått hele Mitt ord til rettledning og formaning, og du er satt i menigheten for å gi akt på og vokte den, pleie den, gi åndelig føde og veiledning til den.Men alt begynner med deg. Du må gi akt på deg selv. Du må leve ditt liv i ransakelse, omvendelse og kjærlighet. Du skal være en trygg person som mennesker får tillit til.Du er kalt til å leve et liv i kjærlighet, være en brobygger for Mitt rike, ha tilsyn med tingenes tilstand og sette en god atmosfære rundt deg.Ikke bare i menigheten, men i din familie. Du skal bygge opp hjorden rundt deg, du skal være en hyrde der Jeg har satt deg.Vokt deg, vokt den, skån, plei og vern om Min hjord


Fra Gud 10.12.20Det er glemt.Jeg, jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu.Jesaja 43:25 Det er glemt.Mitt barn, det er glemt.Dine synder kommer Jeg ikke lenger i hu.Du er vasket ren i Jesu blod, din skyld og synd er vasket bort.Når du omvender deg og ber Meg om tilgivelse, ja da tilgir Jeg uten å nøle.Du er tilgitt, dine synder og misgjerninger ligger i glemselens hav, de finnes ikke mer.Like fort som Jeg har tilgitt, er du rask til å fiske det opp igjen fra glemselens hav.Men Jeg sier deg; La det gå, slipp det.Slutt å torturer ditt sinn.Det gamle er forganget, se alt er blitt nytt.Forlat de gamle tankene, og lev i fornyelse av ditt sinn.Liksom Jeg har glemt det, liksom Jeg har utslettet dine misgjerninger, ber Jeg også deg om å glemme og slette det vonde ut av ditt minne. Gi det fra deg.La Min salveolje og legedom flyte over ditt minne, og slipp det aldri inn igjen 


Fra Gud 9.12.20La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode. Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre! Vær ikke lunkne i iveren! Vær brennende i ånden, tjen Herren! Vær glade i håpet, tålmodige i trengselen, vedholdende i bønnen! Kom de hellige til hjelp i deres nød. Legg vinn på gjestfrihet! Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke! Gled dere med de glade, og gråt med de gråtende! Ha ett sinn innbyrdes! Romerne 12:9‭-‬16 La kjærligheten være uten hykleri.Akkurat som Jeg har vært nådig mot deg, slik skylder også du å være nådig mot andre.Slik Jeg gav Meg selv for deg, slik skylder også du å legge ned ditt liv for andre. Avsky det onde, avsky selvhevdelse og bitterhet og vær varmhjertet og overbærende med hverandre. Kjærligheten søker ikke sitt eget.Når du er brennende i Ånden, lever du ditt liv i Ånden. Og lever du ditt liv i Ånden, da lever du også ditt liv i kjærligheten. En kjærlighet som er så ren, så mild, så trofast, så ydmyk og forsiktig, så trygg, så fylt av glede og velsignelse. Jeg ønsker ikke at din hardhet skal være kjent hos alle, men din mildhet og nestekjærlighet. La ikke hykleri og falskhet snike seg inn i dine motiver, men ha et rent og oppriktig hjerte for Meg og din neste. Kjemp den gode strid sammen, og ha et sinn innbyrdes


Fra Gud 8.12.20Jeg vil gi deg fred.Må han selv, fredens Herre, gi dere fred, alltid og på alle måter! Herren være med dere alle!2 Tessaloniker 3:16 Jeg vil gi deg fred.På alle måter vil Jeg gi deg fred.Uansett hva du går igjennom.Uansett hva andre mennesker utsetter deg for.Uansett hva som skjer.Jeg vil gi deg fred.Jeg er fredsfyrsten, og Jeg har tatt bolig i deg.Så når det blåser opp til storm; la deg ikke forferdes, og bli ikke urolig.Min fred har Jeg gitt deg.Ta imot Min fred med takknemlighet, Min fred som overgår all forstand skal bevare ditt hjerte.Min fred som Jeg har gitt deg.Bruk den! Ikke forkast den.Ta ikke imot frykten som står å roper ved din side, men ta imot Min fred i enhver situasjon du møter 


Fra Gud 7.12.20Hold dine løfter.Når du gjør Gud et løfte, så dryg ikke med å holde det, for han har ikke behag i dårer! Hold det du lover! Bedre er det at du ikke lover, enn at du lover og ikke holder det.Forkynneren 5:3‭-‬4 Hold dine løfter.Det er ikke likegyldig hva du gjør med ordene dine.Gir du et løfte gang på gang uten å holde det, vil noen bli såret, også Jeg blir såret.Du skjønner det Mitt barn, at ord binder deg og det binder mennesker.Hvis du gjentatte ganger møter et menneske og hver gang sier at vi må ta en kaffi en dag, og du ikke står for det, hva tror du skjer med det mennesket og relasjonen til deg.Personen blir skuffet, føler seg alene og tror ingen bryr seg og mister tillit. Personen blir bundet.Du blir også bundet, men på en annen måte.Du blir lik en dåre, en tvesinnet mann, en bølge som kastes hit og dit. En person som vandrer på utsiden av velsignelsen. Et menneske som er vanskelig å stole på.Vær tro til Meg, vær tro til de Jeg har satt i din vei. Stå for det du sier, og hold dine løfter.Ikke bare si de rette ting, men gjør de rette ting


Fra Gud 6.12.20Jeg vil løse deg fra selvskading.Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.1 Korinter 12:26‭-‬27 Jeg vil løse deg fra selvskading.Fo det er nettop det mange kristne og mange familier holder på med.Du gjør det kanskje ikke bevisst, men fordi du har en rot av forkastelse, handler du også deretter.Istedenfor å tenke og handle rasjonelt, så reagerer du helt ut av sammenheng og forvrenger det som egentlig skjer, en løyn blir plantet i ditt sinn.Resultatet er selvskading. Du anklager din neste basert på en løyn, den ene armen kutter den andre, du skader din egen kropp.I dag er Jeg her for å la sannheten sette deg fri.Vende deg bort fra det og la meg løse deg fra denne forkastelsen. Du er et lem som er kalt til å bry deg om resten av kroppens lemmer, ikke ødelegge dem.Når du kutter deg på fingeren; tar du ikke da å renser den, plastrer den og er forsiktig med den?Slik skal du også være med din neste Mitt barn


Fra Gud 5.12.20Du er viktig.Den som høster, får lønn, og han samler inn grøde til evig liv, for at både den som sår og den som høster, kan glede seg sammen. For her er det et sant ord at én sår og en annen høster.Johannes 4:36‭-‬37 Du er viktig.Ikke se smått deg selv.Du er kanskje ikke der, at du går bort å deler evangeliet på gata og ber frelsesbønn der, men noen er kalt til det.Du deler kanskje vitnesbyrd med noen nære.Du deler kanskje ordet i sosiale medier.Eller du sår inn midler, penger og tjenester inn i en tjeneste som bringer frelsesbudskapet ut.Du har en funksjon, og det er viktig at du kjenner din plass der du trengs..Noen sår penger, noen sår bønner og noen sår ordet. Andre igjen går ut og høster inn sjeler til frelse.Noen lytter og noen taler.Men ingen er viktigere enn andre, alle er like viktige lemmer på Min kropp.Og lurer du på hva og hvordan du kan tjene meg? Det du kjenner en brann for og tenker mye på, det er der Jeg vil bruke deg, og du er en viktig brikke akkurat der


Fra Gud 4.12.20Jeg vil åpenbare Min herlighet.Jerusalem skal ligge fritt og åpent, fordi det bor slik en mengde mennesker og fe der. Og jeg, sier Herren, vil være en ildmur rundt omkring byen. Og jeg vil åpenbare min herlighet der.Sakarja 2:8‭-‬9 Jeg vil åpenbare Min herlighet.Over Min menighet vil Jeg åpenbare Min herlighet.Når Mitt folk ydmyker seg og vender om til Meg, da vil Jeg også svare og komme.Jeg vil komme å ta bolig i deres midte, og der Herrens Ånd er, der er det frihet. Der som Mitt folk bor, der skal det være fritt og åpent, og Min herlighet skal hvile over det stedet.Rundt menigheten vil Jeg reise en ildmur.En mur finnes rundt alle menigheter, engler som tjener de som skal arve frelsen. Men muren har full dekning. Mange menigheter har huller i beskyttelsen på grunn av diverse svake karakterer, religiøsitet, kontroll eller verdslighet. Englene står å venter på at Mitt folk skal sette dem i bevegelse. Full beskyttelse finnes bare på steder hvor Jeg får rom og tid, og hvor kjærlighet, ordet, bønn og tilbedelse får førsteprioritet.Jeg vil åpenbare Min herlighet, og det begynner med deg Mitt barn, ved at du lar Meg sette deg på dreieskiven og ydmyker deg.


Fra Gud 3.12.20Lev i lyset.For alt som blir åpenbart, er lys. Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg.Efeserne 5:14 Lev i lyset.Ja Mitt barn, det er på tide å våkne.Det er på tide å la sannheten bli åpenbart for deg.På tide å la Mitt ord og sannhet få lyse opp hos deg.Du har tidlere vandret som du selv ville.Mørket omkapslet deg, og det bandt deg.Du gikk i blinde, forvirret som i søvne.Du gikk og så ingen retning eller mening.Men nå er det over!Nå Mitt barn er det tid for å reise seg og gå. Jeg har satt på lyset, og Jeg vil fortsette å lyse for deg så du ikke skal støte din fot mot noe vondt.Så lenge du følger Meg, så lenge du lar Mitt ord, sannheten være din lykt, vil du aldri kunne gå deg vill.Lev i lyset Mitt barn 


Fra Gud 2.12.20Lovprisning er ditt mektige våpen.Når dere drar i krig i deres land mot fiender som overfaller dere, skal dere blåse alarm med trompetene. Og Herren deres Gud skal komme dere i hu, så dere skal bli frelst fra deres fiender.4 Mosebok 10:9 Lovprisning er ditt mektige våpen.I alle tider har Mitt folk hatt et mektig våpen.Nemlig lovprisning.Det er en grunn til at Jeg skapte musikk, og det er for at du skal bruke det. Lovprisning er din nøkkel til seier. Når du danser, spiller og synger i ærefull tillit til Min suverenitet, ja da troner Jeg på din lovsang og får virke på underfult vis. Du er i en strid, om du vil eller ei. Og får å nå ditt fulle potensial og vinne seier på alle områder, er lovprisning porten til seier.Se bare på Jeriko; 6 dager gikk de i tog rundt muren mens de blåste i shofaren. Det samme gjorde de dag 7, men da satt de også i gang med å rope og juble for seier.Du har kanskje ikke en trompet å blåse på, men din røst er enda vakrere og mektigere enn noe annet instrument. Din munn er din trompet, så blås Mitt barn, la lovprisningen lyde og bruk ditt mektige våpen. Jeg vil frelse deg ut fra den krigen du står i 


Fra Gud 1.12.20Vær ett folk.Hele flokken av dem som var kommet til troen, hadde ett hjerte og én sjel. Apostlenes gjerninger 4:32 Vær ett folk.Ďen første menigheten var utenom det vanlige.De var ett folk, med ett hjerte og en sjel.De hadde omsorg og et hjerte for hverandre.Ingen manglet noe.De rike og velstående solgte og gav til apostlene, og de delte ut til de som trengte.De så sin neste.Ikke bare det, men de var så påkloblet Den Hellige Ånd, fulle av kraft og forkynte evangeliet overalt.De var ett folk, med samme sinnelag.Ett folk som valgte å ta opp sitt kors for å følge Meg.Ett folk som daglig kom sammen, delte Mitt ord, hadde samfunn med hverandre og Den Hellige Ånd.De var i Meg, og Jeg i dem.De levde et liv i kjærlighet.De elsket sin neste høyere enn seg selv.Det er det du også er kalt til, leve for noe som er større enn deg selv.Er du villig til å legge ned ditt liv for andre? 


Fra Gud 30.11.20Jeg vil åpenbare hemmeligheter for deg.Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmeligheter. Daniel 2:28 Jeg vil åpenbare hemmeligheter for deg.Men Jeg venter på at du skal bli klar for å ta imot det Jeg vil fortelle deg.Du skjønner, karakteren din må bygges.Daniel var igjennom mange prøvelser og trengsler før Jeg begynte å dele min visdom med han.Det begynte med en drøm om at brødrene skulle bøye seg for han. Han ble stolt og skrøt vilt om drømmen til brødrene. Det førte til hat og misunnelse. Han havnet i brønnen.Der begynte hans reise, først ydmykhet, så slaveri. For å få en sterk karakter som Jeg kunne bruke, måtte Jeg skru opp temperaturen så alt det kjødelige måtte vike. Igjen sto en sterk Daniel, ydmyk, vennlig, full av tro og gudsfrykt. Jeg åpenbarte hemmeligheter for ham som ingen visste om. Og jeg ga ham visdom og guddommelig innsikt både når det gjalt drømmetydning og hvordan man skulle styre et land. Også for deg vil Jeg åpenbare hemmeligheter. Jeg vil gi deg guddommelige nøkler og strategier. Men tiden må være rett. Jeg vil ikke miste deg inn i stolthet og opprør.Du er så dyrebar for Meg 


Fra Gud 29.11.20Jeg har et rikt liv for deg.Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! 4 Mosebok 6:24‭-‬26Jeg har et rikt liv for deg.Det er ingenting Jeg heller vil enn å velsigne deg.Når du vender om til Meg, vil du også vende deg bort fra forbannelsen, og inn i velsignelsen.Forbannelsens grep vil løsne og du vil oppleve hva som ligger i velsignelsen.Her hos Meg er det beskyttelse mot farer.Du vil oppleve at Min nåde er over deg.Sannelig skal du også kjenne at Min fred som overgår all forstand overskyller deg.Det du tar deg fore skal lykkes for deg, og Min favør skal hvile over deg og gi deg fremgang.Jeg skal befale velsignelsene å komme over deg i stort monn. Ja sannelig skal du kjenne at Jeg har behag i deg, og at livet i Meg er et rikt liv


Fra Gud 28.11.20Fest ditt blikk på Meg.Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. Hebreerne 12:1‭-‬2 Fest ditt blikk på Meg.Jeg skal gjøre det.Jeg skal fullbyrde det verk Jeg har begynt.Legg av det som tynger deg, legg det fra deg ved korsets fot og løft ditt blikk.Fest ditt blikk på Meg, Jeg som er troens oppphavsmann og fullender.Der, i den posisjonen, med blikket festet på Meg, der blir Jeg stor.Og der vokser troen på at det du venter på, det snal komme.Det du håper på skal skje.Slutt å stritt imot, slutt å løp andre steder.Løp du det løpet Jeg har staket ut for deg.Det er der salvelsen virker.Så legg av deg synden og det som tynger deg.Fest ditt blikk på Meg.


Fra Gud 27.11.20Jeg bryter igjennom.Da sa han: Herren har brutt igjennom mine fiender foran meg, som vann bryter igjennom. Derfor ble dette stedet kalt Ba'al-Perasim.2 Samuel 5:20 Jeg bryter igjennom.Akkurat som Jeg var med David, er Jeg med deg.Han og du ble skapt for gjennombrudd.David søkte Meg,ventet på Meg,og gjorde bare det Jeg sa han skulle gjøre.Her sa Jeg til han at han skulle gå, og at Jeg ville gi han seier over filisterene.Dette store mektige folket som alle fryktet.Men David fryktet ikke, for han visste at Jeg var med, han visste at gjennombruddet var der.Slik er det også for deg. Det er en tid for gjennombrudd!Jeg bryter igjennom fiendene som står foran deg.Som vann bryter igjennom og finner nye veier, slik bryter Jeg Meg vei i ditt liv, i din omstendighet.Du er Ba'al-Perasim, som betyr gjennombryteren.Du er det, og det er for deg. NÅ! Det gjelder ikke bare andre,men Jeg bryter igjennom for deg,Jeg bryter igjennom i deg og rundt deg. Følg Meg, og bruk Min strategi. Gå mot strømmen, gå mot følelsene, gå med Meg.Mitt rike og Min herlighet bryter igjennom nå.


Fra Gud 26.11.20Prioriter rett.Men Herren svarte og sa til henne: Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne.Lukas 10:41‭-‬42 Prioriter rett.Marta jobbet og styrte. Hun var så optatt med å tjene Meg at hun ikke hadde tid til Meg.Ikke bare det, men hun ble irritert fordi Maria ikke gjorde noe arbeid.Maria satt ved Mine føtter. Hun lyttet til det Jeg hadde å si, og tok imot det Jeg ville gi. Hun bygde en sterk relasjon til Meg.Hun prioriterte det intime fremfor det praktiske.Og det forandret henne.Du trenger også å sitte ned ved Mine føtter.Ikke kast bort livet ved å bare tjene, men bli kjent med, og motta livet i det å bygge relasjon til Meg.Hvordan kan du tjene rett om du ikke vet hva Jeg tenker?Kom til kjernen Mitt barn.Gjør litt om på prioriteringene så proppen løsner, så vil transformering skje.Dette gjelder også i vanlige relasjoner


Fra Gud 25.11.20Vær brennende i Ånden.Derfor minner jeg deg om at du igjen opptenner den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.2 Timoteus 1:6‭-‬7 Vær brennende i Ånden.Opptenn den nådegsven som er i deg.Jeg taler ikke om gaven til å helbrede, profetere og de andre nådegavene Paulus nevner.Jeg taler om Den Hellige Ånd i deg.Du må legge ved på bålet så flammen ikke dør ut.Slik er det også med ditt åndelige liv.Vær brennende!Ha alltid ditt blikk løftet på Meg, be i Ånden, lovpris og tilbe.La ikke ilden slukne og dø ut.La ikke motløshet, frykt og feighet få taket i deg.La heller krafts, kjærlighets og sindighets ånd få styre deg, ved at du lever ditt liv brennende i Den Hellige Ånds kraft.Motløshet finnes ikke i salvelsen, og hat og intriger finnes ikke i kjærligheten.Så i dag Mitt barn, lytt til det Jeg vil si: Legg ved på bålet og vær brennende i Ånden.


Fra Gud 24.11.20Jeg bærer deg.Og siden i ørkenen. Der så du hvordan Herren din Gud bar deg, som en mann bærer sitt barn, hele den veien dere gikk, til dere kom til dette stedet. Likevel trodde dere ikke på Herren deres Gud.5 Mosebok 1:31‭-‬32 Jeg bærer deg.Jeg førte Israels folk ut av slaveriet i Egypt. For å komme til løfteslandet måtte Jeg føre dem gjennom ørkenen.I denne vandringen mistet de Meg av syne.Selv om Jeg hadde satt de fri.Selv om de hverken manglet mat eller klær.De så på det de ikke hadde, istedenfor å se på det de hadde.Som en mann bærer sitt barn, slik bar Jeg dem.Men de så det ikke.Det samme gjelder deg Mitt barn.Du mister Meg så lett av syne, men sannheten er at Jeg bærer deg.Jeg bærer deg gjennom det tunge, det vanskelige og det tørre landskapet du befinner deg i.Jeg bærer deg Mitt barn


Fra Gud 23.11.20Hver dag har nok med sin egen plage.Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.Matteus 6:34 Hver dag har nok med sin egen plage.Vær ikke bekymret for morgendagen. For hva du skal spise eller kle deg i.La ikke uro og frykt torturere ditt sinn, du vet jo hvor det kommer fra.Nei la Min fred fylle deg, Min fred som overgår all forstand.Se deg rundt Mitt barn, se på alt det gode du har.Fryd og gled deg over det Jeg har gitt deg.Du tror du er fattig, men du er rik.Så søk da Mitt rike, så skal du få alt det andre i tillegg.Det er et løfte fra Meg til deg.Så vær ikke bekymret for morgendagen, frykt ikke Mitt barn. 


Fra Gud 22.11.20Du er trygg.

Av David. Herren er mitt lys og min frelse, hvem skulle jeg frykte? Herren er mitt livs vern, hvem skulle jeg engstes for? Når ugjerningsmenn kommer imot meg for å sluke meg - mine motstandere og mine fiender, så snubler og faller de selv. Om en hær leirer seg imot meg, frykter ikke mitt hjerte. Om krig reiser seg imot meg, enda er jeg trygg.
Salmene 27:1‭-‬3 Du er trygg.Mitt barn, du skal ikke gå under. Jeg er ditt lys og din frelse, et vern på nødens dag.Du er trygg Mitt barn.Når verden rundt deg raser. Når alt ser mørkt og håpløst ut.Når dine motstandere reiser seg og skriker mot deg, en ondskapens åndehær leirer seg.Selv da er du trygg.For Min trofasthet er skjold og vern.Jeg er din faste klippe, og ikke noe kan rokke det.Husk Mitt barn, at Han som bor i deg, er større enn han som er i verden.Mine engler beskytter deg, og slår leir rundt de som frykter Meg.Vær ikke redd Mitt barn, Jeg har overvunnet denne verden


Fra Gud 21.11.20.

Du må be i tro Mitt barn.
Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet, som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.Jakob 1:6‭-‬8
Du må be i tro Mitt barn.Du må tro at Jeg står bak Mitt ord, tro at Jeg lønner den som søker Meg.Vantro hindrer ditt bønnesvar å komme.Men hvordan skal jeg klare å produsere den troen jeg trenger da Gud, spør du deg.Troen kommer når du bruker lovprisnings nøkkelen din.Takk Meg for alt.Takk Meg under alle forhold.Der i takksigelsen, er det et møtepunkt mellom himmel og jord, der skapes det en forventning og en tillit til Meg.Når du løfter ditt blikk fra deg selv, og fra ditt problem, og over på Min makt og Mitt Herrevelde, der skapes troen du trenger for å få gjennomslagskraft i ditt bønneliv


Fra Gud 20.11.20

Det du ber om vil Jeg gi deg.
Samme natt åpenbarte Gud seg for Salomo og sa til ham: Be om det du vil jeg skal gi deg!2 Krønikebok 1:7
Det du ber om vil Jeg gi deg.Jeg er ikke en Gud som ignorer deg og unngår deg. Jeg er en Gud som ser deg, som hører deg og som svarer deg. Jeg er også en Gud som bryr Meg, og som lengter etter at du frimodig begjærer av Meg.Lengter etter at du skal kjenne Meg på alle dine veier.Dette hadde Salomo fått tak i, og han hadde ærefrykt for Meg og det kallet han fikk som konge.Han kjente Meg, kjente Min makt, og visste at i seg selv var han liten og svak.Han ba med frimodighet, om visdom og kunnskap til å lede folket som konge.Gud svarer slike bønner.Salomo fikk guddommelig visdom som ingen hadde sett maken til, han ble viden kjent.Han ba bønner etter Mitt hjertet og forventet svar.Nå er det din tid, be så skal du få Mitt barn 


Fra Gud 19.11.20

Jeg har utvalgt deg.
Men det dåraktige i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre de vise til skamme. Og det som er svakt i verden, det utvalgte Gud seg for å gjøre det sterke til skamme. Det som er lavt i verden, og det som er foraktet, det utvalgte Gud seg, det som ingenting er, for å gjøre det til intet som er noe.1 Korinter 1:27‭-‬28
Jeg har utvalgt deg.Før verdens grunnvoll ble lagt, la Jeg planer for deg.Det er Jeg som har skapt deg, formet deg og dannet deg, fordi du er utvalgt nettop for en tid som denne.Du sier du ikke er god nok. Men Jeg sier deg at Jeg har utvalgt deg.Min kraft fullendes i din svakhet.Du er perfekt, det er en sånn som deg Jeg har bruk for,.Jeg kan ikke bruke de som tror de vet og kan alt.Jeg kan ikke bruke de som opphøyer og roser seg selv.Nei det er de ydmyke og sønderknuste, de som i seg selv ingenting er, for å gjøre de vise til skamme.Du er et kar til Min ære, og Jeg har utvalgt deg.


Fra Gud 18.11.20
Navnet over alle navn.
Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn.Filipperne 2:9
Navnet over alle navn.Jeg fornedret meg, kom ned til denne jord som et menneske.Prøvet i alle ting og ble lydig, verdens offerlam.Syndefri, uten flekk eller lyte, ga Jeg Meg selv i kjærlighet til denne verden.Jeg ble naglet til korset og overvant døden, for at du skulle få et liv i Meg.Derfor har Jeg blitt opphøyet, og derfor har Jeg fått et navn som er over alle navn.Du skal vite en ting; Når du lever ditt liv i Meg, vil også mørkets krefter som prøver å sette deg ut av spill, måtte bøye seg.Mitt navn er over enhver sykdom.Mitt navn er over enhver omstendighet.Det ser mørkt ut en liten stund, men Mitt navn, Jesu navn er mektigere enn det du opplever. Jeg har siste ordet.Det som reiser seg må bøye kne 


Fra Gud 17.11.20

Jeg vil ikke legge byrder på deg.
De forrige stattholdere, de som var før meg, la tunge byrder på folket, og tok brød og vin av dem i tillegg til førti sekel sølv. Til og med tjenerne deres gjorde seg til herrer over folket. Men jeg gjorde ikke det, for jeg fryktet Gud.Nehemja 5:15
Jeg vil ikke legge byrder på deg.Nehemja hadde et kall til å bygge opp igjen muren som var ødelagt rund Jerusalem.. Byen var ubeskyttet, og de var sårbare på alle kanter. Lederene styrte med autoritet til egen vinning, det var kaos, uorden og trange kår. Folket ble som slaver, og gleden ble stjålet.Men så kom Nehemja på banen, med Mitt rike, utvalgt for å bygge opp igjen muren så de igjen kunne bli trygge. Han var full av støtte, ga ingen mer enn de klarte. Ikke bare det, han bringte også inn Mine ordninger. En god leder, med guddommelig visdom. Det ble igjen rom for både glede og håp, og det var en enhet de ikke hadde sett maken til. Slik er det også i dag.Jeg vil gjenreise Mine tiltenkte ordninger i ditt liv og din familie. Jeg vil bringe orden inn i ditt kaos.Jeg vil gi deg fred mens du jobber.Derfor sier Jeg; Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile! 


Fra Gud 16.11.20

Du er Mitt barn.
Se, hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham.1 Johannes 3:1
Du er Mitt barn.Jeg er din Far, en perfekt Far som elsker betingelsesløst, ikke for hva du presterer eller gjør, men for den du er.Du er Mitt barn.Høyt elsket og verdifull.Verden skjønner ikke dette. De skjønner ikke troen du lever i, og favøren som hviler over deg. De makter bare ikke å forstå, for du er av Mitt rike, og de tilhører denne verdens rike.De kjenner Meg ikke.Men du kjenner Meg, og du vet at Jeg bare har fredstanker for deg og at Jeg er den som forsørger dine behov. La deg ikke påvirke av disse, men len deg på Meg Mitt barn, bli i Min kjærlighet og ha tillit til det at Jeg er din Far, og Jeg vil alltid virke til det beste for deg. 


Fra Gud 15.11.20

La Meg bli din herre.
Vet dere ikke, at når dere byr dere fram for å lyde noen som tjenere, så er dere dermed tjenere under den som dere lyder. Dere blir enten tjenere under synden til død, eller under lydigheten til rettferdighet.Romerne 6:16
La Meg bli din herre?Du kan være født på ny og frelst, uten at Jeg er Herre i ditt liv. For du lytter ikke til Min røst.Du lytter til følelsene dine, og lystene dine.Istedenfor å leve i frihet under lydigheten til rettferdighet, tjener du synden og blir syndens trell. Men syndens lønn er død.Du blir din egen herre og opphøyer deg selv.Det Mitt barn er stolthet, og Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir Han nåde.Derfor Mitt barn, lengter Jeg etter å velsigne deg, lengter etter å se deg vandre i Min herlighet.Jeg har så uendelig mye mere for deg, men du vil ikke ta imot.Du vil ikke gi fra deg det du har, i bytte med noe bedre og større.Men Jeg ber deg Mitt barn, slipp det!La Meg sette deg fri fra ditt slaveri!La Meg velsigne deg med alt som godt er.La Meg bli Herre i ditt liv 


Fra Gud 14.11.20

Vil du slippe Meg inn?
Se, Jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.Åpenbaringen 3:20
Vil du slippe Meg inn?Se, Jeg står for døren å banker.Om du åpner vil Jeg komme inn å holde nattverd med deg.Jeg vil så mye mer enn du forstår.Jeg vil komme inn, og rense deg fra all synd og urett som har festet seg på deg.Tilgi all din synd.Vaske og rense alt som er sårt og betent i din sjel.Jeg vil forløse Min legende kraft og helbrede deg.Det er alt sammen tilgjengelig for deg, i nattverden.Jeg ga Meg selv for at du skulle ha liv og liv i overflod på alle områder i ditt liv.Åpn opp døra Mitt barn, la Meg gjøre deg hel.Vil du slippe Meg inn? 


Fra Gud 13.11.20

Jeg er trofast mot deg.
Er vi troløse, så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv.2 Timoteus 2:13
Jeg er trofast mot deg.Tro aldri at Jeg har forlatt deg.Tro aldri at Jeg har sluttet å elske deg.Selv om du er troløs, forblir Jeg trofast.Selv om du snur deg bort, vil Jeg alltid stå å speide etter deg med åpne armer.Selv om du kan svikte Meg, vil Jeg aldri svikte deg.Du skjønner det at Jeg er kjærlighet, og det finnes ikke svik i kjærligheten.Derfor er Jeg trofast, trofastheten bor i kjærligheten.Uansett hvor mye du snubler og feiler, vil du ikke møte en hard skulder hos Meg.Mitt barn, vit det at; Jeg er trofast, og Jeg vil alltid være her for deg. 


Fra Gud 12.11.20

Jeg elsker deg.
Fra det fjerne har Herren åpenbart seg for meg: Ja, med evig kjærlighet har Jeg elsket deg. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved.Jeremia 31:3
Jeg elsker deg.Med en evig kjærlighet har Jeg elsket deg.Tro ikke at Jeg ikke bryr Meg.Tro ikke at Jeg har vendt Mitt blikk bort fra deg.Du står alltid for Meg Mitt barn.Jeg følger med på deg, og Jeg er oppriktig intressert i hva du gjør, tenker og føler.Ikke noe er skjult for Meg, Jeg vet det alt sammen.Tross dine feil og mangler, elsker Jeg deg.Ingenting, Jeg sier ingenting, kan skille deg fra Min kjærlighet.Med en evig kjærlighet har Jeg elsket deg, og derfor er Jeg også nådig og viser miskunn mot deg.Du er god nok, og Jeg elsker deg Mitt barn 


Fra Gud 11.11.20

Hva slags frukt vil du spise?
Med frukten av en manns munn blir hans mage mettet, med sine leppers grøde blir han mettet. Død og liv er i tungens vold, og hver den som gjerne bruker den, skal ete dens frukt.Salomos Ordspråk 18:20‭-‬21
Hva slags frukt vil du spise?Som du sår, vil du også høste.Hva er det du sår i dine omgivelser? Det finner du ut ved å se hva du høster.Høster du fred? Høster du liv?Høster du glede?Død og liv er i tungens vold, og enhver skal ete dens frukt.Du har altså makt Mitt barn, til å skape liv eller død i ditt eget og andres liv.Som en Kristi etterfølger er det ment at du skal skape liv der du er, med tunga di.Det hele begynner med viljen din. Du må bestemme deg for å tenke positivt, tenke liv, tenke Mine tanker over de rundt deg.Tal liv inn i mennesker.Gå ikke djevelens ærend ved å kritisere, kreve, binde, rakke ned på, og diskvalifisere det Jeg holder på å gjøre menneskers liv.Let etter gullet, og så velsignelser som du kan høste og spise frukten av.


Fra Gud 10.11.20

Du er et redskap i Min hånd.
Se, jeg setter deg i dag over folkene og over rikene til å rykke opp og rive ned, til å ødelegge og bryte ned, til å bygge og til å plante.Jeremia 1:10
Du er et redskap i Min hånd.Du er kalt til å gjøre en forskjell der du er.Jeg har gitt deg autoritet til å rykke opp med rot, og rive ned det som fienden har plantet ogreist opp i ditt og andres liv.
Du skal gå Rom like i mot og tale Mitt ord.Sannheten skal være på dine lepper, og Mine ord vil Jeg legge i din munn.Vær frimodig Mitt barn, til å rive ned det fienden har bygd.Gå i den salvelsen Jeg har gitt deg, det er der styrken ligger, det er der motet kommer fra, og det er der Mine løsninger får utløp.
Så gå frimodig Mitt barn, og ødelegg fiendens verk, og bygg Mitt rike der du er.Vandre i de ferdiglagte gjerningene som Jeg har beredt for deg. Riv ned og bygg opp.Dra opp og plant.La Meg bruke deg som et redskap i Min hånd. 


Fra Gud 9.11.20

Forherd ikke ditt hjerte.
Se til, brødre, at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik.Hebreerne 3:12‭-‬13
Forherd ikke ditt hjerte.Se til at ditt hjerte holdes mykt, rent og ydmykt ved vannbadet i ordet og bønn.La ikke bitterhet, selvmedlidenhet, utålmodighet og vantro få feste i ditt liv. Når negative tanker kommer skal du kaste de på dør.La de ikke få et feste i sinnet ditt.Det begynner med en tanke, så fester det seg i ditt sinn, for så å forflytte seg ned og forherde ditt hjertet.Men du Mitt barn har en høyere kallelse, du er kallt til å være over, ikke under.Du er kalt til å være fri, ikke bundet.Så i dag Mitt barn, om du hører Min røst; Forherd ikke ditt hjerte, og la deg ikke friste.Ta ydmykt imot ordet, la det ikke provosere deg, men la det forme deg og bli til liv i deg.


Fra Gud 8.11.20.

Bevar åndens enhet.
Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd.Efeserne 4:1‭-‬3
Bevar åndens enhet.I alle tider og alle menigheter har det til tider vært mangel på enhet. Dette gjelder også familier.Mennesket har en tendens til å bøye av for egne lyster, søke sitt eget.Det vandrer ikke ikke i ydmykhet og mildhet.Det vandrer egoistisk og stiller krav.Men du er kalt til så mye mer. Du er kalt til å vandre verdig, i ydmykhet, mildhet, langmodighet og kjærlighet.Du er kalt til å stifte fred, ikke for å skape uro og splid.Du er kalt til å bevare åndens enhet ved å følge Min vandring på jorden. Jeg krevde ikke, Jeg ga, Jeg tjente og Jeg elsket uten å få noe igjen. Jeg var ett med Faderen og Ånden. Slik er det også ment at du skal være ett i ånd og sannhet, i hjem og menighet


Fra Gud 7.11.20

Bli ikke trett av å gjøre det gode.
Derfor ber vi også alltid for dere at vår Gud må akte dere verdige for sitt kall, og at han må fylle dere med all lyst til det gode og med kraft til troens gjerning, så at vår Herre Jesu navn må bli æret ved dere, og dere i ham, etter vår Guds og den Herre Jesu Kristi nåde.2 Tessaloniker 1:11‭-‬12
Bli ikke trett av å gjøre det gode.Det er ikke alltid lett å være en etterfølger.Akkurat som menigheten i Tessalonika ble hardt prøvet i forfølgelse, vil også du få prøvelser og motgang.Du blir nok ikke mishandlet og fengslet her til lands i dag, men det vil koste å stå på Mitt ord.Du vil møte motgang i familie, arbeid, helse, økonomi osv.Ikke fordi Jeg ikke elsker deg, men fordi du er i en strid, en åndelig strid.Midt i dette vil Jeg fylle deg med lyst og kraft til å fortsette, og med mot til å gjøre det gode.Du kan elske og velsigne dine fiender.På den måten får Jeg ære, ved måten du lever ditt liv på.Gi ikke opp, be Meg om kraft og styrke.Bli ikke trett av å gjøre det gode Mitt barn.


Fra Gud 6.11.20

Rop til Meg.
Rop til Meg, og jeg vil svare deg, jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.Jeremia 33:3
Rop til Meg.Dette var ordene Jeg talte til Jeremia når han satt fengslet.Og dette er ordene Jeg taler til deg.Rop til Meg Mitt barn!Jeg vil svare deg!Midt i alle vanskeligeheter og prøvelser du befinner deg i, der er Jeg.Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting.Ting som du ikke kjenner vil Jeg åpenbare for deg.Jeg har jo sagt at den som søker Meg, han skal finne Meg, og den som ber, han får.Så Mitt barn; Rop til Meg, Jeg vil svare deg 


Fra Gud 5.11.20

Som en mor trøster sitt barn.
For så sier Herren: Se, jeg lar fred komme over henne som en flod og hedningenes herlighet som en overstrømmende bekk. Og dere skal få die, på armen skal dere bli båret, og på fanget skal dere bli kjærtegnet. Som en mor trøster sitt barn, slik vil jeg trøste dere.Jesaja 66:12‭-‬13
Som en mor trøster sitt barn.Jeg vil la Min fred og Min herlighet skylle over deg Mitt barn.På armen vil Jeg bære deg, og Jeg vil gi deg den kjærlighet du trenger og fortjener.Som en mor trøster sitt barn, vil Jeg trøste deg.Jeg er ikke bare en Far for deg, men Jeg har også alle egenskapene til en mor.Mennesket er skapt i Mitt bilde, altså både mor og far. Og det er ikke bare mangel på farsbilder der ute, også morsbilde hos mange er forvaklet.I dag vil Jeg si til deg at Jeg vil korrigere ditt morssyn. Og der du har et savn og er blitt sviktet, der vil Jeg komme med gjennoprettelse og legedom.Jeg vil bære deg på armen, kjærtegne ditt kinn og si; Jeg elsker deg Mitt barn


Fra Gud 4.11.20

Gi Meg ære.
Hør, Herre, og vær meg nådig! Herre, vær du min hjelper! Du har vendt min klage til dans for meg. Du løste av meg mine sørgeklær og har ombundet meg med glede, for at min ære skal lovsynge deg og ikke tie. Herre, min Gud! Jeg vil gi deg takk for evig!Salmene 30:11‭-‬13 Gi Meg ære.David satt med en stor og mektig nøkkel i sin hånd. Og han brukte den.Denne nøkkelen var lovprisning.Uansett omstendighet, uansett hva David møtte, så lovpriste han Meg i ydmykhet.Han hadde tilbedelse som livsstil.Når du begynner å bruke lovprisningens nøkkel flittig i ditt liv vil du merke stor forskjell.Atmosfæren rundt deg vil forandres.Mørket blir til lys i ditt liv, og du vil gå fra seier til seier.Så i dag Mitt barn, vil Jeg mane deg til å gå ut.Ut av klagetilstanden, og inn i lovprisningsdrakten Jeg har gitt deg, det er der Jeg blir stor i ditt liv. Og det er der du vinner seier over deg selv og din fiende.Så i dag Mitt barn, bytt ut ditt klagerop med jubelrop og gi Meg ære.


Fra Gud 3.11.20

Du er sliten og trett Mitt barn.
Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter blir trette og utmattet, og unge menn snubler. Men de som venter på Herren, får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.Jesaja 40:28‭-‬31 Du er sliten og trett Mitt barn.Har du glemt at den kampen du kjemper er Min.Jeg har jo sagt til deg at Jeg skal stride for deg, og du skal være stille.Det er ikke rart du er sliten.Gang på gang forteller du Meg hva Jeg skal gjøre, og hvordan Jeg skal gjøre det.Nå er det på tide å bytte strategi. Gjør som Jeg har befalt deg, så du kan få ny kraft og styrke til bønnesvaret blir synlig. Takk Meg, og stol på Meg.Len deg tilbake og hvil i det at Jeg er Gud og Jeg har kontroll.


Fra Gud 2.10.20

Jeg er den som kan tilfredstille deg.
Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most. I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du lar meg bo for meg selv i trygghet.Salmene 4:8‭-‬9Jeg er den som kan tilfredstille deg.Andre gleder seg over rikdommen sin.Men deres glede er kortvarig.Rikdommen blir drivkraften. Mye vil ha mer.Drivkraften din, er Min Ånd, en glede som veller fram innenfra.For Jeg salver deg med tro og glede, og omslutter deg med Min fred, så du kan hvile.Du vet Jeg vokter deg. Du vet Jeg beskytter deg.Du vet at Jeg er din forsørger.Du vet at Jeg elsker deg.Du vet at Jeg er den eneste som kan tilfredstille den dype lengselen, og fylle det tomrommet du kjenner på.Du vet det, alikevel søker du tilfredstillelse andre steder.Vend om til Meg, og la Meg fylle alle dine behov.


Fra Gud 1.10.20

Midt i din smerte virker Jeg.
Sannelig, sannelig sier jeg dere: Dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal ha smerte, men deres smerte skal bli til glede! Når en kvinne skal føde, har hun smerte, fordi hennes time er kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske er født til verden.Johannes 16:20‭-‬21 Midt i din smerte virker Jeg.Verden rundt deg fryder og gleder seg.Men i din verden er det som at alt raser. Det er ingen glede.Sorg og smerte er alt du kjenner. Men Jeg sier deg Mitt barn, at det er kortvarig.Jeg er sammen med deg i din smerte.Som en kvinne som føder, er også din lidelse.Men gleden kommer. I stort monn vil gleden komme.Du har sådd med tårer, men du skal høste med fryderop.Midt i din smerte virker Jeg


Fra Gud 31.10.20

Jeg vil bo hos deg.
Fryd deg høylig og gled deg, du Sions datter! For se, jeg kommer og vil bo hos deg, sier Herren. Og mange hedningefolk skal gi seg til Herren på den dagen og bli mitt folk. Jeg vil bo hos deg, og du skal kjenne at Herren, hærskarenes Gud, har sendt meg til deg.Sakarja 2:14‭-‬15 Jeg vil bo hos deg Mitt barn.Ved Min Hellige Ånd, vil Jeg bo hos deg.Ta imot Mitt barn, ta imot Min Ånd.Bli kjent med Min Ånd.Han vil trøste deg, oppmuntre deg og styrke deg.Du kan ha alt i ditt hus. Du er denne boligen, men du vet ikke hva du har tilgang på.Min Ånd, sannhetens ånd vil veilede deg hele tiden om du bare vil vende ditt sinn til Meg.Jeg vil bo hos deg, ikke bare komme på besøk av og til. Vil du gi Meg den plassen i ditt liv?Kan Jeg få komme å bo hos deg, i alle dine rom?Jeg vil så gjerne bo hos deg, og hjelpe deg i alle ting.Så er det da opp til deg Mitt barn.


Fra Gud 30.10.20

Ta imot Min fred.
Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke!Johannes 14:27 Ta imot Min fred.Min fred etterlater Jeg dere, Min fred vil Jeg gi deg.La ikke ditt hjerte bli grepet av angst.Frykt ikke for de kommende ting.Men ta imot Min fred.Du har så lett for å oppjage deg over ting.Så lett for å la kaos komme inn.At du glemmer løftet Mitt til deg.Min fred gir Jeg deg. Ta imot Mitt barn. Ta imot Min fred så du kan holde fokus, selv om omstendigheter truer deg.Som et teppe av fred vil Jeg omslutte deg Mitt barn.Ta imot Min fred 


Fra Gud 29.10.20

Rettferdigheten sol skal gå opp.
Men for dere som frykter Mitt navn, skal rettferdighetens sol gå opp med legedom under sine vinger. Og dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper ut fra fjøset.Malaki 4:2 Rettferdigheten sol skal gå opp.Ja, på deg skal rettferdighetens sol stråle.I denne stråleglansen hviler også legedom og fred.Når du tar din tilflukt til Meg, og frykter Mitt navn, vil denne rettferdighetens sol gå opp over deg.Som en kappe skal den bre seg ut over deg og ditt hus, og hvile over deg.Du er kledd i rettferdighet, kledd i rettferdighetens kappe.Så gled og fryd deg du Mitt barn, Jeg har jo tilveiebragt alt for deg.Grip alt det Jeg har for deg.I Meg er du rettferdiggjort, i Meg har du fred og ved Mine sår har du fått legedom. 


Fra Gud 28.10.20

Jeg vil gi deg dobbelt igjen.
Vend tilbake til festningen, dere fanger som har håp! Også i dag forkynner jeg at jeg vil gi dere dobbelt igjen.Sakarja 9:12
Jeg vil gi deg dobbelt igjen Mitt barn.Det du gjennom årenes løp har mistet.Alt det som fienden har stjålet.Du skal få en dobbel del.Gleden du har blitt frarøvet, helsen din, økonomien din og familien din.Jeg vil gi deg dobbelt igjen om du bare vil vende om til Meg.Om du bare vil slippe kontrollen, slippe det som binder deg.Kom til Meg Mitt barn, vend tilbake fra det sted du er på.Vend om til Meg.Det er jeg som er din trygge festning. Her hos Meg er det stedet du får hvile, her hos Meg er det fred og frihet å få.Og i dag forkynner Jeg at du skal få dobbelt igjen! 


Fra Gud 27.10.20

Det skal skje.
Det skal skje i de siste dager, da skal fjellet der Herrens hus står, være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedningefolk skal strømme til det.Jesaja 2:2 Det skal skje.Det Jeg har fastsatt, og det Jeg har talt, det skal skje.I de siste dager, skal Min menighet bli grunnfestet i Meg, i Mitt ord og Mitt rike.De skal være hode og ikke hale.Over en hver omstendighet skal de stå klippefast.Hvorfor? Jo fordi Jeg er Gud, og Jeg står bak Mitt ord.I den siste tid vil Jeg ytgyte av Min Ånd over alle mennesker. De skal bli dradd til Meg for di ser hva som bor i deg, i Min menighet. Ektheten, renheten, kjærligheten, og kraften i sannheten vil dra til seg strømmer av ufrelste til menigheten.Det skal skje Mitt barn. 


Fra Gud 26.10.20

Den som lesker andre blir selv forfrisket.
Den ene strør ut og får enda mer, den andre holder tilbake mer enn rett er, og det blir likevel bare fattigdom. Den som sprer velsignelse, skal trives. Og den som lesker andre, han blir selv forfrisket.Salomos Ordspråk 11:24‭-‬25 Den som lesker andre blir selv forfrisket.Mitt rike er ikke som andre riker.I Guds rike blir man ikke fattig av å gi.Den som gir ut, han får mangfold tilbake.På den ene eller andre måten.Du skal sannelig kjenne at det er saligere å gi enn å få.Når du sprer velsignelser skal du trives.Og når du lesker andre, blir du selv forfrisket.Når du velger å være en som velsigner, vil du kjenne og oppleve at Min favør over ditt vil øke i kraft og styrke.For du er ment å være en som velsigner og lever i overnaturlig forsørgelse.I dag er dagen, hvor du kan rekke ut din hånd til din neste


Fra Gud 25.10.20

Er kjærligheten din ekte?
La kjærligheten være uten hykleri! Avsky det onde, hold fast ved det gode.Romerne 12:9 Er kjærligheten din ekte?Kan du med et oppriktig hjerte si at du viser andre kjærlighet med en rent motiv?Kjærligheten er ikke at du elsker Meg, men at Jeg har elsket deg først.Du kan ikke gi noe du ikke har fått.Og for å få noe, må du også være en mottaker.Når Jeg sier; La kjærligheten være uten hykleri, er det vesentlig at du får denne guddommelige agape kjærligheten åpenbart for ditt indre.Hvis ikke du har åpnbaring om hva kjærlighet er, kan du umulig vise den. Du må erfare Min kjærlighet.Kjærligheten er ren, overbærende, ydmyk, og selvoppofrende. Den ekte kjærligheten søker ikke sitt eget, søker ikke å bli sett av andre, men søker sin nestes beste.Er din kjærlighet ekte? 


Fra Gud 24.10.20

Noe ligger brakk.
Idet han kommer inn, sier han til dem: Hvorfor larmer og gråter dere? Barnet er ikke død, hun sover.Markus 5:39 Noe ligger brakk.Alle trodde den lille piken var død.Sånn så det også ut menneskelig sett.Men Jeg kommer med liv, og liv i overflod.Du har kanskje ting i ditt liv som ser dødt ut, både sjelelig og åndelig.Tjenester, kall, visjoner, drømmer og andre ting ser dødt ut i ditt liv.Men i dag sier Jeg deg at det er ikke dødt.Det ligger brakk.Men Jeg kommer med Mitt liv inn i det som sover og ligger brakk.Oppstandelseskraften, makten i Jesu dyrebare blod er over deg og ditt i dag. Jeg kommer med Mitt liv inn i din død.Ting har ligget brakk, men ikke nå lenger.En ny tid er over deg. 


Fra Gud 23.10.20

Du skal gi frukt i rett tid.
Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.Salmene 1:1‭-‬3 Du skal gi frukt i rett tid.Akkurat som et frø ikke bærer frukt med engang det kommer i jorda, slik er det også med deg.Du må vokse opp til mannsmodenhet i Kristus.Slik som frøet i jorda trenger vann, lys, gjødsel og tid, slik er det også med den åndelige sed som er sådd i ditt hjerte. Det trenger vannet som er Den Hellige ånd.Det trenger lyset som er Mitt ord, sannheten og veien du skal gå på.Og det trenger prøvelser og bønn som skaper dype røtter.Frukt er ikke noe du skal produsere, det er Jeg som virker i deg.La deg bli grunnfestet i Mitt ord, la Min Ånd fylle deg, så skal du gi frukt i rett tid


Fra Gud 22.10.20

Herren er med deg.
Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham: Herren er med deg, du djerve kjempe!Dommerne 6:12 Herren er med deg.Du synes kanskje du er liten og svak, at du ingenting er.Og du har alskens unnskyldninger for å ikke gå ut av comfortsonen.Men Jeg sier deg; Du er så mye mer.Du er en djerv kjempe!I dag Mitt barn vil Jeg si at, Jeg er med deg, du djerve kjempe. Og denne kampen kjemper du ikke alene.Det er ikke speilbildet på badet som definerer hvem du er, og ikke hva andre mennesker sier at du er. Men Mitt ord er det som skal definere deg.I Mine øyne er du en djerv kjempe, en mektig kriger i det åndelige.Når du setter din fot foran deg, går Jeg med deg akkurat som Jeg gjorde med Gideon.Herren er med deg. 


Fra Gud 21.10.20

Det har vært en lang reise.
På din lange reise ble du trett. Likevel sa du ikke: Jeg gir tapt! Du fant ny livskraft for din hånd, derfor ble du ikke svak.Jesaja 57:10 Det har vært en lang reise.Slitsom og lang har turen vært, og du har vært på nippet til å gi opp.Alikevel fortsatte du å kjempe. Motgang møtte deg.Alikevel fortsatte du å gå. Det har vært noe over deg, noe drev deg.Jeg har sendt engler som har våket over deg.Engler som har styrket deg på veien, og som har kommet med ny kraft når du ikke visste om du engang orket å reise deg.Det har vært en lang reise, men du vil komme styrket ut av den, og inn i løfteslandet som flyter med melk og honning.Jeg som har begynt en god gjerning i deg, vil også fullføre den 


Fra Gud 20.10.20

Jeg er med deg.
Og Herren gikk foran dem, om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem. Slik kunne de dra fram både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, og heller ikke ildstøtten om natten.2 Mosebok 13:21‭-‬22 Jeg er med deg.Det tok tid før Mitt folk kom inn i løfteslandet, og det var deres egen skyld at det drøyde så lenge.Men uansett hva de gjorde, så vek Jeg aldri fra dem, for Jeg er trofast.Slik er Jeg fremdeles den dag i dag, trofast.Og slik Jeg gikk foran dem som en skystøtte, slik går Jeg også foran deg.Når det blir mørkt, vil Jeg være lyse opp din vei.Jeg går foran, og Jeg går med.Og Min trofasthet vil alltid etterjage deg, for Jeg elsker deg.Jeg er med deg Mitt barn.


Fra Gud 19.10.20

Jeg ser til hjertet ditt.
Jeg ser ikke på det mennesket ser på, for mennesket ser på det ytre, men Herren ser på hjertet.1 Samuel 16:7 Jeg ser til hjertet ditt.Du har en tendens til å sammenligne deg Mitt barn. Sammenligne deg med alt og alle, ser på de såkalte fasadene rundt deg. De har så fine hus, fine biler, fine hager, og ser uforskammet flotte ut både i utseende og klær. Alt ser så vellykket ut.Men bak fasaden kan det ligge et sinn i ruiner, et hjerte som er like sønderknust som ditt.Det er der Jeg finner verdien. I et søndeknust hjerte der vil Jeg bo.Jeg ser ditt gode hjerte. Jeg har utvalgt deg, og Jeg vil også fylle deg med alt du trenger for ditt oppdrag.Se bare ikke på andre, men vit at Jeg er den som fyller alt i alle, og i din svakhet kan Jeg virke på et underfult vis.Jeg ser hjertet ditt 


Fra Gud 18.10.20

Du er frigitt.
Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sinn, og deres synder og deres lovovertredelser vil jeg ikke lenger minnes. Men der det er forlatelse for syndene, trenges ikke lenger noe offer for synd.Hebreerne 10:16‭-‬18 Du er frigitt Mitt barn.Jeg har slettet ut gjeldsbrevet som skulle rammet deg. Dine synder kommer Jeg ikke lenger i hu.Du er tilgitt.Du trenger ikke ofre noe, trenger ikke gjøre deg fortjent til noe, for Jeg har alt gjort det.Alt du trenger å gjøre er å ta imot, og akseptere Mitt fullkomne frelsesverk.Fra den dagen du tar imot Meg, vil Jeg skrive Mine lover på ditt hjertes tavle, så ditt sinn vil følge dem. Som et indre guddommelig kompass.Ikke noe strev, men Min Ånd som virker i deg.Du er frigitt


Fra Gud 17.10.20

Du har et mektig våpen.
For selv om vi lever i kjødet, så fører vi ikke vår strid på kjødelig vis. For våre våpen er ikke kjødelige, men de er mektige for Gud til å bryte ned festningsverker, idet vi river ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, og tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.2 Korinter 10:3‭-‬5Du har et mektig våpen.Kampen mellom godt og ondt er reell. Det er en åndelig strid, og den kan ikke kjempes på menneskelig vis, bare på åndelig vis, med åndelige våpen. Våpenet har du fått utdelt; Åndens sverd - Guds ord, Mitt levende mektige ord du bruker i meditasjon og bønn.Bruk det Mitt barn! Bli kjent i Mitt ord og bruk det. Rett deg etter det, lev i det og bruk det flittig. Det gir liv til den som finner det. Og det skjærer igjennom i åndeverdenen. Med det bryter du igjennom til seier, om du bare står fast på det. Stå fast på løftene, og tal ut Mitt livgivende ord istedenfor død. Død og liv er i tungens vold, velg da liv Mitt barn. Bruk det våpenet som Jeg har gitt deg


Fra Gud 16.10.20

Vend øret til sannheten.
Forkynn Ordet! Vær rede i tide og utide. Overbevis, irettesett og trøst, med all tålmodighet og lære. For det skal komme en tid da de ikke skal tåle den sunne lære, men etter sine egne lyster skal de ta seg lærere i mengdevis, etter som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten, og vende seg til eventyr.2 Timoteus 4:2‭-‬4 Vend øret til sannheten.Det er så mange røster som roper i dag, og det er alt annet enn sannheten. Folk vender seg bort fra sannheten, og over til det eventyrlige. Tomme og tøylesløse følger de sine lyster og sitt begjær. Istedenfor sannhet er det løyn som blir forkynt. Det som klør massene i ørene.Men du er ikke kalt til å følge massene. Du er kalt til å være salt og en motvekt i denne verden. Til å tale Mine sannheter, og forkynne ordet i tide og utide. Trøste, irettesette og lære den sunne og edle lære. Det er en tid Mitt barn, hvor Jeg kaller deg til å sitte ned ved Mine føtter, ta til deg Ordet og lytte til det Jeg vil si.Vend øret til sannheten Mitt barn, og la den lede deg.


Fra Gud 15.10.20

Jeg er din klippe.
Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste.Salmene 40:3 Jeg er din klippe.Ut fra fordervelsens grav har Jeg ført deg. Ja, ut av den dype gjørmen og opp på den faste klippen. Ser du det ikke? Ser du ikke hvor du var og hvor Jeg har ført deg? Ser du ikke hva Jeg har gitt deg?Jeg er din klippe. Jeg er klippen du står på. En evig klippe som ikke kan rokkes.Sett ikke din lit til verdier, sett ikke din lit til rikdom. Men sett din lit til Meg av hele ditt hjerte, og stol ikke på dine egen forstand. Jeg vil gjøre dine skritt faste, og Jeg vil føre deg på den rette vei for Mitt navns skyld.Jeg er, og Jeg vil være din klippe og din trygge havn. 


Fra Gud 14.10.20

Jeg er kilden.
Men den som drikker av det vannet jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vannet jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.Johannes 4:14 Jeg er kilden. Jeg er kilden til liv. Jeg er kilden til glede. Jeg er kilden til fred.Hva enn du leter etter, hva enn du søker etter. Det kan ikke tilfredstille. Bare Jeg kan møte all din lengsel.Jeg har det du søker og leter etter. Jeg har det levende vann, og du kan ta del i det. Frelsens vann som blir en kilde i deg som du kan øse av når du vil, og hvor du vil. Den Hellige Ånd som du kan drikke av, og som fyller deg midt i prøvelsens stunder. Hvorfor tørster du? Hvorfor drikker du ikke av det vannet Jeg har gitt deg. Kom å drikk av kilden. 


Fra Gud 13.10.20Jeg gjør deg til en kobbermur.Jeg vil gjøre deg til en fast kobbermur mot dette folket. De skal stride mot deg, men ikke få overhånd over deg. For jeg er med deg og vil frelse deg og redde deg, sier Herren. Jeg vil redde deg av de ondes hånd, og jeg vil løse deg ut av voldsmenns grep.Jeremia 15:20‭-‬21 Jeg gjør deg til en kobbermur Mitt barn.Mang en gang har du møtt motstand, mang en gang har du opplevd strid og splid fra andre mennesker, ofte de som står deg nærmest, og de du ser opp til. Men det har ikke knekket deg Mitt barn. Ei heller skal de få overtaket på deg. Jeg gjør deg til en fast kobber mur. Fienden kan ikke knekke deg. Hva enn du møter, hva enn som kommer imot deg; du skal stå rakrygget og djerv, og kjenne at Jeg er den som frelser deg. Jeg løser deg ut av fiendens grep nå


Fra Gud 12.10.20Jeg er den samme i dag.Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid.Hebreerne 13:8 Jeg er den samme i dag.I går, i dag og i morgen. Jeg er den samme som for 2000 år siden ble til spott, pint, mishandlet og korsfestet på Golgata. For deg. For din skyld.Går du gjennom prøvelser i dag? Jeg gikk igjennom dem for deg på Golgata, de ble naglet i kjærlighet på korset, for at du skulle gå seirende igjennom.Jeg ble en smertenes mann, vel kjent med sykdom, og ved Mine sår har du fått legedom. Jeg gjorde det da, det gjelder også i dag. Når noen anklager deg, se for deg Meg på korset. Det er Kristus i deg. Se hvordan disse ordene rammet Meg, disse lidelsene rammet Meg, sykdommen rammet Meg.Korset er bak deg, men også foran deg. Og hver dag vil korset tale for deg, og bringe legedom og frihet til deg. Ta det til deg. Jeg er den samme i dag 


Fra Gud 11.10.20Du er et lys.Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner noen et lys og setter det under et kar, men i lysestaken. Da lyser det for alle som er i huset.Matteus 5:14‭-‬15Du er et lys.Det er ikke meningen at du skal være en "skap kristen", som lever ditt Kristus liv skjult. Du skal ikke være en kameleon som kamuflerer seg og forandrer seg etter miljøet den er i. Du skal ikke tilpasse deg samfunnet. Men du skal være den Jeg har kalt deg til å være. Unik, og full av kraft, kjærlighet og visdom. Jeg har ikke kalt deg til å legge deg under noe annet enn Mitt ord. Det er ditt lys, og det er også lyset som skinner i deg, og som kan lyse opp i andres mørke. Akkurat som et lys lyser opp et rom, slik er også du ment å lyse opp i denne verden


Fra Gud 10.10.20

Søk ly hos Meg.
Vær meg nådig, Gud! Vær meg nådig! For min sjel tar sin tilflukt til deg, og i dine vingers skygge finner jeg ly inntil ødeleggelsen er dratt forbi.Salmene 57:2 Søk ly hos Meg.Jeg strekker ut Min nåde til deg Mitt barn. Og Jeg vil øse ut Min barmhjertighet over deg. Når det stormer, og når det raser, kan du søke din tilflukt hos Meg.Kom Mitt barn. Kom og søk tilflukt hos Meg. Her under Mine vingers ly, kan du få lov til å hvile. Her vil Jeg trøste deg, styrke deg, og oppmuntre deg i Min kjærlighet. Fokuser ikke mer på ditt problem, la det ikke lenger suge livskraften ut av deg, men løft ditt blikk og søk tilflukt hos Meg. Søk ly hos Meg til ødeleggelsen er dratt forbi 


Fra Gud 9.10.20

Jeg går foran deg.
Jeg vil gå fram foran deg, og bakker vil jeg jevne. Dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg hogge i stykker. Jeg vil gi deg rikdommer i mørket og skatter som er gjemt på mørke steder, så du kan vite at jeg er Herren, som kalte deg ved navn, Israels Gud.Jesaja 45:2‭-‬3 Jeg går foran deg. Høyder skal Jeg senke, og daler skal Jeg heve. Jeg er veien du går på, og Jeg er den som lager en vei der det i det menneskelige ikke er noen vei. Jeg, Herren, vil gå fram foran deg. Du skal gå i fred og vite det, at Jeg kjemper og strider for deg. Der det ser hardt ut, og der det ser umulig ut, der lager Jeg en vei for deg, og der lager Jeg en vei for frelse. Du har gått gjennom mørke, tunge og smertefulle ting, men midt i det vil Jeg gi deg en rikdom og skatt du aldri ellers ville oppdaget. Jeg er med deg, men Jeg går også foran deg for å berede en vei og et sted for deg Mitt barn.


Fra Gud 8.10.20

Du er djerv.
Herrens engel åpenbarte seg for ham og sa til ham: Herren er med deg, du djerve kjempe!Dommerne 6:12Du er djerv.Jeg er med deg Mitt barn. Midt i disse prøvelsenes tider er Jeg med. Selv om du føler at du går unner nå, og ikke orker mer, sier Jeg deg at ALT MAKTER DU I HAM SOM GJØR DEG STERK.Jeg styrker deg og holder deg oppe, så du kan stå seirende gjennom alt. Husk; Du er i denne verden, men ikke av denne verden. Du har autoritet, du er djerv, du har evne til å vise mot, være modig og dristig når det virkelig teller. Uansett hvor mye som kommer imot deg; Jeg er for deg, og de som er imot deg er ferre enn de som er med deg. I deg selv er du liten og svak, men i Meg har du vunnet mer enn seier. Det er på tide at Løven av Juda våkner på innsiden av deg Mitt barn, du er djerv. 


Fra Gud 7.10.20

Du får det du ber om.
For han har gjort dine portbommer sterke, og han har velsignet dine barn inne hos deg. Han er den som gir dine grenser fred. Han metter deg med den beste hvete. Han er den som sender sitt budskap til jorden, hurtig løper hans ord.Salmene 147:13‭-‬15 Du får det du ber om. Jeg har jo lovet at den som søker Meg skal finne Meg. Og den som ber, ja han skal få. Når du ber om styrke, vil Jeg styrke deg. Når du ber for dine barn, venner og familie, ja da svarer Jeg også den bønnen. Ber du om beskyttelse, fred og visdom for landet, ja da er det også det du får. Når du ber, ja da settes hele himmelen i bevegelse. Mitt ord og Mitt løfte som du taler ut, de får bein å gå på. For vi er ment å samarbeide du og Jeg. Du ber og øser ut ditt hjerte for Meg, og Jeg svarer ved å utføre det du begjærer. Så se ikke smått på dine bønner om at Mitt rike skal komme. Du får det du ber om


Fra Gud 6.10.20

Jeg ser til hjertene.
Da han så opp, fikk han se de rike legge gavene sine i tempelkisten. Men han så også en fattig enke som la to skjerver i den. Og han sa: Sannelig sier jeg dere: Denne fattige enken har gitt mer enn alle. For alle de andre ga av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom - alt det hun hadde å leve av.Lukas 21:1‭-‬4Jeg ser til hjertene. Du trenger ikke være rik for å gi hellige gaver. Denne kvinnen gav alt hun eide, 2 skjerver. Og det var henne Jeg la merke til. Det var henne Jeg velsignet. Hvorfor? De andre gav for å vise seg frem, hvor flotte og vellykkede de var. Enken ga alt hun hadde i kjærlighet. Jeg sier ikke at du må gi fra deg alt du har, men Jeg ser til hjertet ditt. Jeg ser etter et villig hjerte, som vil gi Meg første plass. Som er lydhør til hva Min Ånd sier. Samtidig er det også en åndelig lov om det å gi. Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med velsignelse, skal høste med velsignelse. Så er det da opp til deg om du vil gi. Men en ting kan Jeg love deg Mitt barn, du blir aldri fattig av å gi inn i Guds rike. Om ikke midlene er der, så kan du begynne med å gi av din tid.


Fra Gud 5.10.20

Jeg vil du skal kjenne Min kjærlighet.
Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom, ved sin Ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere, rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.Efeserne 3:16‭-‬19Jeg vil du skal kjenne Min kjærlighet.Paulus fikk et radikalt møte med Meg. Han møtte Min veldige kraft. Men han skjønte at ikke det var nok. Slik er det også med deg. Du trenger at Jeg styrker ditt indre menneske daglig. Du trenger at Jeg ved troen bor i ditt hjertet. Det er ikke nok at Jeg kommer på besøk av og til. Nei, Jeg vil bo i ditt hjerte og ha daglig samfunn med deg. Først da kan du bli grunnfestet i kjærlighet. Du trenger denne livsforvandlende åpenbaringen av Meg, Mitt vesen og Min kjærlighet. Du trenger å bli fylt av hele Min fylde. Bruk denne bønnen, sett av tid til Meg, og Jeg vil åpenbare Meg for hjertet ditt


Fra Gud 4.10.20

Du skal ha overflod.
Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Jeg er kommet for at de skal ha liv og ha overflod.Johannes 10:10 Du skal ha overflod. Jeg taler ikke her om at du skal være en Onkel Skrue som vasser i penger og rikdom, men du skal ha nok til å dele med andre når det gjelder det materialistiske. Mest av alt taler Jeg om det åndelige livet i Kristus, disse åndelige rikdommene som bare finnes nettop der, i Kristus. I Meg er det du har liv, i Meg er alle nådegaver tilgjengelig til å hjelpe, oppmuntre, sette fri, og lege enhver sykdom og ethvert sønderknust hjerte. Jeg er selve livet og kilden til overflod av glede, fred, gode gjerninger, gjennombrudd og seier. Og dette overflodslivet er for deg Mitt barn. Jeg har så mye mer for deg og Jeg innviterer deg inn i dette livet. Vær ikke lenger en tilskuer, men bli en del av det. Vær en velsignelse der du er. Du skal ha overflod til all god gjerning. 


Fra Gud 3.10.20

Du skal godtgjøres.
Forakter ikke folk en tyv når han stjeler for å stille sin sult? Og hvis han blir grepet, må han betale sjudobbelt, alt det gods han har i sitt hus, må han gi fra seg.Salomos Ordspråk 6:30‭-‬31 Du skal godtgjøres Mitt barn. Tyven kommer bare for å stjele, myrde og ødelegge. Men han er avslørt.Det er fienden som har stjelt din økonomi, fienden som har stjelt din glede, og det er fienden som har ødelagt din familie. Nå er det på tide at du adresserer ødeleggelsene til riktig avsender. Det er ikke mennesker som er din fiende, det er djevelen. Han bruker mennesker, ja, men det er ikke de som er din fiende. Djevelen er tyven og ødeleggeren, og han må betale tilbake med sjudobbel rente. Proklamer dette verset ut over deg selv, din familie, din menighet og din arbeidsplass. Tal det ut. Du skal godtgjøres Mitt barn.


Fra Gud 2.10.20Jeg elsker deg på dypet.Jeg vil forlove meg med deg for evig tid. Jeg vil forlove meg med deg i rettferdighet og rett, i miskunnhet og barmhjertighet. Og jeg vil forlove meg med deg i troskap, og du skal kjenne Herren. Det skal skje på den dagen at jeg vil bønnhøre, sier Herren. Jeg vil bønnhøre himmelen, og den skal bønnhøre jorden.Hosea 2:19‭-‬21Jeg elsker deg på dypet. Og Jeg vil forlove Meg med deg. Menigheten er bruden, og Jeg, Kristus er brudgommen. Å bli frelst handler ikke bare om noe fint etter døden, men Jeg ønsker relasjon. En kjærlighets relasjon som går enda dypere enn et ekteskap her på jorden, fordi Jeg er kjærlighet. Agape; kjærlighet full av nåde, fred, barmhjertighet og trøst. Uselvisk, selvoppofrende og alltid tilstede for deg. Jeg elsker å sitte ned og lytte til hva du har på hjertet, elsker å høre pusten din, hjerteslagene dine. Elsker å velsigne deg på alle mulige måter. Men Jeg lengter også etter at du vil gjøre disse tingene med Meg. Stanse opp og tilbringe tid med Meg. Bare slik kan vi bygge denne dype ekteskapelige relasjonen.


Fra Gud 1.10.20

Jeg er ikke sen med løftet.
Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede: For Herren er én dag som tusen år og tusen år som én dag. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse.2 Peter 3:8‭-‬9Jeg er ikke sen med løftet. Du blir utålmodig, og du synes Jeg drøyer og bruker alt for lang tid. Du vil ha en kvikk fiks fra Meg, mens Jeg vil at du skal stole på Meg. Du skjønner det barnet Mitt, at alt virker til det gode for den som frykter Meg. Så i dag vil Jeg si deg det Mitt barn, at Jeg virker, og Jeg vil svare på bønnen din. Jeg kommer aldri for sent. Jeg er over tiden. Jeg er tross alt Gud. I denne ventetiden vil ditt hjerte vendes om til Mitt hjerte, og du vil vokse i tro og kjennskap til Meg. Jeg er ikke sen med løftet.


Fra Gud 30.9.20

Jeg vil styrke deg Mitt barn.
Han skal også styrke dere inntil enden kommer, så dere må være ulastelige på vår Herre Jesu Kristi dag. Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin Sønn, Jesus Kristus, vår Herre.1 Korinter 1:8‭-‬9 Jeg vil styrke deg Mitt barn. Gjennom prøvelser og trengsler vil Jeg aldri forlate deg, og aldri svikte deg. For Jeg holder deg oppe med Min rettferds høyre hånd. Jeg er trofast som har kalt deg, Jeg skal også gjøre det Jeg har lovet. Nemlig å gi deg kraft og styrke til å fullføre det løpet Jeg har for deg. Din trette sjel vil Jeg styrke, og de slitne bena vil få ny kraft. Og i samfunn med Meg, kan du legge av alt som tynger deg. Alt som har blitt lagt på dine skuldre vil Jeg løse deg fra nå, og du skal kjenne at du får ny kraft. Du skal løpe og ikke bli trøtt. Jeg vil styrke deg i dag Mitt barn


Fra Gud 29.9.20

Jeg vil tale gjennom deg.
Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Men da jeg begynte å tale, falt Den Hellige Ånd på dem, likesom på oss i begynnelsen.Apostlenes gjerninger 11:14‭-‬15Jeg vil tale gjennom deg. Mennesker rundt deg, familien og venner, de skal bli frelst ved de ord Jeg gir deg å tale. Både i bønn og forkynnelse. Og Min Ånd skal falle på dem, og virke i dem, akkurat som Jeg har lovet. Du og ditt hus skal bli frelst, det er Mitt løfte, både for deg og de du møter. Det er Min største lengsel; å frelse og elske Mine barn.Men det begynner med deg og Meg, en til en, ånd mot Ånd, og hjerte til hjerte. Utifra en kjærlighetsrelasjon i Meg. Det er der det springer ut, det livgivende kraftfulle ordet Jeg vil gi deg å tale


Fra Gud 28.9.20

Du er med på å bygge opp igjen.
Vi er tjenere for himmelens og jordens Gud, og vi bygger opp igjen det huset som allerede for mange år siden var bygd her. Det var en stor konge i Israel som bygde det og fullførte det.Esra 5:11 Du er med på å bygge opp igjen. Bygge opp igjen det tempelet som ble ødelagt, Mitt tempel, Mitt hus, Min menighet. På nytt skal det bygges, på nytt skal det reises, men denne gang blir det evig. Jeg reiser den opp fra asken.Det kan aldri i evighet brytes ned. Ondskapens åndehær skal ikke få makt over den. Det er Min menighet som bygges, full av kraft og kjærlighet. Og det blir et evig verk som aldri kan rokkes. Du er en bit i dette veldige arbeidet, du er med på å bygge opp igjen. Som Mitt barn vil du dra de bortdrevne barna hjem til Faderhuset, byggesteinene i Mitt hus. Mitt rike har tatt bolig i deg, og det vil utbre seg over hele kontinentet. Du er med på å bygge opp igjen det fienden har ødelagt. 


Fra Gud 27.9.20Det er intet nytt under solen.

Det som har vært, er det som skal bli. Det som er hendt, er det som skal hende. Det er intet nytt under solen.Forkynneren 1:9 Det er intet nytt under solen.I alle år har det vært det samme. Årets sesonger, vinter, vår, høst og sommer. Det kommer hvert år. Som et frø blir sådd i jorden, trenger det en hvileperiode og en vannflom for å spire, det er plantens syklus. Slik er det også med dere mennesker. Det er intet nytt under solen. I alle tider, og alle sesonger trenger du hvile og fred, en strøm av kjærlighet og det levende vann. Det finnes intet nytt under solen. Du er skapt for å leve i en himmelsk strøm. Det som er hendt, er det som skal hende. Der på Golgate hendte det; Jeg kom med forsoning, tilgivelse, fred og legedom. Det var, og det er. Jeg forsonet deg med Meg, og det skal komme til syne. Det finnes intet nytt under solen. 


Fra Gud 26.9.20Jeg vil gi deg forstand.

Og den som kjemper på idrettsbanen, får ikke seierskransen uten at han følger reglene. Bonden som arbeider, skal først ha sin del av fruktene. Tenk over det jeg sier! For Herren skal gi deg forstand på alt.2 Timoteus 2:5‭-‬7Jeg vil gi deg forstand. I alle ting vil Jeg gi deg forstand, en evne til å tenke og forstå. Liksom fotballspillere må følge fotballregler, og friidrettsutøvere har sine regler å forholde seg til, slik er det også med deg og den åndelige verden. Kjuvstarter du på løpebanen blir du disket. Slik er det også i det menneskelige og det åndelige. Det finnes ingen snarvei, og går du dine egne veier kan du måtte ta noen strafferunder. Men Jeg har gitt deg Mitt ord, den lærer deg både rett og galt, og gir deg retning for hvordan du bør opptre. Der er all visdom tilgjengelig. Likeså har du det hellige samfunn med Meg. Når du er sammen med Meg og tilbringer tid med Meg, vil du også bli preget av Meg, og Jeg vil åpenbare Meg for deg og gi deg forstand på mange områder


Fra Gud 25.9.20Rettferdigheten skal komme.


For Herren skal ikke forkaste sitt folk og ikke forlate sin arv. For dommen skal vendes til rettferdighet, og alle de oppriktige av hjertet skal gi den medhold.Salmene 94:14‭-‬15 Rettferdigheten skal komme. Den skal etterjage deg, og komme over deg i stort monn. Du har opplevd så mange nederlag, så mange skuffelser, fått livet som et slag i magen. Du mister pusten, mister livsgnisten og lukker deg inn i et mørke. Orker ikke mere. Men dette er ikke Mine tanker for deg. Det er ikke den arven Jeg vil etterlate deg. Jeg bryter dette åket som har ligget så tungt over deg. Jeg setter deg fri, og du skal mer enn seire. Jeg vil gi deg din rett, Min rettferdighet skal gå opp over deg, og hvile på deg. Du er ikke lenger hva du har opplevd, du er over Mitt barn, over og ikke under det som skjedde, og rettferdigheten skal komme til deg.


Fra Gud 24.9.20

Overvinn det onde med det gode.
Om din fiende er sulten, så gi ham å ete. Om han er tørst, så gi ham å drikke. For når du gjør det, samler du glødende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode.Romerne 12:20‭-‬21Overvinn det onde med det gode. Din fiende er ikke nødvendigvis ond for å være ond. Men han har opplevd noe vondt, blitt hard og bitter og reagerer ut ifra et åpent verkende sår i sin sjel. Disse menneskene trenger et møte med Min barmhjertighet og kjærlighet gjennom deg. De trenger å bli bombadert med kjærlighet. Det er det eneste som kan smelte og mykgjøre det harde hjertet. Om noen gjør deg urett; rist det av deg, velsign de og spør Meg hvorfor det mennesket reagerer som det gjør, og møt det med kjærlighet. Overvinn det onde med det gode


Fra Gud 23.9.20

La Mitt folk fare.
Da sa Herren til Moses: Gå til farao og si til ham: Så sier Herren: La mitt folk fare, så de kan tjene meg!2 Mosebok 8:1 La Mitt folk fare. Dette er fremdeles et rop som går ut fra Meg. Og Jeg vil bruke deg til å bringe disse menneskene til frihet. Frihet fra fra syndens slaveri, frihet fra sykdomsmakter, frihet fra underkuing, angst og depresjon. Det finnes flere konger, faraoer og fyrster som har bundet Mitt folk. Men nå er det nok. Jeg reiser opp Min arme, og du er en av dem, til å rope ut frihet for fanger, til å løse ugudelighets lenker og bånd, til å sette mot i de motløse, og sette fri de som er underkuet av djevelen. Jeg kaller deg Mitt barn, til å reise deg. Reise deg i Min veldige kraft og la Meg bruke deg. Jeg vil legge ord i din munn, min kraft skal overskygge deg og virke gjennom deg, og du skal sannelig kjenne at Jeg er med deg Mitt barn. Løven av Juda bor på innsiden av deg, du har autoritet og makt til å binde og løse, og til å sette fri. La Mitt folk fare. 


Fra Gud 22.9.20

Bevar Åndens enhet.
Jeg formaner dere altså, jeg som er en fange for Herrens skyld, at dere vandrer slik det er verdig for det kall dere er kalt med, med all ydmykhet og mildhet, med langmodighet, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet, og legger vinn på å bevare Åndens enhet i fredens sambånd.Efeserne 4:1‭-‬3 Bevar Åndens enhet. Det er kun mulig hvis du vandrer i ydmykhet, mildhet, og langmodighet. Vær overbærende med hverandre og vandre i kjærlighet. Om noen tråkker deg på tærne, la det gå. Slipp det. Dvel ikke over fornermelser, la ikke bitterhet, sårethet og selvmedlidenhet få innpass i ditt sinn,men overvinn det onde med det gode og omvend deg. La din mildhet bli kjent av alle, og vandre du i Min fred og kjærlighet. Slik kan du bevare Åndens enhet.


Fra Gud 21.9.20

Ta nye steg med Meg.Så målte han igjen tusen alen. Da var det en elv som jeg ikke kunne vade igjennom. For vannet var så høyt at en måtte svømme der - det var en elv som ikke lot seg vade.Esekiel 47:5 Ta nye steg med Meg.Jeg har så mye mere for deg. Det er så mye Jeg har lyst til å gjøre gjennom deg, si gjennom deg og være gjennom deg. Jeg kaller deg dypere ut. Dyp kaller på dyp. Lenge nok har du vasset i vannet, lenge nok har du fått et glimt av Meg. Så vidt pirket borti det overnaturlige. Men Jeg har så mye mer for deg. Jeg ønsker at du skal se hvem Jeg er, vite hvem Jeg er, og kjenne hvem Jeg er. Lengter etter at du skal gi deg helt hen til Meg. Kaste deg på svøm og la dobbeltbekken lede deg. Slipp all din kontroll og len deg på Meg. Stol på det at Jeg er den som virker i deg, og at Jeg skal gjøre det. Ta nye steg med Meg barnet Mitt.


Fra Gud 20.9.20Sannheten skal sette deg fri.

Jesus sa da til de judeerne som var kommet til tro på ham: Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal frigjøre dere.Johannes 8:31‭-‬32Sannheten skal sette deg fri. Det er ingenting annet som kan sette deg fri, kun sannheten. Og denne sannheten finnes kun ett sted, i Mitt ord. For at du skal bli i Meg, bli i Mitt ord, må du også kjenne Mitt ord og lese det. Mitt ord er sannhet, det er din rettesnor, og bør være den høyeste autoritet i ditt liv. Les ordet, be og bekjenn ordet og la det bli til liv og frihet i deg. Om ikke du ser resultater med en gang, ikke gi opp, fortsett å bli i ordet, fortsett å proklamere frihet over tanker og sinn, frihet fra sykdom, og frihet fra fattigdom. Troen kommer når du forkynner det ut over din situasjon, og sannheten vil ta bolig i deg og sette deg fri


Fra Gud 19.9.20Straks kommer du i land.Og sjøen gikk høyt, for det blåste en sterk vind. Da de hadde rodd omkring tjuefem eller tretti stadier, fikk de se Jesus komme gående på sjøen. Han kom nær til båten, og de ble redde. Men han sa til dem: Det er meg, frykt ikke! De ville da ta ham opp i båten. Og straks kom båten til landet de seilte til.Johannes 6:18‭-‬21 Straks kommer du i land. Hold ut. Disipplene ventet på Meg, men de så Meg ikke, så de dro avgårde. Midt i ferden, midt på sjøen blåste det opp en storm. Bølgene kastet seg over båten, og de var redde for å gå under. Da kom Jeg gående på sjøen, Jeg var sammen med de, gikk ombord i båten, og straks kom båten i land. Akkurat nå vil Jeg komme inn i din storm, være med deg i båten, og la deg kjenne at Jeg bærer deg igjennom. Du er ikke alene. Når du inviterer Meg inn i ditt kaos, vil du kjenne at Min fred fyller deg, og sannelig skal du se at straks vil du komme i land Mitt barn, ut av kaoset, ut av bølgene og ut av stormen og inn i løfteslandet ditt